Hướng dẫn giải bài Ôn tập chương I – Số hữu tỉ. Số thực, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài bác trả lời thắc mắc ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 46 sgk toán 7 tập 1 bao hàm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương thức giải bài bác tập phần đại số gồm trong SGK toán sẽ giúp các em học viên học giỏi môn toán lớp 7.

Bạn đang xem: Câu hỏi ôn tập chương 1 đại số 7

Lý thuyết

1. Quan hệ giữa các tập hòa hợp $N, Z, Q, R$

*

2. Các phép toán vào $Q$

*

Dưới đó là Hướng dẫn trả lời thắc mắc ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 46 sgk toán 7 tập 1. Chúng ta hãy phát âm kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Câu hỏi ôn tập

herphangout.com ra mắt với các bạn đầy đủ phương thức giải bài bác tập phần đại số 7 kèm bài bác giải chi tiết thắc mắc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 46 sgk toán 7 tập 1 của bài Ôn tập chương I – Số hữu tỉ. Số thực cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể câu vấn đáp từng câu hỏi các bạn xem bên dưới đây:

*

1. Trả lời câu hỏi ôn tập 1 trang 46 sgk Toán 7 tập 1

Nêu tía cách viết của số hữu tỉ $frac-35$ và màn biểu diễn số hữu tỉ đó trên trục số.

Trả lời:

– bố cách viết của số hữu tỉ $frac-35$ là:

$frac-35$ = $frac3-5$ = -$frac35$

– trình diễn số hữu tỉ $frac-35$ bên trên trục số:

Số hữu tỉ $frac-35$ được biểu diễn bởi điểm N nằm bên trái điểm 0 và phương pháp điểm 0 một đoạn bằng 3 đơn vị chức năng mới.

*

2. Trả lời thắc mắc ôn tập 2 trang 46 sgk Toán 7 tập 1

Thế làm sao là số hữu tỉ dương? Số hữu tỉ âm?

Số hữu tỉ nào không là số hữu tỉ dương cũng ko là số hữu tỉ âm?

Trả lời:

Số hữu tỉ lớn hơn 0 điện thoại tư vấn là số hữu tỉ dương.

Số hữu tỉ nhỏ tuổi hơn 0 call là số hữu tỉ âm.

Số 0 ko là số hữu tỉ dương, cũng không là số hữu tỉ âm.

3. Trả lời câu hỏi ôn tập 3 trang 46 sgk Toán 7 tập 1

Giá trị tuyệt đối hoàn hảo của số hữu tỉ x được xác minh thế nào?

Trả lời:

Giá trị tuyệt vời của số hữu tỉ x kí hiệu là |x| là khoảng cách từ điểm x tới điểm 0 bên trên trục số

(|x| = left{ eginarraylx,,nếu,,x, ge ,0\x,,nếu,,x,

4. Trả lời câu hỏi ôn tập 4 trang 46 sgk toán 7 tập 1

Định nghĩa lũy thừa với số mũ thoải mái và tự nhiên của một trong những hữu tỉ.

Trả lời:

Lũy quá bậc n của một vài hữu tỉ x, kí hiệu (x^n), là tích của n thừa số đều bằng nhau (n là một số tự nhiên to hơn 1).

(x^n = underbrace x.x.x…x_n,,,thừa,,số) cùng với (x in Q,n in mathbbN^*).

5. Trả lời câu hỏi ôn tập 5 trang 46 sgk Toán 7 tập 1

Viết những công thức:

– Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.

– chia hai lũy thừa cùng cơ số khác 0.

– Lũy quá của một lũy thừa.

– Lũy quá của một tích.

– Lũy thừa của một thương.

Trả lời:

– phương pháp nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số.

(x^m.x^n = x^m + n)

– cách làm chia nhị lũy thừa cùng cơ số khác 0.

(x^m:x^n = x^m – n) ( (x e 0,,m ge n.) )

– phương pháp lũy thừa của một lũy thừa.

((x^m)^n = x^m.n)

– công thức lũy quá của một tích.

((x.y)^n = x^n.y^n)

– công thức lũy thừa của một thương.

(left( fracxy ight)^n = fracx^ny^n,,,(y e 0))

6. Trả lời thắc mắc ôn tập 6 trang 46 sgk Toán 7 tập 1

Thế làm sao là tỉ số của hai số hữu tỉ? mang lại ví dụ.

Trả lời:

Thương trong phép chia số hữu tỉ a cho số hữu tỉ b, cùng với (b e 0), gọi là tỉ số của nhì số hữu tỉ a cùng b, kí hiệu (fracab,,(b e 0)).

Ví dụ: $frac-35$, $frac12$

7. Trả lời câu hỏi ôn tập 7 trang 46 sgk Toán 7 tập 1

Tỉ lệ thức là gì? phát biểu đặc thù cơ phiên bản của tỉ lệ thức. Viết cách làm thể hiện đặc điểm của dãy tỉ số bằng nhau.

Trả lời:

Tỉ lệ thức là đẳng thức của nhị tỉ số (fracab = fraccd) .

Tính hóa học cơ bạn dạng của tỉ trọng thức: Trong một tỉ lệ thức thì tích các trung tỉ bằng các ngoại tỉ.

(fracab = fraccd Leftrightarrow ad = bc)

Từ đẳng thức ad = bc cùng với (a,b,c,d e 0,) ta rất có thể suy ra tư tỉ lệ thức sau:

(fracab = fraccd;,,,,fracac = fracbd;,,,fracca = fracdb;,,,,fracdc = fracba.)

– Trong tư tỉ lệ thức, để xuất phát điểm từ 1 tỉ lệ thức này suy ra một tỉ trọng thức khác, ta thực hiện việc hoán vị những trung tỉ, nước ngoài tỉ.

– vào một tỉ lệ thức, trường hợp biết tía số hạng thì ta rất có thể tìm được số hạng thứ tư.

– Trong tỉ lệ thành phần thức (fracxa = fracbx,) ta tất cả (x^2 = a.b.) Số x được gọi là mức độ vừa phải nhân của hai số a cùng b.

8. Trả lời câu hỏi ôn tập 8 trang 46 sgk Toán 7 tập 1

Thế làm sao là số vô tỉ? mang lại ví dụ.

Trả lời:

Số vô tỉ là số viết được bên dưới dạng số thập phân vô hạn, ko tuần hoàn.

Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I

Ví dụ: X = (sqrt2) = 1,414213562373…

9. Trả lời câu hỏi ôn tập 9 trang 46 sgk Toán 7 tập 1

Thế nào là số thực? Trục số thực?

Trả lời:

Số thực:

Số hữu tỉ với số vô tỉ được gọi chung là số thực.

Tập hợp những số thức được kí hiệu là R.

Trục số thực:

Chỉ số tập đúng theo số thực new lấp đầy trục số. Từng số thực được màn biểu diễn bởi một điểm trên trục số.

Xem thêm: Lý Thuyết: Lũy Thừa Của Một Số Hữu Tỉ Lop 7 Bài 6: Lũy Thừa Của Một Số Hữu Tỉ

Vì cố trục số được gọi là trục số thực

10. Trả lời thắc mắc ôn tập 10 trang 46 sgk Toán 7 tập 1

Định nghĩa căn bậc nhì của một vài không âm.

Trả lời:

Căn bậc nhì có một số trong những a không âm là số x sao để cho (x^2 = a)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 cùng với trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 46 sgk toán 7 tập 1!