Tìm nhì số khi biết tổng và hiệu của nhị số đó

Cùng với bài toán tìm nhì số lúc biết tổng với tỉ, biết hiệu với tỉ, việc về trung bình cùng thì bài toán Tìm hai số lúc biết tổng với hiệu của nhì số đó là đông đảo dạng toán đặc biệt quan trọng nhất sinh hoạt bậc tiểu học.

Bạn đang xem: Các bài toán tổng hiệu lớp 4

1. Giải pháp giải dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của nhị số lớp 4

Chúng ta sử dụng 1 trong các hai cách:

Cách 1. Số mập = (tổng + hiệu): 2, Số nhỏ nhắn = số phệ – hiệu (hoặc tổng – số lớn)Cách 2. Số bé = (tổng – hiệu) : 2, Số lớn = số bé bỏng + hiệu (hoặc tổng – số bé)

2. Các dạng toán tìm hai số lúc biết tổng cùng hiệu của hai số đó

Dạng 1: cho biết thêm cả tổng lẫn hiệuDạng 2: cho thấy tổng nhưng mà không cho biết thêm hiệuDạng 3: cho biết thêm hiệu dẫu vậy không cho thấy thêm tổngDạng 4: Không cho biết thêm cả tổng lẫn hiệuDạng 5: Dạng tổng hợp

Ví dụ 1. Tuổi tía và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Tía hơn bé 38 tuổi. Hỏi tía bao nhiêu tuổi, con từng nào tuối?

Lời giải.

Tuổi con là: (58 – 38) : 2 = 10 (tuổi)Tuổi cha là: 58 – 10 = 48 (tuổi)Đáp số: ba 48 tuổi, bé 10 tuổi.

Ví dụ 2. Một lớp học tất cả 28 học tập sinh. Số học viên trai rộng số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó bao gồm bao nhiêu học viên trai, bao nhiêu học sinh gái?

Lời giải.

Hai lần số học viên trai là: 28 + 4 = 32 (học sinh)Số học sinh trai là: 32 : 2 = 16 (học sinh)Số học viên gái là: 16 – 4 = 12 (học sinh)

Đáp số: 16 học sinh trai, 12 học viên gái.

Ví dụ 3. An cùng Bình bao gồm 70 viên bi. Biết giả dụ Bình tất cả thêm 16 viên bi thì 2 chúng ta có số bi bởi nhau. Hỏi ban sơ mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Lời giải.

Hai lần số bi của An là: 70 + 16 = 86 (viên bi)Số bi của An là: 86 : 2 = 43 (viên bi)Số bi của Bình là: 43 – 16 = 27 (viên bi)Đáp số: An: 43 viên bi; Bình: 27 viên bi.

Ví dụ 4. nhì bao gạo khối lượng tổng cùng 147 kg. Hiểu được nếu kéo ra ở bao đầu tiên 5kg cùng bao thứ hai 22 kilogam thì số gạo còn lại ở 2 bao bởi nhau. Hỏi mỗi bao bao gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Ví dụ 5. Một trại chăn nuôi tất cả 200 con vịt, ngan cùng ngỗng. Số vịt bằng tổng số ngan cùng ngỗng, số ngan nhiều hơn nữa số ngỗng là 40 con. Hỏi nông trại đó tất cả bao nhiêu bé ngan, vịt, ngỗng?

Ví dụ 6. nhì tổ trồng được 30 cây. Kế tiếp tổ 1 trồng thêm 5 cây nữa, tổ nhị trồng thêm 3 cây nữa bắt buộc số cây tổ 1 nhiều hơn thế nữa số cây tổ 2 trồng được là 8 cây. Hỏi ban sơ mỗi tổ trồng được từng nào cây?

Ví dụ 7. cách đó 5 năm tổng số tuổi 2 người mẹ con là 34 tuổi. Biết rằng người mẹ sinh nhỏ năm 26 tuổi. Tính tuổi mọi người hiện nay?

Ví dụ 8. học kì 1, Huy có khá nhiều hơn Hoàng 6 quyển vở. Kế tiếp Huy tải thêm 5 quyển, Hoàng cài thêm 9 quyển thì tổng thể vở 2 bạn bây giờ là 10 quyển. Hỏi:

a) thuở đầu mỗi chúng ta có từng nào quyển vở?b) giả dụ sau kì 1 Huy viết hết số vở thấp hơn Hoàng là 5 quyển thì sau kì 1 các bạn nào đang còn những vở rộng và nhiều hơn thế bao nhiêu quyển?

Ví dụ 9. nhị thùng có tổng cộng 82 lít dầu. Nếu gửi 7 lít dầu tự thùng thứ nhất sang thùng thiết bị hai thì 2 thùng gồm số dầu bởi nhau. Hỏi từng thùng gồm bao nhiêu lít dầu?

Ví dụ 10. An với Bình có 120 viên bi. Ví như Bình mang đến An 25 viên thì Bình còn hơn An 10 viên bi. Hỏi thuở đầu mỗi các bạn có từng nào viên bi?

Ví dụ 11. Huy cùng Hoàng có tất cả 25 viên bi. Giả dụ như Huy mang lại Hoàng 5 viên, rồi Hoàng mang đến lại Huy 3 viên thì số bi của Huy nhiều hơn thế của Hoàng là một viên. Hỏi:

a) Mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?b) Huy đề nghị cho Hoàng mấy viên nhằm Hoàng có tương đối nhiều hơn Huy 1 viên?

Ví dụ 12. search 2 số lẻ tiếp tục có tổng bởi 4020.

Ví dụ 13. kiếm tìm 2 số chẵn gồm tổng bởi 1000, biết thân chúng có đúng 2 số lẻ.

Ví dụ 14. Tổng 2 số chẵn bởi 480. Kiếm tìm 2 số đó, biết giữa chúng gồm 6 số lẻ liên tiếp.

Ví dụ 15. tìm kiếm 2 số lẻ gồm tổng bằng 2010, biết thân chúng tất cả đúng 10 số chẵn.

Ví dụ 16. kiếm tìm 2 số tất cả tổng bằng 2016, biết giữa chúng gồm đúng 10 số tự nhiên khác.

Ví dụ 17. kiếm tìm 2 số tự nhiên và thoải mái biết tổng của chúng bởi 2003 với giữa bọn chúng có toàn bộ 15 số chẵn.

Ví dụ 18. Trung bình cùng của hai số tự nhiên và thoải mái bằng 2375. Search số nhỏ nhắn biết, trường hợp viết thêm chữ số 3 vào bên trái số bé ta được số lớn. Tra cứu số bé.

Ví dụ 19. một trong những có nhì chữ số nhưng tổng của nhị chữ số bằng 11.Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì số đó tăng lên 27 đơn vị. Kiếm tìm số tất cả hai chữ số đó.

3. Bài xích tập tìm hai số khi biết tổng cùng hiệu của hai số kia lớp 4

Dạng 1: Tìm nhì số khi biết tổng và hiệu cho biết cả tổng lẫn hiệu

Bài 1. Tuổi ba và tuổi bé cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi ba bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

Bài 2. một tờ học gồm 28 học tập sinh. Số hs nam rộng số hs cô gái là 4 em. Hỏi lớp học tập đó bao gồm bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Bài 3. Một hình chữ nhật tất cả hiệu nhị cạnh liên tiếp là 24 cm và tổng của bọn chúng là 92 cm. Tính diện tích s của hình chữ nhật sẽ cho.

Bài 4. Tìm hai số biết tổng của hai số bằng 42, hiệu của hai số bởi 10.

Bài 5. nhì lớp 4A cùng 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài 6. Tính nhẩm: Tổng của nhì số bằng 8. Hiệu của bọn chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó.

Bài 7. Tìm 2 số biết tổng với hiệu của chúng lần lượt là:

a) 24 với 6; b) 60 cùng 12; c) 325 cùng 99.

Bài 8. Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em hèn chị 8 tuổi. Hỏi chị từng nào tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Bài 9. Một tủ sách trường học mang lại HS mượn 65 quyển sách có 2 loại: Sách giáo khoa và sách hiểu thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn thế nữa số sách đọc thêm 17 quyển. Hỏi thư viện đó đã cho học viên mượn mỗi loại từng nào quyển sách?

Bài 10. nhì phân xưởng làm cho được 1200 sản phẩm. Phân xưởng trước tiên làm được thấp hơn phân xưởng đồ vật hai 120 sản phẩm. Hỏi từng phân xưởng làm cho được bao nhiêu sản phẩm?

Bài 11. Thu hoạch từ nhị thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ thóc. Thu hoạch được ở thửa ruộng trước tiên được nhiều hơn thế nữa ở thửa ruộng đồ vật hai 8 tạ thóc. Hỏi thu hoạch được sinh sống mỗi thửa ruộng bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 12. nhì thùng chứa được toàn bộ 600 lít nước. Thùng bé xíu chứa được thấp hơn thùng lớn 120l nước. Hỏi mỗi thùng đựng được bao nhiêu lít nước?

Dạng 2: Tìm hai số lúc biết tổng và hiệu cho thấy thêm tổng dẫu vậy dấu hiệu

Bài 1. Tìm nhì số chẵn bao gồm tổng là 210, biết thân chúng tất cả 18 số chẵn khác.

Bài 2. Tìm hai số biết tổng của chúng là 198 với nếu xóa đi chữ số phía trái của số khủng thì được số bé. Nếu xóa chữ hàng đầu thì số đó bớt 100 đối chọi vị).

Bài 3. nhị lớp 4A với 4B có toàn bộ 82 học tập sinh. Nếu gửi 2 học viên ở lớp 4A sang trọng lớp 4B thì số học sinh 2 lớp sẽ bởi nhau. Tính số học viên của mỗi lớp.

Bài 4. Tìm hai số lẻ tất cả tổng là 186. Biết giữa chúng có 5 số lẻ.

Bài 5. nhì ông cháu hiện giờ có tổng thể tuổi là 68, biết rằng từ thời điểm cách đó 5 năm con cháu kém ông 52 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người.

Bài 6. Hùng cùng Dũng có tất cả 45 viên bi. Giả dụ Hùng bao gồm thêm 5 viên bi thì Hùng có khá nhiều hơn Dũng 14 viên. Hỏi ban sơ mỗi chúng ta có từng nào viên bi.

Bài 7. Lớp 4A bao gồm 32 học sinh. Hôm nay có 3 nữ giới nghỉ học đề xuất số nam nhiều hơn nữa số người vợ là 5 bạn. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học viên nữ, bao nhiêu học sinh nam?

Bài 8. Hùng với Dũng có tất cả 46 viên bi. Trường hợp Hùng mang lại Dũng 5 viên bi thì số bi của cặp đôi bằng nhau. Hỏi ban sơ mỗi các bạn có bao nhiêu viên bi.

Bài 9. nhì thùng dầu có toàn bộ 116 lít. Nếu chuyển 6 lít tự thùng đầu tiên sang thùng đồ vật hai thì lượng dầu ở hai thùng bằng nhau. Hỏi từng thùng bao gồm bao nhiêu lít dầu?

Bài 10. Tìm hai số gồm tổng là 132. Hiểu được nếu lấy số lớn trừ đi số bé nhỏ rồi cùng với tổng của bọn chúng thì được 178.

Bài 11. Tìm hai số có tổng là 234. Biết rằng nếu lấy số đầu tiên trừ đi số vật dụng hai rồi cùng với hiệu của bọn chúng thì được 172.

Bài 12. An và Bình có toàn bộ 120 viên bi. Giả dụ An đến Bình đôi mươi viên thì Bình sẽ có không ít hơn An 16 viên. Hỏi mỗi các bạn có từng nào viên bi?

Bài 13. hai kho gạo gồm 155 tấn. Nếu phân phối kho trước tiên 8 tấn cùng kho trang bị hai 17 tấn thì số gạo ở mỗi kho bởi nhau. Hỏi lúc đầu mỗi kho bao gồm bao nhiêu tấn gạo?

Bài 14. Ngọc có toàn bộ 48 viên bi vừa xanh vừa đỏ. Biết rằng nếu lấy ra 10 viên bi đỏ cùng hai viên bi xanh thì số bi đỏ thông qua số bi xanh. Hỏi gồm bao nhiêu viên bi mỗi loại?

Bài 15. Hai tín đồ thợ dệt dệt được 270 m vải. Ví như người đầu tiên dệt thêm 12m và fan thứ nhì dệt thêm 8 m thì người đầu tiên sẽ dệt nhiều hơn thế nữa người lắp thêm hai 10 m. Hỏi mỗi cá nhân đã dệt được từng nào m vải?

Bài 16. Tổng của 3 số là 1978. Số trước tiên hơn tổng nhì số tê là 58 1-1 vị. Nếu sút ở số máy hai đi 36 đơn vị chức năng thì số vật dụng hai sẽ ngay số thứ ba. Tìm 3 số đó.

Dạng 3: Tìm nhị số khi biết tổng và hiệu cho biết thêm hiệu nhưng không cho biết thêm tổng

Bài 1. tất cả học sinh của lớp xếp mặt hàng 3 thì được 12 hàng. Số bạn gái ít hơn số chúng ta trai là 4. Hỏi lớp đó tất cả bao nhiêu chúng ta trai, bao nhiêu các bạn gái? (Dấu tổng)

Bài 2. cha hơn bé 28 tuổi; 3 năm nữa số tuổi của tất cả hai cha con tròn 50. Tính tuổi hiện giờ của từng người.

Hướng dẫn.

Cách 1: Hiệu giữa tuổi tía và con luôn luôn không đổi bắt buộc 3 năm nữa ba vẫn hơn nhỏ 28 tuổi. Tổng cộng tuổi của ba và bé 3 năm nữa là 50 tuổi.Cách 2: Hiệu giữa tuổi ba và con lúc này là 28. Tổng số tuổi ba và con lúc này là 50 – 3 × 2 = 44 (tuổi).

Bài 3. miếng vườn hình chữ nhật tất cả chu vi 48m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 4m. Hỏi diện tích s của miếng vườn là bao nhiêu m2?

Bài 4. cha hơn nhỏ 30 tuổi. Biết 5 năm nữa tổng số tuổi của 2 tía con là 62 tuổi. Tính tuổi 2 bố con hiện nay nay.

Bài 5. thân phụ hơn con 32 tuổi. Biết 4 năm nữa tổng cộng tuổi của 2 phụ thân con là 64 tuổi. Tính tuổi 2 phụ vương con hiện tại nay.

Bài 6. Tổng của nhì số là một số lớn nhất có 3 chữ số phân tách hết cho 5. Biết nếu cấp dưỡng số bé xíu 35 đơn vị chức năng thì ta được số lớn. Tìm mỗi số.

Bài 7. trên một bãi cỏ người ta đếm được 100 chiếc chân vừa con gà vừa chó. Biết số chân chó nhiều hơn chân kê là 12 chiếc. Hỏi gồm bao nhiêu nhỏ gà, từng nào con chó?

Bài 8. bên trên một bến bãi cỏ tín đồ ta đếm được 100 loại mắt vừa con kê vừa chó. Biết số chó nhiều hơn thế số con gà là 12con. Hỏi có bao nhiêu bé gà, từng nào con chó?

Bài 9. Tìm hai số có hiệu là 129. Hiểu được nếu đem số trước tiên cộng cùng với số trang bị hai rồi cộng với tổng của bọn chúng thì được 2010.

Bài 10. Một phép trừ tất cả tổng của số bị trừ, số trừ với hiệu là 7652. Hiệu to hơn số trừ 798 solo vị. Hãy tra cứu phép trừ đó.

Bài 11. Tìm hai số có hiệu là 22. Hiểu được nếu đem số lớn cộng với số bé xíu rồi cộng với hiệu của chúng thì được 116.

Bài 12. Tìm nhì số gồm hiệu là 132. Hiểu được nếu mang số mập cộng với số nhỏ nhắn rồi trừ đi hiệu của chúng thì được 548.

Bài 13. Lan đi bộ vòng quanh sân vận động hết 15 phút, mỗi phút đi được 36 m. Biết chiều nhiều năm sân tải hơn chiều rộng là 24 m. Tính diện tích của sảnh vận động.

Bài 14. Hồng có tương đối nhiều hơn Huệ 16000 đồng. Ví như Hồng tất cả thêm 5000 đồng và Huệ bao gồm thêm 11000 đồng thì cả hai các bạn sẽ có tất cả 70000 đồng. Hỏi ban đầu mỗi bạn có từng nào tiền?

Bài 15. Hồng có khá nhiều hơn Huệ 16000 đồng. Giả dụ Hồng mang đến đi 5000 đồng với Huệ đến 11000 đồng thì cả hai bạn sẽ có toàn bộ 70000 đồng. Hỏi ban sơ mỗi bạn có từng nào tiền?

Bài 16. Anh hơn em 5 tuổi. Hiểu được 5 năm nữa thì tổng số tuổi của hai anh em là 25. Tính số tuổi của mọi người hiện nay?

Bài 17. Tính diện tích của miếng khu đất hình chữ nhật gồm chu vi là 256 m với chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 32m.

Bài 18. Tìm nhị số có hiệu bởi 129, hiểu được nếu lấy số đầu tiên cộng cùng với số thứ hai rồi cộng tổng của chúng thì được 2010.

Bài 19. Hiệu nhì số là 705. Tổng 2 số cấp 5 lần số bé. Tra cứu 2 số đó.

Dạng 4: Tìm hai số lúc biết tổng với hiệu không cho biết thêm cả tổng lẫn hiệu

Bài 1. nhì số lẻ có tổng là số nhỏ tuổi nhất bao gồm 4 chữ số và trọng điểm hai số lẻ đó gồm 4 số lẻ. Tìm nhì số đó.

Bài 2. Tìm hai số biết tổng của bọn chúng gấp 5 lần số lớn số 1 có nhì chữ số và hiệu của bọn chúng kém số lớn số 1 có cha chữ số chín lần.

Bài 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 120m. Tính diện tích thửa ruộng đó, biết trường hợp tăng chiều rộng lớn 5m và bớt chiều dài 5m thì thửa ruộng đó biến hóa hình vuông.

Bài 4. Tìm nhì số biết tổng gấp 9 lần hiệu của bọn chúng và hiệu kém số nhỏ xíu 27 đối kháng vị.

Bài 5. Tổng 2 số là số lớn nhất có 3 chữ số. Hiệu của chúng là số lẻ bé dại nhất có 2 chữ số. Search mỗi số.

Bài 6. Tìm hai số có tổng là số lớn nhất có 4 chữ số cùng hiệu là số lẻ nhỏ nhắn nhất có 3 chữ số.

Bài 7. Tìm hai số gồm tổng là số nhỏ nhắn nhất có 4 chữ số với hiệu là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số.

Bài 8. Tìm hai số gồm hiệu là số nhỏ bé nhất có 2 chữ số phân tách hết mang đến 3 cùng tổng là số lớn nhất có 2 chữ số phân tách hết mang đến 2.

Bài 9. Tìm nhị số, biết tổng nhì số là số lớn nhất có nhị chữ số. Hiệu nhì số là số lẻ bé nhỏ nhất có hai chữ số.

Bài 10. Tìm nhị số biết hiệu nhị số là số to nhất có 1 chữ số cùng tổng nhì số là số lớn số 1 có tía chữ số.

Bài 11. Một mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chu vi bởi chu vi thửa ruộng hình vuông vắn cạnh 80m. Nếu sút chiều nhiều năm mảnh vườn đi 30m với tăng chiều rộng lớn thêm 10m thì miếng vườn sẽ có hình vuông. Tính diện tích mảnh vườn.

Dạng 5: Tìm hai số khi biết tổng với hiệu tổng hợp

Bài 1. Lớp 5A cùng 5B trồng cây. Biết trung bình cộng số cây của nhì lớp là : 235 cây. Với nếu lớp 5A trồng thêm 80 cây cùng lớp 5B trồng thêm 40 cây thì số km của hai lớp bởi nhau. Search số cây của từng lớp đang trồng.

Bài 2. Hiệu của nhị số bằng 520. Nếu giảm số nhỏ nhắn đi 40 đơn vị thì số nhỏ bé bằng số lớn. Số nhỏ nhắn là:A. 880B. 88C. 800D. 80

Bài 3. Tìm hai số biết số đầu tiên bằng số trang bị hai. Biết rằng nếu giảm ở số thứ nhất đi 28 đơn vị chức năng và cung ứng số vật dụng hai là 35 đơn vị chức năng thì được tổng mới là 357.

Bài 4. Lớp 4A, 4B, 4C của một trường tiểu học tất cả 95 học tập sinh. Biết rằng nếu thêm 7 học viên nữa vào lớp 4C thì sẽ bằng số học sinh lớp 4B cùng số học viên lớp 4A là 32 em. Hỏi lớp 4B cùng 4C mỗi lớp có bao nhiêu học tập sinh?

Bài 5. An và Bình mua phổ biến 45 quyển vở và nên trả hết số tiền là 72000 đồng. Biết An buộc phải trả nhiều hơn nữa Bình 11200. Hỏi mỗi các bạn đã mua từng nào quyển vở.

Bài 6. tía bạn Lan, Đào, Hồng có tất cả 27 chiếc kẹo. Ví như Lan cho Đào 5 cái, Đào cho Hồng 3 cái, Hồng lại mang lại Lan 1 mẫu thì số kẹo của tía bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu cái kẹo?

Bài 7. Trung bình cùng số tuổi của bố, tuổi An cùng tuổi Hồng là 19 tuổi, tuổi bố hơn tổng cộng tuổi của An với Hồng là 2 tuổi, Hồng kém An 8 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người.

Xem thêm: Bài 1 Trang 95 Sgk Toán Lớp 5 Trang 95 Luyện Tập Chung, Bài 1 Trang 95 Toán Lớp 5

Bài 9. Tìm nhì số có hiệu là 603, biết rằng khi thêm 1 chữ số 0 vào bên bắt buộc số nhỏ nhắn thì được số lớn.