Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Climate là gì

*
*
*

climate
*

climate /"klaimit/ danh từ khí hậu, thời tiếtcontinental climate: nhiệt độ lục địa miền khí hậua warm climate: miền khí hậu ấm áp (nghĩa bóng) hoàn cảnh, môi trường, không khí; xu thế chung (của một tập thể); xu chũm (của thời đại)
khí hậuNASA climate data system (NCDS): hệ thống dữ liệu nhiệt độ của NASAalternating climate: khí hậu rứa đổiarid climate: khí hậu khô cằnartificial climate: khí hậu nhân tạoclimate curative veranda: sảnh điều trị bởi khí hậuclimate curative veranda: hiên điều trị bởi khí hậuclimate zone: vùng khí hậuclimate zone: đới khí hậucold-storage climate: khí hậu bảo vệ lạnhcontinental climate: khí hậu lục địadesert climate: khí hậu sa mạcdry climate: nhiệt độ khô ráoeffects of climate conditions: tác động của đk khí hậuequatorial climate: khí hậu xích đạoindoor climate: khí hậu trong nhàinterior climate: nhiệt độ trong nhàlocal climate zone: vùng khí hậu cục bộman-made climate room: phòng khí hậu nhân tạomarine climate: nhiệt độ biểnmild climate: khí hậu dễ dàng chịumountain climate: nhiệt độ miền núisevere climate: khí hậu xung khắc nghiệttemperate climate: khí hậu ôn đớitemperate climate: nhiệt độ ôn hòatemperate climate region: miền nhiệt độ ôn hòatropical climate: khí hậu nhiệt đớiwet climate: nhiệt độ ẩmzone of constructional climate: vùng nhiệt độ xây dựngall-year climate controlđiều chỉnh điều hòa tư mùaall-year climate controlđiều chỉnh cân bằng cả nămartificial climateatmosphe ổn định khôngartificial climateatmosphe cân bằng không khíartificial climateatmosphe nhân tạoartificial climatemôi ngôi trường khí nhân tạoclimate control systemhệ ổn định không khíclimate control systemhệ thống ổn định không khíkhí hậuclimate conditions: đk khí hậueconomic climatehoàn cảnh, chứng trạng kinh tếinvestment climatemôi ngôi trường đầu tưmotivational climatebầu ko khí hễ viênprevailing economic climatetình trạng kinh tế tài chính trước đôi mắt o khí hậu § continental climate : khí hậu lục địa § tropical climate : khí hậu nhiệt đới
*

*Xem thêm: Please Wait - Nghĩa Của Từ Bis Bis Là Gì

*

climate

Từ điển Collocation

climate noun

1 weather conditions of a particular region

ADJ. hot, warm | cold, cool | mild | extreme, harsh, inhospitable, severe the severe northern climate | damp, humid, wet | arid, dry | equatorial, Mediterranean, subtropical, temperate, tropical | northern, southern, etc. | global global climate change

VERB + CLIMATE have The thành phố has a warm climate.

CLIMATE + NOUN change

PREP. in a/the ~ Little grows in such a dry climate.

2 opinions, etc. People have at a particular time

ADJ. favourable | hostile, unfavourable | current, present, prevailing | changed, changing | business, economic, emotional, financial, ideological, intellectual, moral, political, social

VERB + CLIMATE create

PREP. in a/the ~ His ideas on equality are viewed as utopian in the current political climate. | ~ for a climate for economic recovery | ~ of The new policies have created a climate of fear.