Căn bậc 2 cùng căn bậc 3 là bài đầu tiên trong công tác đại số toán lớp 9, đó là nội dung đặc trưng vì những dạng toán về căn bậc hai cùng căn bậc cha thường lộ diện trong những đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10.

Bạn đang xem: Giải bài tập căn bậc hai lớp 9


Để giải những dạng bài tập về căn bậc 2, căn bậc 3 thì những em cần nắm vững phần nội dung triết lý cùng những dạng bài bác tập về căn bậc 2 với bậc 3. Bài viết dưới phía trên sẽ hệ thống lại các dạng toán về căn bậc 2 cùng căn bậc 3 thường gặp để các em rất có thể nắm vững nội dung này.

A. Kỹ năng và kiến thức cần nhớ về căn bậc 2 căn bậc 3

Bạn đã xem: các dạng toán về căn bậc 2, căn bậc 3 và cách giải – toán lớp 9


I. Căn bậc 2

1. Căn bậc 2 là gì?

– Định nghĩa: Căn bậc nhị của 1 số không âm a là số x làm thế nào cho x2 = a.

– Số dương a có đúng nhị căn bậc nhì là hai số đối nhau: Số dương kí hiệu là  , số âm kí hiệu là 

*
.

– Số 0 gồm đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết 

*

– với số dương a, số  là căn bậc nhị số học của a. Số 0 cũng là căn bậc hai số học của 0.

2. đặc điểm của căn thức bậc 2

a)  có nghĩa khi A ≥0.

b) 

*

 •

*

 •  

*

e) 

*
 
*

f) 

*
 
*

II. Căn bậc 3

1. Căn bậc là gì?

– Định nghĩa: Căn bậc ba của một số trong những a là số x sao cho x3 = a.

2. Tính chất của căn bậc 3

– đông đảo số a đề gồm duy nhất 1 căn bậc 3.

 • 

*
 có nghĩa khi A>0

– Giải bất phương trình nhằm tìm quý hiếm của biến

 Ví dụ: Tìm quý giá của x để biểu thức sau tất cả nghĩa

1.

 * hướng dẫn:  có nghĩa lúc (5-2x)≥0

⇔ 5 ≥ 2x ⇔ x ≤ 

*

2. 

* phía dẫn:  có nghĩa lúc (3x-12)≥0

⇔ 3x ≥ 12 ⇔ x ≥ 4

3. 

* hướng dẫn:  có nghĩa khi x2 > 0 ⇔ x > 0

4. 

* phía dẫn: căn thức gồm nghĩa lúc

*

⇔ 3x – 6 • Dạng 2: Rút gọn gàng biểu thức chứa căn thức

* Phương pháp

– áp dụng hằng đẳng thức để rút gọn: 

*

 vì 

*

2. 

*

* phía dẫn: 

– Ta có: 

*

– vày

*

Dạng 3: triển khai phép tính rút gọn gàng biểu thức

* Phương pháp

– Vận dụng những phép biến đổi và để nhân tử chung

 Ví dụ: Rút gọn các biểu thức sau

1. 

*

* hướng dẫn:

– Ta có: 

*

 = 

*

 

*

2. 

*

* phía dẫn:

– Ta có: 

 

*

 

*

• Dạng 4: Giải phương trình bao gồm chứa căn thức

 + Dạng: 

*
 (nếu B>0).

 + Dạng: 

*
 (nếu B là 1 trong những biểu thức cất biến)

 + Dạng: 

*

 + Dạng: , ta mang lại dạng phương trình cất dấu quý hiếm tuyệt đối:  

*

° Trường phù hợp 1: ví như B là một vài dương thì: 

*

° Trường hợp 2: Nế B là 1 biểu thức chứa biến chuyển thì: 

*

 Ví dụ: Giải phương trình sau

1. 

*

* hướng dẫn: Để căn thức bao gồm nghĩa khi x ≥ 0

 

*

– Kết luận: x=4 là nghiệm

2. 

*

* hướng dẫn: Để căn thức có nghĩa khi x ≥ 1, ta có

 

*

 

*

• Dạng 5: minh chứng các đẳng thức

* Phương pháp:

– tiến hành các phép biến đổi đẳng thức chứa căn bậc 2

– áp dụng phương pháp chứng minh đẳng thức A = B

+ minh chứng A = C và B = C

+ biến hóa A về B hoặc B về A (tức A = B)

* Ví dụ: Chứng minh đẳng thức

1. 

*

* hướng dẫn:

– Ta có: 

*

 = 

*

– Vậy ta có điều cần chứng minh

2. 

* phía dẫn:

– Ta có: 

*

– rứa vào dấu trái ta có:

*

– Ta được điều cần chứng minh.

C. Bài bác tập về Căn bậc 2, Căn bậc 3

* bài xích 2 (trang 6 SGK Toán 9 Tập 1): So sánh:

a) 2 và √3; b) 6 và √41; c) 7 với √47

* giải mã bài 2 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1:

a) Ta có: 2 = √4 mà 4 > 3 ⇒ √4 > √3 (Định lý)

– Kết luận:

*

b) Ta có: 6 = √36 mà 36 47 ⇒ √49 > √47

– Kết luận: 

*

* bài bác 4 (trang 7 SGK Toán 9 Tập 1): Tìm số x ko âm, biết:

a) b)

c)

*

– vị x ≥ 0 nên bình phương nhị vế ta được: x = 72 ⇔ x = 49

– Kết luận: x = 49

c)

*
c)
*
d)
*

* lời giải bài 6 trang 10 SGK Toán 9 Tập 1:

a) Điều kiện khẳng định cả  là 

*

b) Tương tự: -5a ≥ 0 ⇔ a ≤ 0

c) Tương tự: 4 – a ≥ 0 ⇔ -a ≥ -4 = > a ≤ 4

d) Tương tự: 3a + 7 ≥ 0 ⇔ 3a ≥ -7 ⇔ a ≥ -7/3.

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1): Tính:

a) b)

*
c) d)

* giải thuật bài 7 trang 10 SGK Toán 9 Tập 1:

a) Ta có:

*
*
 

b) Ta có: 

*

c) Ta có:

*

d) Ta có:

*

* bài bác 8 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn các biểu thức sau:

a) b)

c) 

*
 với a≥0. D) với a* lời giải bài 8 trang 10 SGK Toán 9 Tập 1:

a)

*
(vì
*
 do
*
)

b)

*
 (vì √11 – 3 > 0 vị 3 = √9 nhưng mà √11 > √9)

c) 2√a2 = 2|a| = 2a cùng với a ≥ 0

d)

*
 (vì a 0)

* bài 9 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1): Tìm x biết:

a)

*
b)
*
c)
*
d)
*

* lời giải bài 9 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1:

a) 

*
 

b)

*
 
*

c) 

*
 
*
 

d) 

*
 
*
 

* bài 10 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1): Chứng minh:

a)

*

b)

*

* giải thuật bài 10 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1:

a) Ta có: VT = (√3 – 1)2 = (√3)2 – 2√3 + 1 = 3 – 2√3 + 1 = 4 – 2√3 = VP

⇒ (√3 – 1)2 = 4 – 2√3 (đpcm)

b) Ta có: 

*
 
*
 

 

*
*
 
*
 = VP (đpcm).

* bài 14 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1): Phân tích thành nhân tử:

a) x2 – 3. B) x2 – 6 c) x2 + 2√3 x + 3. D) x2 – 2√5 x + 5

* lời giải bài 14 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1:

a) x2 – 3 = x2 – (√3)2 = (x – √3)(x + √3)

b) x2 – 6 = x2 – (√6)2 = (x – √6)(x + √6)

c) x2 + 2√3.x + 3 = x2 + 2√3.x + (√3)2 = (x + √3)2

d) x2 – 2√5.x + 5 = x2 – 2√5.x + (√5)2 = (x – √5)2

* bài xích 67 (trang 36 SGK Toán 9 Tập 1): Hãy tìm 

*
;
*
;
*
;
*
;
*

* lời giải bài 67 trang 36 SGK Toán 9 Tập 1:

– Ta có:

*

– Ta có:

*
 
*

– Ta có:

*
 
*

– Ta có:

*
 
*

– Ta có:

*
 
*

* lưu lại ý: Bạn hoàn toàn có thể tìm các căn bậc tía ở bên trên bằng máy tính bỏ túi với ghi nhớ một số lũy thừa bậc 3 của những số 3 = 8; 33 = 27; 43 = 64; 53 = 125; 63 = 216; 73 = 343; 83 = 512; 93 = 729;

* bài 68 (trang 36 SGK Toán 9 Tập 1): Tính

a) 

b) 135}sqrt<3>5-sqrt<3>54.sqrt<3>4" />

* lời giải bài 68 trang 36 SGK Toán 9 Tập 1:

a)  

*
*

b) 135}sqrt<3>5-sqrt<3>54.sqrt<3>4" /> frac1355-sqrt<3>54.5" />

*
 
*

* bài bác 69 (trang 36 SGK Toán 9 Tập 1): So sánh

a) 5 cùng ∛123. B) 5∛6 với 6∛5.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài 1 Trang 6 Sgk Toán 9 Tập 1 2 3 4 5 Trang 6 7 Sgk Toán 9 Tập 1

* giải thuật bài 69 trang 36 SGK Toán 9 Tập 1:

a) Ta có:

*
 >
*
 ⇒
*

b) Ta có:

*
*

– do

*
b) 
*

c) 

*
d) 
*

Bài tập 2: Với quý hiếm nào của x thì các căn thức sau gồm nghĩa

a)  b)  c) 

Bài tập 3: Với quý hiếm nào của x thì các phòng thức sau có nghĩa

a) 

*
b) 
*

c) 

*
d) 
*

e) 

*
f) 
*

g)  h) 

Bài tập 4: Thực hiện các phép tính sau

a) 

*
b) 
*

c) 

*

d) 

*

Bài tập 5: Rút gọn những biểu thức sau

a) 

*

b) 

*
*

c)  1" />

d) giải bài tập căn bậc hai lớp 9