Trong hình mẫu vẽ trên, mặt đường thẳng(a)căt hai đường thẳng(b),(c)lần lượt tại(A)và(B)tạo thành bốn góc đỉnh(A), tư góc đỉnh(B)được kí hiệu theo lần lượt như trên. Ta có:

- các cặp góc(widehatA_3)và(widehatB_1),(widehatA_4)và(widehatB_2)là những cặp góc so le trong.

Bạn đang xem: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

- những cặp góc(widehatA_1)và(widehatB_1),(widehatA_2)và(widehatB_2),(widehatA_3)và(widehatB_3),(widehatA_4)và(widehatB_4)là những cặp góc đồng vị.


54404
54406

2. Tính chất.

Trong hình vẽ bên dưới đây, cho(widehatA_4=widehatB_1=60^0)

*

- Do(widehatA_1)và(widehatA_4)là nhị góc kề bù nên(widehatA_1=180^0-widehatA_4=180^0-60^0=120^0)

Dó(widehatB_1)và(widehatB_2)là nhị góc kề bù nên(widehatB_2=180^0-widehatB_1=180^0-60^0=120^0)

Ta biết rằng(widehatA_1)và(widehatB_2)cũng là 1 trong cặp góc so le trong với khi đó(widehatA_1=widehatB_2=120^0)

- Do(widehatA_2)và(widehatA_4)là nhị góc đối đỉnh nên(widehatA_2=widehatA_4=60^0)

Do(widehatB_1)và(widehatB_3)là nhì góc đối đỉnh nên(widehatB_1=widehatB_3=60^0).

Ta biết rằng(widehatA_4)và(widehatB_3)là nhị góc đồng vị với khi đó(widehatA_4=widehatB_3=60^0).

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Chemist Là Gì Mà Khi Yêu Phải Có? Chemist Nghĩa Là Gì

Từ kia ta rút ra tính chất:

Nếu con đường thẩng(c)cắt hai đường thẳng(a),(b)và trong số góc chế tác thành gồm một cặp góc so le trong cân nhau thì:

a) nhì góc so le trong còn lại bằng nhau;

b) nhì góc đồng vị bởi nhau.


54409

Ví dụ: mang đến hình vẽ sau.BIết góc(widehatH_3=widehatK_1=120^0). Tính cácgóccòn lại đỉnh(H)?

*

Ta có(widehatK_1)và(widehatK_2)là hai góc kề bù(Rightarrow)(widehatK_1+widehatK_2=180^0RightarrowwidehatK_2=180^0-widehatK_1=180^0-120^0=60^0)

Do(widehatH_3)và(widehatK_1)là nhị góc so le trong mà(widehatH_3=widehatK_1). Áp dụngtính hóa học nêu bên trên ta có:

(widehatH_4=widehatK_2=60^0)(cặp góc so le trong còn lại bằng nhau)

(widehatH_1=widehatK_1=120^0);(widehatH_2=widehatK_2=60^0) (hai góc đồng vị bởi nhau)


Bài trước
Bài tiếp theo

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)


Đóng góp

bảo quản
Lớp học
Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Môn học
Toán đồ vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân giờ đồng hồ anh thử nghiệm Đạo đức tự nhiên và thoải mái và xã hội Khoa học lịch sử hào hùng và Địa lý giờ việt khoa học tự nhiên chuyển động trải nghiệm, hướng nghiệp hoạt động trải nghiệm sáng tạo
bộ sách
công tác cũ hỗ trợ học sinh học sách Cánh Diều cung cấp học sinh học tập sách Kết nối trí thức với cuộc sống hỗ trợ học sinh học tập sách Chân trời sáng chế
chủ đề thân phụ
Đang thiết lập dữ liệu...
Lọc câu hỏi
Đang download dữ liệu...
ngôn từ