Mục lục

Xem toàn thể tài liệu Lớp 7: trên đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài 4: giá trị tuyệt vời của một trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân giúp bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 để giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận phải chăng và vừa lòng logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài bác 4 trang 13: Điền vào nơi trống (…):

a) nếu như x = 3,5 thì |x|=⋯

nếu x = (-4)/7 thì |x|=⋯

b)Nếu x > 0 thì |x|=⋯

Nếu x = 0 thì |x|=⋯

Nếu x 0 thì |x| = x

Nếu x = 0 thì |x| = 0

Nếu x Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài xích 4 trang 14: kiếm tìm |x|, biết:

*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài xích 4 trang 14: Tính

a) – 3,116 + 0,263

b) (-3,7) . (-2,16)

Lời giải

a) – 3,116 + 0,263 = -(3,116 – 0,263) = – 2,853

b) (-3,7). (-2,16) = +(3,7.2,16) = 7,992

Bài 17 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1):

1. Vào các khẳng định sau đây, xác định nào đúng:

a)|-2,5| = 2,5 ;

b)|-2,5| = -2,5 ;

c)|-2,5| = -(-2,5)


2. Tính x biết:


*

Lời giải:

1. Vị -2,5 Bài 18 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1): Tính:

a) -5,17 – 0,469

b) -2,05 + 1,73

c) (-5,17).(-3,1)

d) (-9,18) : 4,25

Lời giải:

a) -5,17 – 0,469 = -( 5,17 + 0,469 ) = -5,639

b) -2,05 + 1,73 = -(2,05 -1,73 ) = -0,32

c) (-5,17).(-3,1) = 16,027

d) (-9,18) : 4,25 = – 2,16

Bài 19 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1): Với bài xích tập Tính tổng S = (-2,3) + (41,5) + (-0,7) + (-1,5) hai bạn Hùng cùng Liên đã có tác dụng như sau

Bài có tác dụng của Hùng

S = (-2,3) + (41,5) + (-0,7) + (-1,5)

= <(-2,3) + (-0,7) + (-1,5)> + 41,5

= (-4,5) + 41,5

= 37

Bài làm của Liên

S = (-2,3 ) + 41,5+ (-0,7) + (-1,5)

= <(-2,3) +(-0,7) > + <(41,5 ) + (-1,5) >

= (-3) + 40

= 37

a) Hãy lý giải cách làm mỗi bạn.

Bạn đang xem: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng trừ nhân chia số thập phân

b) Theo em phải làm giải pháp nào.

Lời giải:

a) bạn Hùng áp dụng đặc thù giao hoán nhằm nhóm các số hạng cùng dấu lại rồi thu gọn kế tiếp tính tổng hai số thập phân trái dấu. Bạn Liên đội cặp các số hạng một cách hợp lí thu gọn rồi tính tổng hai số hạng trái dấu.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ In This Day And Age Là Gì ? Nghĩa Của Từ In This Day And Age

b) Theo em trong trường thích hợp trên nên làm theo cách của Liên bởi vì nó làm phải chăng và lời giải cho ra các tác dụng đẹp hơn, tránh gây nhầm lẫn hơn

Bài 20 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1): Tính nhanh:

a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5)

c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) +(-2,9) + 4,2

d) (-6,5) .2,8 + 2,8.(-3,5)

Lời giải:

a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)

= (6,3 + 2,4) + <(-3,7) + (-0,3)>

= 8,7 + <-(3,7+0,3)>

= 8,7+(-4)

= 4,7

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5)

= <(-4,9) + (4,9)> + <(5,5) +(-5,5)>

= 0+0

= 0

c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) +(-2,9) + 4,2

= <(2,9) + (-2,9)> + <(4,2)+(-4,2)>+3,7

= 0+0+3,7

= 3,7

d) (-6,5) .2,8 + 2,8.(-3,5)

= 2,8 . <(-6,5) + (-3,5)>

= 2,8 .(-10)


= -28

Bài 21 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1):

a) trong những phân số sau mọi phân số nào trình diễn số hữu tỉ?

*

b) Viết ba phân số cùng màn biểu diễn số hữu tỉ

Lời giải:

a) Ta có

*

*


*

Vậy những phân số

*
thuộc biểu diễn một số trong những hữu tỉ.

Ta có

*


*

Vậy

*
*
thuộc biểu diễn một trong những hữu tỉ.

b) ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ
là :

*

Bài 22 (trang 16 SGK Toán 7 Tập 1): chuẩn bị xếp những số hữu tỉ sau theo vật dụng tự lớn dần:

*

Lời giải:

Nhận xét: các số hữu tỉ âm luôn nhỏ tuổi hơn các số hữu tỉ dương. Vì thế ta chỉ cần so sánh các số hữu tỉ âm cùng nhau và các số hữu tỉ dương cùng với nhau.

+ So sánh các số hữu tỉ âm vào dãy:

*

Ta có:

*

Vì 24 > 0, -40 Bài 23 (trang 16 SGK Toán 7 Tập 1): phụ thuộc tính hóa học “Nếu x

*

Lời giải:

a) Ta có:

*
Bài 24 (trang 16 SGK Toán 7 Tập 1): Áp dụng đặc điểm các phép tính để tính nhanh

a) (-2,5 . 0,38 . 0,4) – (0,125 . 3,15 . (-8))