Để giúp những em ôn tập những bài về giải toán, học tập 247 mời các em xem thêm bài học bên dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp đỡ các em ôn tập thật xuất sắc bàiChia một trong những tự nhiên cho một trong những tự nhiên nhưng mà thương tìm kiếm được là một số thập phân


*

1.1. Kiến thức cần nhớ

a) lấy ví dụ 1: một chiếc sân hình vuông có chu vi 27m. Hỏi cạnh của sảnh dài từng nào mét?

Ta phải tiến hành phép chia: 27 : 4 = ?

Thôn hay ta đặt tính rồi làm như sau:

27 chia 4 được 6, viết 6;

6 nhân 4 được 24, 27 trừ 24 được 3, viết 3;

Để phân chia tieeos, ta viết vệt phẩy vào bên yêu cầu 6 với viết thêm chữ số 0 vào bên yêu cầu 3 được 30.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

30 chia 4 được 7, viết 7.

7 nhân 4 bởi 28; 30 trừ 28 bởi 2, viết 2.

Viết thêm chữ số 0 vào bên cần 2 được 20; 20 chia 4 được 5 viết 5;

5 nhân 4 bằng 20; trăng tròn trừ đôi mươi bằng 0 viết 0

Vậy27 : 4 = 6,75 (m)

b) ví dụ như 2: 43: 52 = ?

Phép chia này có số bị chia 43 nhỏ nhiều hơn số phân tách 52, ta hoàn toàn có thể làm như sau:

Chuyển 43 thành 43,0Đặt tính rồi tính như phép chia 43,0 : 52 (chia số thập phân đến số từ bỏ nhiên).

*** Khi chia một số tự nhiên cho một số trong những tự nhiên ngoại giả dư, ta liên tục chia như sau:

Viết dấu phẩy vào bên buộc phải số thương.Viết cấp dưỡng bên yêu cầu số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp.Nếu còn dư nữa, thì ta lại viết thêm bên yêu cầu số dư new một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và hoàn toàn có thể cứ làm như vậy mãi.

1.2. Giải bài bác tập SGK trang 68

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

a)12 : 5 b)15 : 8

23 : 44 75 : 12

882 : 36 81 : 4

Hướng dẫn giải:

Câu a

(eginarraylleft. eginarrayl12\20endarray ight|eginarray*20c5\hline2,4endarray\,,,0endarray)

(eginarray*20lleft. eginarrayleginarray*20c23&endarray\,,30endarray ight\eginarrayl,,20\,,,,,0endarrayendarray)

(eginarray*20lleft. eginarrayleginarray*20c822&endarray\162endarray ight\eginarrayl,,180\eginarray*20c&0endarrayendarrayendarray)

Câu b

(eginarray*20leginarray*20c8\hline1,875endarray\eginarrayl,,,,,,60\eginarray*20c&40endarray\eginarray*20c&0endarrayendarrayendarray)

(eginarray*20leginarray*20c12\hline6,25endarray\eginarrayl,,,,,,60\eginarray*20c&0endarrayendarrayendarray)

(eginarray*20leginarray*20c4\hline20,25endarray\eginarrayl,,,,,,20\eginarray*20c&0endarrayendarrayendarray)

Bài 2

May25 bộ quần áo tương đồng hết 70mvải. Hỏi may66bộ quần áo như vậy hết bao nhiêu mét vải?

Hướng dẫn giải:

May 1bộ xống áo hết số mét vải vóc là:

70:25=2,8(m)

May6 bộ xống áo hết số mét vải là:

2,8×6=16,8(m)

Đáp số:16,8m.

Bài 3

Viết các phân số sau bên dưới dạng số thập phân:

(frac25;frac34;frac185)

Hướng dẫn giải:

(eginarray*20lleft. eginarrayleginarray*20c2&endarray\20endarray ight\,,,0endarray)

(eginarray*20lleft. eginarrayleginarray*20c3&endarray\30endarray ight\eginarrayl,,,20\,,,,,,0endarrayendarray)

(eginarray*20leginarray*20c5\hline3,6endarray\,,,,,0endarray)

Vậy(frac25 = 0,4;frac34 = 0,75;frac185 = 3,6)

1.3. Giải bài xích tập SGK luyện tập trang 68

Bài 1

Tính

a)5,9:2+13,06 b)35,04:4−6,87

c)167:25:4 d)8,76×4:8

Hướng dẫn giải:

(eginarrayla)5,9:2 + 13,06\= 2,95 + 13,06\= 16,01\b)35,04:4 - 6,87\= 8,76 - 6,87\= 1,89\c)167:25:4\= 6,68:4\= 1,67\d)8,76 imes 4:8\= 35,04:8\= 4,38endarray)

Bài 2

Tính rồi đối chiếu kết quả:

a)8,3×0,4 và 8,3×10:25

b)4,2×1,25 và 4,2×10:8

c)0,24×2,5 và 0,24×10:4

Hướng dẫn giải:

a)8,3×0,4=3,32; 8,3×10:25=83:25=3,32

Vậy:8,3×0,4=8,3×10:25

b)4,2×1,25=5,25; 4,2×10:8=42:8=5,25;

Vậy:4,2×1,25=4,2×10:8

c)0,24×2,5=0,6 0,24×10:4=2,4:4=0,6

Vậy:0,24×2,5=0,24×10:4.

Bài 3

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng bằng2/5 chiều dài. Tính chu vi và ăn diện tích của mảnh vườn đó.

Hướng dẫn giải:

Chiều rộng mảnh vườn là:

(24 imes frac25 = 9,6:(m))

Chu vi mảnh vườn là:

(24+9,6)×2=67,2(m)

Diện tích miếng vườn là:

24×9,6=230,4(m2)

Đáp số: Chu vi:67,2;

Diện tích:230,4m2

Bài 4

Trong 3h xe trang bị đi được 93 km. Trong 2 giờ xe hơi đi được 103 km. Hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn nữa xe máy bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải:

Mỗi giờ xe trang bị đi được số ki-lô-mét là:

93 : 3 = 31 (km)

Mỗi giờ xe hơi đi được số ki-lô-mét là:

103 : 2 = 51,5 (km)

Mỗi giờ xe hơi đi được nhiều hơn xe sản phẩm số ki-lô-mét là:

51,5 - 31 = 20,5 (km)

Đáp số: 20,5km.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Bài 126: Phép Chia Phân Số, Giải Toán Lớp 4 Trang 136 Phép Chia Phân Số


Bài 1: Đặt tính rồi tính

25 : 4; 882 : 36; 75 : 12; 1155 : 352

Giải

Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 28m. Tính chu vi thửa rộng hình chữ nhật đó.