+ Ví dụ: Chia hình tròn trụ thành 6 phần bằng nhau, tô color 5 phần. Đã tô màu sắc năm phần sáu hình tròn. Ta hotline 5/6 là phân số.

Bạn đang xem: Các bài toán về phân số lớp 4

+ Phân số gồm bao gồm tử số và mẫu số, trong các số đó tử số là một số tự nhiên viết trên vệt gạch ngang, mẫu mã số là số thoải mái và tự nhiên khác 0 viết dưới lốt gạch ngang.

+ mến của phép chia số thoải mái và tự nhiên cho một số tự nhiên không giống 0 hoàn toàn có thể viết thành một phân số, tử số là số bị phân tách và chủng loại số là số chia.

+ mọi số từ bỏ nhiên hoàn toàn có thể viết thành một phân số bao gồm tử số là số thoải mái và tự nhiên đó và mẫu mã số bằng 1.

+ Số 1 có thể viết thành phân số gồm tử số và chủng loại số bằng nhau và không giống 1.

+ Số 0 rất có thể viết thành phân số gồm tử số là 0 và chủng loại số khác 0.

2. So sánh các phân số

a, So sánh những phân số cùng mẫu mã số

+ Phân số nào bao gồm tử số bé nhiều hơn thì phân số đó bé nhỏ hơn.

+ Phân số nào tất cả tử số lớn hơn vậy thì phân số đó mập hơn.

+ ví như tử số đều bằng nhau thì hai phân số đó bởi nhau.

b, So sánh các phân số thuộc tử số

+ Phân số nào bao gồm mẫu số nhỏ hơn thì phân số đó phệ hơn.

+ Phân số nào tất cả mẫu số lớn hơn vậy thì phân số đó bé bỏng hơn.

+ Nếu mẫu số cân nhau thì nhị phân số đó bằng nhau.

c, So sánh những phân số không giống mẫu

+ Muốn so sánh hai phân số khác chủng loại số, ta rất có thể quy đồng chủng loại số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.

Các phép tính phân số

+ Phép cùng phân số.

+ Phép trừ phân số.

+ Phép nhân phân số.

+ Phép phân tách phân số.

4. Cách rút gọn gàng phân số

+ Phân số buổi tối giản là phân số cơ mà tử số và mẫu số không cùng chia hết đến số tự nhiên nào to hơn 1

+ Để rút gọn phân số, ta làm cho như sau:

- Xét xem tử số và mẫu số cùng phân chia hết mang đến số tự nhiên và thoải mái nào to hơn 1

- chia tử số và mẫu số đến số đó

- Cứ liên tục làm như vậy cho đến khi nhận thấy phân số buổi tối giản

5. Sự thay đổi các nguyên tố của phép tính

+ trường hợp nhân cả tử và mẫu mã số của một phân số cùng với cùng một vài tự nhiên không giống 0 thì được một phân số mới bằng phân số sẽ cho.

+ Nếu chia cả tử và mẫu mã số của một phân số cùng với cùng một vài tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi phân số vẫn cho.

B. Bài tập

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Con nên lựa chọn đáp án đúng nhất:

A. Nếu nhân cả tử số và chủng loại số của một phân số cùng với cùng một số tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi phân số sẽ cho

B. Nếu như cả tử số và chủng loại số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên không giống 0 thì sau khi chia được một phân số bởi phân số vẫn cho

C. Phân số tất cả tử số bé hơn mẫu số thì bé nhiều hơn 1

D. Toàn bộ các đáp án đa số đúng

Lời giải:

- nếu nhân cả tử số và mẫu mã số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 00 thì được một phân số bởi phân số vẫn cho.

- nếu như cả tử số và chủng loại số của một phân số cùng phân tách hết cho một số trong những tự nhiên không giống 00 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số sẽ cho.

- Phân số bao gồm tử số nhỏ hơn mẫu số thì nhỏ thêm hơn 1.

Vậy toàn bộ các giải đáp trên gần như đúng.

Câu 2: Hoa nói: “Trong nhị phân số bao gồm cùng chủng loại số, phân số nào bao gồm tử số lớn hơn thì nhỏ bé hơn”. Theo con, Hoa nói đúng xuất xắc sai?

A. Đúng

B. Sai

Lời giải:

Trong nhị phân số tất cả cùng mẫu mã số:

+) Phân số nào có tử số bé nhiều hơn thì phân số đó nhỏ nhắn hơn.

+) Phân số nào gồm tử số lớn hơn thế thì phân số đó phệ hơn.

+) giả dụ tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Vậy Hoa vẫn nói sai.

Câu 3: Cho mẫu vẽ như mặt dưới:

*
bài tập về phân số lớp 4 nâng cao có lời giải" width="342">

Lời giải:

Quan gần kề hình vẽ ta thấy có toàn bộ 15 ô vuông, trong các số ấy có 7 ô vuông được sơn màu.

Vậy phân số chỉ số ô vuông đang tô màu sắc trong hình là 7/5.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 179, 180 Luyện Tập Chung Trang 179, Toán Lớp 5 Trang 179, 180 Luyện Tập Chung

Chú ý

Học sinh rất có thể hiểu nhầm phân số chỉ số ô vuông vẫn tô color là số ô vuông được tô màu sắc trên số ô vuông ko được đánh màu nên lựa chọn đáp án 7/8; hoặc học viên đọc không kĩ đề hãy lựa chọn đáp án phân số chỉ số ô vuông không tô màu sắc là 8/15

Câu 4: Thương của phép chia a∶(b + c) được viết dưới dạng phân số là:

*
bài xích tập về phân số lớp 4 nâng cấp có giải thuật (ảnh 2)" width="224">

Lời giải:

Mọi phép phân tách đều rất có thể viết bên dưới dạng phân số, trong số ấy tử số là số bị chia và chủng loại số là số chia

Phép phân chia a:(b+c) có a là số bị phân chia và b+c là số chia.

*
bài tập về phân số lớp 4 nâng cao có lời giải (ảnh 3)" width="270">

Câu 5: Con hãy điền số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống:

*
bài bác tập về phân số lớp 4 nâng cao có lời giải (ảnh 4)" width="300">

II. Bài tập tư luyện

*
bài xích tập về phân số lớp 4 nâng cao có giải thuật (ảnh 5)" width="645">
*
bài tập về phân số lớp 4 nâng cấp có giải thuật (ảnh 6)" width="642">