Giao dịch trong xu hướng giảm hoặc đảo chiều được xem là rủi ro nhất trong phân tích kỹ thuật. Nhưng đảo chiều có thể được phát hiện một cách ít rủi ro hơn khi bạn giao dịch sử dụng divergence (phân kỳ). Sự tiếp tục xu hướng cũng có thể được phát hiện bởi phân kỳ.

Bạn đang xem: Divergence là gì

Khi giá của một cặp tỷ giá và indicator (chỉ báo) của nó dịch chuyển ngược hướng trong cùng một khoảng thời gian, hiện tượng đó được gọi là phân kỳ.

Có ba loại phân kỳ: regular divergence (phân kỳ thường), hidden divergence (phân kỳ ẩn) và exaggerated divergence (phân kỳ phóng đại).

1. Regular Divergence

Đây là dạng phân kỳ xác định đảo chiều. Phân kỳ thường có thể là Bullish hoặc Bearish.

Khi giá đang tạo đáy thấp hơn (LL) nhưng indicator lại đang tạo đáy cao hơn (HL) thì đó là Regular Bullish Divergence (Phân kỳ thường Chiều tăng), báo hiệu khả năng đảo chiều từ xu hướng giảm thành tăng. Nó diễn ra khi giá đang trong xu hướng giảm nhưng indicator lại có xu hướng tăng, bởi lẽ indicator có một vùng cụ thể, vùng này không thể phản ứng cùng chiều với lực rơi, vì vậy nó chống lại xu hướng giá, tạo thành sự phân kỳ.


*

Đây là ví dụ về Regular Bullish Divergence:


*

Trong đồ thị trên, chúng ta có thể thấy giá tạo đáy thấp hơn (LL), trong khi đó chỉ báo MACD lại tạo đáy cao hơn (HL), đó chính là Phân kỳ thường Chiều tăng. MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên sau khi xác nhận phân kỳ là cơ hội tốt để mua.

Khi giá tạo đỉnh cao hơn (HH) nhưng indicator tạo đỉnh thấp hơn (LH), đó là Regular Bearish Divergence (Phân kỳ thường Chiều giảm), báo hiệu đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm.


*

Đây là ví dụ của Regular Bearish Divergence:


*

Trong biểu đồ trên, giá tạo đỉnh cao hơn (HH) nhưng MACD tạo đỉnh thấp hơn (LH) – biểu hiện của Phân kỳ thường Chiều giảm. Sau khi xác định phân kỳ, MACD cắt xuống đường Signal có thể đưa ra tín hiệu sell mạnh.

2. Hidden Divergence

Đây là dạng phân kỳ xác định sự tiếp tục của xu hướng. Phân kỳ ẩn có thể là Bullish hoặc Bearish. So với Phân kỳ thường, Phân kỳ ẩn đưa ra tín hiệu đáng tin cậy hơn vì nó đi theo xu hướng.

Khi giá tạo đáy cao hơn (HL) nhưng indicator lại tạo đáy thấp hơn (LL), đó chính là Hidden Bullish Divergence (Phân kỳ ẩn Chiều tăng).


*

Đây là ví dụ của Hidden Bullish Divergence:


Trong đồ thị trên, chúng ta có thể thấy giá tạo đáy cao hơn (HL) trong khi chỉ báo MACD lại tạo đáy thấp hơn (LL) ở điểm giao cắt của nó, đó chính là Phân kỳ ẩn Chiều tăng báo hiệu xu hướng tăng sẽ tiếp tục.

Khi giá tạo đỉnh thấp hơn (LH) nhưng indicator lại tạo đỉnh cao hơn (HH), đó chính là Hidden Bearish Divergence (Phân kỳ ẩn Chiều giảm).


Ví dụ về Hidden Bearish Divergence:


Trong đồ thị trên, chúng ta có thể thấy giá tạo đỉnh thấp hơn (LH) nhưng chỉ báo MACD lại tạo đỉnh cao hơn (HH), xác nhận Phân kỳ ẩn Chiều giảm, báo hiệu xu hướng giảm sẽ tiếp tục.

3. Exaggerated Divergence

Phân kỳ phóng đại khá giống Phân kỳ thường. Điểm khác nhau giữa 2 dạng phân kỳ này là ở Phân kỳ phóng đại, giá tạo 2 đỉnh hoặc đáy bằng nhau (Similar High/Low).

Exaggerated Bullish Divergence (Phân kỳ phóng đại Chiều tăng) xuất hiện khi giá tạo 2 đáy bằng nhau (SL) nhưng indicator lại tạo đáy cao hơn (HL).


Đây là ví dụ về Exaggerated Bullish Divergence:


Ở biểu đồ trên, giá tạo 2 đáy bằng nhau (SL) nhưng MACD lại tạo đáy cao hơn (HL). Phân kỳ phóng đại Chiều lên báo hiệu xu hướng đi ngang sẽ sớm chuyển sang xu hướng tăng.

Exaggerated Bearish Divergence (Phân kỳ phóng đại Chiều giảm) xuất hiện khi giá hình thành 2 đỉnh bằng nhau (SH) nhưng indicator lại tạo đỉnh thấp hơn (LH).

Xem thêm: " Telephone Là Gì ? Téléphone Tiếng Pháp Là Gì


Đây là ví dụ của Exaggerated Bearish Divergence:


Từ đồ thị trên, chúng ta có thể thấy giá tạo hai đỉnh bằng nhau (SH) trong khi MACD lại tạo đỉnh thấp hơn (LH). Phân kỳ phóng đại Chiều giảm phát ra tín hiệu mạnh của xu hướng giảm.

4. Tóm tắt


*
Các dạng phân kỳ trong PTKT
Dạng phân kỳGiá – Chỉ báoGiao dịchDạng phân kỳGiá – Chỉ báoGiao dịch
Thường (chiều tăng)LL – HLMuaẨn (chiều tăng)HL – LLMua
Thường (chiều giảm)HH – LHBánẨn (chiều giảm)LH – HHBán
Tín hiệuĐảo chiềuÍt tincậy hơn Tiếp diễnTin cậyhơn

Theo Stockbangladesh