Trả lời câu hỏi 2 bài 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho thấy thêm y tỉ lệ thành phần nghịch cùng với x theo thông số tỉ lệ - 3,5. Hỏi x tỉ lệ nghịch cùng với y theo hệ số tỉ lệ nào

Xem giải thuật
Bạn đang xem: Đại lượng tỉ lệ nghịch lớp 7

Trả lời thắc mắc 3 bài bác 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 bài xích 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho thấy hai đại lượng y và x tỉ trọng nghịch cùng với nhau...

Xem giải thuật


bài 12 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thành phần nghịch với nhau với khi x = 8 thì y = 15

Xem lời giải


bài xích 13 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết x với y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số phù hợp vào ô trống trong bảng sau:

Xem lời giải


bài xích 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết 35 người công nhân xây một nơi ở hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây căn nhà đó hết bao nhiêu ngày?

Xem giải mã


bài 15 trang 58 sách giáo khoa toán 7 tập 1

a) cho biết đội A sử dụng x thứ cày (có thuộc năng suất) nhằm cày ngừng một cánh đồng hết y giờ. Nhì đại lượng x với y gồm tỉ lệ nghịch cùng nhau không?

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 1 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề hàng đầu - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!
*
*

Liên hệ | chế độ

*Xem thêm: Agency Và Client Là Gì - Sự Khác Biệt Giữa Client Và Agency Là Gì

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép herphangout.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.