Đưa những phương trình sau về dạng. Bài 11 trang 42 sgk Toán 9 tập 2 – bài xích 3. Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 11. Đưa những phương trình sau về dạng (ax^2 + bx + c = 0) và chỉ rõ các hệ số (a, b, c):

a) (5x^2 + 2x = 4 – x)

b) (3 over 5x^2 + 2x – 7 = 3x + 1 over 2)

c) (2x^2 + x – sqrt 3 = sqrt 3 x + 1);

d) (2x^2 + m^2 = 2(m – 1)x), m là 1 trong hằng số.

Bạn đang xem: Giải bài 11 sgk toán 9 tập 2 trang 42

*

a) (5x^2 + 2x = 4 – x Leftrightarrow 5x^2 + 3x – 4 + 0)

(a = 5,b = 3,c = – 4)

b) (3 over 5x^2 + 2x – 7 = 3x + 1 over 2)Quảng cáo

( Leftrightarrow 3 over 5x^2 – x – 15 over 2 = 0)

(a = 3 over 5,b = – 1,c = – 15 over 2)

c) (2x^2 + x – sqrt 3 = sqrt 3 x + 1)

( Leftrightarrow 2x^2 + (1 – sqrt 3 )x – 1 – sqrt 3 = 0)

(a = 2,b = 1 – sqrt 3 ,c = – 1 – sqrt 3 )

d) (2x^2 + m^2 = 2(m – 1)x)

(Leftrightarrow 2x^2 – 2(m – 1)x + m^2 = 0)

(a = 2,b = – 2(m – 1),c = m^2)


Bài học: chăm mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 4 trang 110 – Sách giáo khoa Toán 9 tập 2, bài 4. Một hình trụ tất cả đáy là 7 cm, diện tích s xung quanh bằng 352 cm2. Khi đó, độ cao của hình
Bài tiếp theoBài 12 trang 42 sgk Toán 9 tập 2, Giải các phương trình sau:
Danh sách bài bác tập
Câu hỏi 5 bài xích 3 trang 41 Toán 9 Tập 2 : bài bác 3. Phương trình bậc nhì một ẩn
Câu hỏi 6 bài 3 trang 41 Toán lớp 9 Tập 2 :
Câu hỏi 7 bài bác 3 trang 41 Toán 9 Tập 2 :
Câu hỏi 4 bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2 :
Câu hỏi 3 bài 3 trang 41 Toán lớp 9 Tập 2 : bài 3. Phương trình bậc nhì một ẩn
Câu hỏi 2 bài bác 3 trang 41 Toán 9 Tập 2 : bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn
Mục lục môn Toán 9


Chương 4. HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC hai MỘT ẨN

Xem đầy đủ: Toán 9


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài xích tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Looking back Unit 6 Trang 68 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới, Tổng hợp bài bác tập phần Looking back Unit 6 Trang 68 SGK Tiếng...
Unit 6: Viet Nam: Then and now - Looking back Unit 6 Trang 68 SGK giờ Anh 9 bắt đầu . Tổng thích hợp bài...
Hãy tưởng tượng về cuộc sống đời thường của em 20 năm tiếp theo và nhắc lại cho các bạn, Con tín đồ vẫn thường xuyên tự hỏi: “Tương...
Văn nghị luận lớp 9 - Hãy tưởng tượng về cuộc sống của em 20 năm sau và đề cập lại cho các bạn. Con...
Bài 23 trang 50 Toán 9 tập 2, Rađa của một máy cất cánh trực thăng
Rađa của một máy bay trực thăng. Bài xích 23 trang 50 sgk Toán 9 tập 2 - bài bác 5. Công thức nghiệm thu sát hoạch gọn...
Bài 8.3 trang 21 bài bác tập SBT đồ gia dụng lý 9: nhì dây dẫn bằng đồng có thuộc chiều dài. Dây trước tiên có tiết...
Hai dây dẫn bằng đồng đúc có thuộc chiều dài. Dây đầu tiên có tiết diện S1=5mm2 và điện trở R1=8,5Ω. Dây máy hai có...
Hoạt cồn 2 trang 43 Tài liệu dạy dỗ – học Toán 9 tập 2: Khi cầu thủ bớt thì độ dài h (m) của...

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 143 Luyện Tập, Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 143 Sgk Toán 5


1. Phương trình bậc nhị một ẩn - vận động 2 trang 43 Tài liệu dạy dỗ – học tập Toán 9 tập 2. Giải bài...