Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Breed là gì

*
*
*

breed
*

breed /bri:d/ danh từ nòi, giống cái dõi (bất qui tắc) ngoại rượu cồn từ bred/bred/ gây giống; chăn nuôito breed horses: khiến giống ngựa, chăn nuôi ngựa nuôi dưỡng, chăm sóc; dạy dỗ dỗ; giáo dụcto be bread a doctor: được nuôi nạp năng lượng học thành bác sĩ gây ra, phát sinh radirt breeds diseases: bụi bẩn làm tạo nên ra căn bệnh tật (bất qui tắc) nội rượu cồn từ bred/bred/ sinh sản, sinh đẻbirds breed in spring: chim tạo nên vào mùa xuân náy ra, tạo ra ra; lan tràndissensions breed among them: giữa họ sẽ nảy ra rất nhiều mối bất hoà chăn nuôito breed in and in dựng vợ gả ông xã trong họ hàng sát với nhauto breed out & out lấy vợ lấy ông xã người ngoại trừ họtoo much familiarity breeds contempt (xem) contemptwhat is bred in the bone will not go (come) out of the flesh (xem) bone
sinhsinh raLĩnh vực: toán và tinsinh sôibreed out of a loopthoát khỏi vòng lặpchủnggenuine breed: thuần chủnggây giốnggiốngbeef breed: giống bò thịtdairy breed: giống đem sữapure breed cattle: gia súc thuần giốngnuôi giống

Động tự bất luật lệ (Base form/Past Simple/Past Participle): breed / bred / bred


*

*

*

breed

Từ điển Collocation

breed noun

1 type of animal

ADJ. new | rare | hardy

VERB + BREED keep a farm that keeps rare breeds

PREP. ~ of a new breed of dairy cattle

2 particular type of person

ADJ. new | dying, rare Entertainers of this sort are now a dying breed.

PREP. ~ of a new breed of international criminals

PHRASES a breed apart Health workers are a breed apart in their commitment & dedication lớn duty.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 22 Sgk Toán 5, Toán Lớp 5 Trang 22 Luyện Tập Chung 4

English Slang Dictionary

to have sex:"Yo girl, we gonna breed or what?"

English Synonym và Antonym Dictionary

breeds|bred|breedingsyn.: bring up cultivate develop produce race raise train