Tính diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 5dm, chiều rộng 4dm và độ cao 3dm.

Bạn đang xem: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật


Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 5dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 3dm.

Phương pháp giải:

- mong tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta mang chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

- mong tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Lời giải đưa ra tiết:

Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật là:

((5 + 4) × 2 × 3 = 54 ; (dm^2)) 

Diện tích một khía cạnh đáy hình hộp chữ nhật là:

(5 × 4 = đôi mươi ; (dm^2))

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(54 + 20 × 2 = 94 ;(dm^2))

Đáp số: diện tích xung quanh: (54dm^2) ;

diện tích s toàn phần: (94dm^2).


Bài 2


Video khuyên bảo giải


Một bạn thợ gò một cái thùng tôn ko nắp làm nên hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 6dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 9dm. Tính diện tích s tôn dùng để triển khai thùng (không tính mép hàn).

Phương pháp giải:

Thùng không có nắp đậy nên diện tích s tôn dùng để triển khai thùng là tổng của diện tích xung xung quanh của thùng tôn và ăn mặc tích lòng của thùng tôn.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt:

Thùng tôn không nắp dạng hình vỏ hộp chữ nhật

Chiều dài: 6dm

Chiều rộng: 4dm

Chiều cao 9dm.

Diện tích tôn dùng để gia công thùng: ... (dm^2)?

Bài giải

Diện tích bao bọc của thùng tôn là:

((6 + 4) × 2 × 9 = 180 ;(dm^2)) 

Diện tích đáy của thùng tôn là:

(6 × 4 = 24;(dm^2)) 

Diện tích tôn dùng để làm thùng là:

(180 + 24 = 204; (dm^2))

Đáp số: (204dm^2).


Lý thuyết

1. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật


*

a) Định nghĩa


- diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích s bốn mặt mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.


- diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và diện tích nhị đáy.


b) Quy tắc: Giử sử hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là (a), chiều rộng lớn là (b) và chiều cao là (h).

- muốn tính diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta mang chu vi mặt đáy nhân với độ cao (cùng đơn vị đo).

(S_xq = (a + b) imes 2 imes h)

- mong mỏi tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung quanh cùng với diện tích hai đáy.

(S_tp = S_xq + ,,S_day imes 2 = (a + b) imes 2 imes h + 2 imes a imes b)


Lưu ý:

- Chu vi dưới đáy bằng tổng của chiều dài và chiều rộng nhân cùng với (2).

- Diện tích mặt đáy bằng tích của chiều dài với chiều rộng.

Ví dụ: Tính diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có chiều lâu năm (8cm), chiều rộng lớn (6cm) và độ cao (4cm).

Giải:

Chu vi lòng của hình hộp chữ nhật là:

((8 + 6) imes 2 = 28;(cm))

Diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

(28 imes 4 = 112;(cm^2))

Diện tích một đáy là:

(8 imes 6 = 48;(cm^2))

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:

(112 + 48 imes 2 = 208;(cm^2))

Đáp số: diện tích xung quanh: (112cm^2);

diện tích toàn phần: (208cm^2).

Chú ý: Khi tìm diện tích xung xung quanh ta rất có thể làm gộp thành :((8 + 6) imes 2 imes 4 = 112cm^2) .

Xem thêm: Giải Bài Tập Trang 176 Sgk Toán 5, Luyện Tập Chung (Phần 1), Toán Lớp 5 Trang 176 Luyện Tập Chung (Tiếp)


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 trên 98 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp herphangout.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện herphangout.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép herphangout.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.