All will want to lớn attend regularly, being eager to learn as much as possible about our Grand Creator.

Bạn đang xem: Eager to là gì


Tất cả mọi bạn sẽ muốn tham dự đều đặn, sốt sắng học hỏi càng nhiều về Đấng tạo Hóa Vĩ Đại càng tốt.
Chúng ta hãy học tập lắng nghe những thúc giục của Thánh Linh cùng rồi thiết tha xem xét đến phần lớn thúc giục này.
Dĩ nhiên là đúng vào lúc một người bọn ông kết-hôn thì cốtìm cách cho vợ mình thỏa-dạ” (I Cô-rinh-tô 7:33).
If you are young or recently baptized, you may be eager to assume some responsibilities in the Christian congregation.
Nếu là bạn trẻ hoặc vừa new làm báp têm, lẽ bạn hăng hái muốn đảm nhiệm một vài nhiệm vụ trong hội thánh.
Muốn kiên trì đến cùng, họ cần phải sốt sắng làm ưa thích Thượng Đế và thờ phượng Ngài một bí quyết nhiệt tình.
They will be eager to learn the source of that happiness, especially when they see that you face trials just as they do.
Họ đã thiết tha muốn muốn kiếm tìm hiểu nguồn gốc của hạnh phúc đó, nhất là lúc họ thấy rằng các anh chị em đề nghị đối phó với đông đảo thử thách y hệt như họ.
Not only should you be eager to learn your priesthood lessons in this life, but you should be optimistic about what is possible.
Không phần đông các đồng đội tha thiết học các bài học của chức tư tế của mình trong cuộc sống này cơ mà các đồng đội còn phải lạc quan về điều rất có thể thực hiện được nữa.
If you wanted to show honor to a powerful ruler, likely you would be eager to serve him & do what would please him.
Nếu muốn bày tỏ sự kính trọng so với một vị vua đầy quyền lực, có lẽ bạn sốt sắng phụng sự với làm hầu hết điều nhưng vua hài lòng.
Their efforts, though, will prepare receptive ones so that when Jesus arrives shortly afterward, many will be eager to meet the Master and learn from him.
Tuy nhiên, những nỗ lực cố gắng của họ giúp chuẩn bị những người có lòng, để khi ngài đến sau đó không thọ thì nhiều người sẽ háo hức chạm mặt Chủ với nghe ngài dạy.
After you"ve gotten your ad up và running, you"ll probably be eager to see exactly where it"s appearing on Google"s tìm kiếm results page—in other words, your ad position.
Sau khi đã chế tạo và chạy quảng cáo, gồm thể bạn sẽ muốn biết chính xác vị trí lăng xê đó mở ra trên trang kết quả tìm kiếm của Google — nói cách khác là vị trí quảng cáo của bạn.
17 They are zealous khổng lồ win you over, but not for a good purpose; they want khổng lồ alienate you from me, so that you may be eager to follow them.
17 Có những người dân sốt sắng tìm giải pháp lấy lòng đồng đội nhưng không có ý tốt; họ chỉ mong muốn làm đồng đội xa biện pháp tôi, để đồng đội hăm hở đi theo họ.
While I would not be eager to relive those days of trial and trouble, I have little doubt that the lessons I learned were a necessary preparation for future opportunity.
Mặc mặc dù không muốn sống lại gần như ngày thách thức và hại não đó, tuy vậy tôi chắc hẳn rằng chính những bài học tôi sẽ học được là một trong sự chuẩn chỉnh bị cần thiết cho thời cơ trong tương lai.
Thailand will be hosting the FIFA Cup World Futsal in November where they will be eager to prove that they can bởi vì more than justdominate the trò chơi of Futsal at the ASEAN cấp độ .
Thái Lan vẫn là nước gia chủ FIFA Futsal World Cup trong thời điểm tháng 11 , giải đấu mà người ta khát khao bệnh tỏ rằng họ rất có thể làm được rất nhiều thứ hơn ko kể việc ách thống trị Futsal nghỉ ngơi tầm khoanh vùng Đông nam Á .
Laura was so pleased khổng lồ be asked, and so eager khổng lồ be out in the sunshine và clean snow, that she went.
Laura rất ăn nhập vì được mời với nôn nóng được ra phía bên ngoài nắng giữa trời tuyết trắng trong cần bước ra.
Trước khi ebook của khách hàng sẵn sàng để những người tiêu dùng tiềm năng háo hức thiết lập về, nó phải là nội dung người sử dụng cần.
In this sense, let us all be mentors—eager to reach out & help one another khổng lồ become our best selves.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 169, 170 Luyện Tập Chung, Bài 1 Trang 169 (Luyện Tập Chung) Sgk Toán 5


Với sự đọc biết này, vớ cả chúng ta hãy trở thành những người dân thầy—thiết tha tìm đến và giúp sức lẫn nhau để biến đổi con tín đồ thực sự của mình.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M