Khi học tập về các thì trong giờ Anh, chắc hẳn bạn đã bắt gặp thuật ngữ về câu khẳng định. Vậy câu xác minh (affirmative/positive sentence) là gì? Hôm nay, hãy thuộc Step Up tìm hiểu ngữ pháp câu xác minh tiếng Anh nhé.

Bạn đang xem: Câu khẳng định tiếng anh là gì


1. Câu khẳng định là gì?

Câu nhắc (hay còn được gọi là câu nai lưng thuật) trong tiếng Anh dùng để tuyên bố hoặc biểu đạt một tin tức nào đó. Câu xác minh là một nhiều loại câu trần thuật. Nhìn chung, câu xác định (affirmative sentence) thể hiện nay tính đúng đắn hoặc thực sự của tin tức chứa vào một câu nói.

*
*

Câu khẳng định dùng rượu cồn từ khuyết thiếu

Với các động từ khiếm khuyết (modal verbs), câu xác định thường thực hiện một hễ từ nguyên thể đi sau đụng từ khuyết thiếu đó.

Công thức chung:

S + cồn từ khuyết thiếu hụt + V

Các hễ từ khiếm khuyết/động từ tình thái thường chạm chán là can, could, may, might, would…

Ví dụ:

She can be a little stubborn, but she can have her work done neatly.

(Cô ấy hoàn toàn có thể hơi cứng đầu một chút, mà lại cô ấy cũng có thể hoàn thành các bước một biện pháp tử tế.)

They may look at you and judge, but you can stand up for yourself.

(Họ rất có thể nhìn và reviews bạn, nhưng bạn cũng có thể đứng lên bảo vệ phiên bản thân.)

It might be a little high, I’ll try to reach it.

(Chỗ đó có vẻ như hơi cao, tôi sẽ chũm với tới.)

3. Bài bác tập câu khẳng định

Bài 1: gần như câu nào giữa những câu dưới đó là câu khẳng định?

Can you help me move this TV to the left? Eddy won’t go to the movie with us. I love ice cream, it is so delicious. Bread & butter don’t go together, don’t you think so? She looks tired, she must have worked all night. My parents vị not seem very happy about my decision. I’m trying to mở cửa this can of tuna. The baby started crying và shouting. This exercise cannot be solved by the available information. How did you know she was at trang chủ last night?

 

Đáp án:

Những câu là câu khẳng định: 3, 5, 7, 8

Những câu chưa hẳn câu khẳng định: 1, 2, 4, 6, 9, 10

Bài 2: Đặt 5 câu xác minh ở những thì không giống nhau.

Xem thêm: Causative Là Gì Lý Giải Passive Causative Là Gì, Causative Verbs

 

Đáp án: (tham khảo)

Thì hiện tại đơn: I write a letter for my pen friend every week. Thì vượt khứ đơn: She went to lớn the stadium last Sunday. Thì sau này đơn: We shall eat out today and have desserts after that. Thì hiện tại tiếp diễn: Susie is chatting with her classmates now. Thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn: My parents have been living together since 1999.