Bạn biết được những điều gì về cấu trúc but for trong tiếng anh? Hãy cho với bài học của loigiaihay để khám phá về cấu trúc. Giải pháp dùng và một số bài tập vận dụng thực hành vào phần dưới cùng của bài xích học. Đón xem cụ thể ngay bên dưới.

Bạn đang xem: But for nghĩa là gì

*


Tìm hiểu cách dùng cấu tạo But for

But for: nếu không có thì,…

Cách cần sử dụng But for

– But for cần sử dụng để miêu tả một sự ngoài một sự việc nào đó.

– But for dùng để làm nói về một điều gì sẽ xảy ra nếu điều ấy không bị một fan hoặc thiết bị nào chống chặn.

– But for dùng làm rút ngắn mệnh đề trong câu.

– But for được dùng trong văn phong có nghĩa kế hoạch sự.

Cấu trúc But for

Form: But for + Noun Phrases/Ving, S + V…

Ex: But for his help, I would have been difficult in this project.

(Nếu không có sự giúp sức của anh ấy, tôi sẽ gặp khó khăn trong dự án công trình này).

Viết lại câu với kết cấu But for

1. Viết lại câu của But for cùng với câu điều kiện loại 2.

But for + Noun Phrases/Ving, S + could/would + Vinf…

If I were (not) + for + Noun Phrase, S + could/would + Vinf…

If I + Ved/c2 + …, S + could/would + Vinf…

Ex: But for the difficult view, that would be a lovely room.

(Nếu không vì chưng tầm nhìn cạnh tranh khăn, kia sẽ là một căn phòng xứng đáng yêu).

➔ If weren’t for the difficult view, that would be a lovely room.

(Nếu không vị tâm nhìn khó khăn khăn, tê sẽ là 1 trong những căn phòng đáng yêu).


2. Viết lại câu của But for với câu điều kiện loại 3.

But for + Noun Phrases/Ving, S + could/would + have + Ved/PII…

If it hadn’t been + for + N, S + could/would + have + Ved/PII…

Ex: But for the rain, they would have had a good picnic.

(Nếu không bởi vì trời mưa, chúng ta đã tất cả một chuyến dã ngoại tốt vời).

➔ If it hadn’t rained, they would have had a good picnic.

(Nếu trời không mưa, bọn họ đã có một chuyến dã ngoại hay vời).

*Note: trong câu, rất có thể thay ráng But for = Without.

Bài tập cấu trúc But for

Cách dùng cấu trúc But for vừa được đề cập bên trên, bạn cần làm thêm các bài tập nhằm thành thục rộng khi áp dụng vào thực tế. Sau thắc mắc là phần đáp án cụ thể ngay bên dưới cùng.

1.If Minh Anh hadn’t encouraged me, I would have give up it.

➔ But for _______________________________________.

2. But for Lim, Jim couldn’t go out yesterday.

➔ If ____________________________________________.

3. If it hadn’t been for our parents, Kim wouldn’t have never been successful.

➔ But for ________________________________________________.

4. If it hadn’t been for Van Lam, Vietnam would have lost.

➔ But for _____________________________________.

5. But for my best friends, Hung would die.

➔ If _____________________________.

Đáp án:

1.But for that Minh Anh hadn’t encouraged me, I would have give up it.

2. If it weren’t for Lim, Jim couldn’t go out yesterday.

3. But for our parents, Kim wouldn’t have never been successful.

4. But for Van Lam, Vietnam would have lost.

5. If it weren’t for my best friend, Hung would die.

Xem thêm: Các Bài Toán Lớp 4 Tìm Số Trung Bình Cộng Lớp 4, Toán Lớp 4 Trang 27 Tìm Số Trung Bình Cộng

Đừng quên chia sẻ kiến thức ngữ pháp này đến fan khác nếu như khách hàng thấy thông tin bên trên bổ ích. Chúc mọi fan học tốt.


Ngữ Pháp -
DMCA.com Protection Status

Điều Khoản Và chế độ Bảo Mật - Privacy Policy