Giải VNEN toán 7 bài bác 1: Biểu thức đại số . Giá trị của một biểu thức đại số - Sách hướng dẫn học Toán 7 tập 2 trang 28. Sách này nằm trong bộ VNEN của công tác mới. Dưới đây sẽ phía dẫn vấn đáp và giải những bài tập trong bài bác học. Giải pháp giải chi tiết, dễ hiểu. Mong muốn các em học viên nắm giỏi kiến thức.


A . Hoạt động khởi động

Đọc và tính quý hiếm của từng biểu thức sau :

A = 36 – 10 + 6 ; B = 36 – ( 6 + 4 ) ;C = 15 + 6 : 3 ; D = 4 . 32 – 5 . 6 .

Bạn đang xem: Biểu thức đại số lớp 7

Trả lời:

A = 36 – 10 + 6 = 26 + 6 = 32 ;B = 36 – ( 6 + 4 ) = 36 – 10 = 26C = 15 + 6 : 3 = 15 + 2 = 17D = 4 . 32 – 5 . 6 = 128 – 30 = 98

B . Chuyển động hình thành kiến thức

1 . Tiến hành các chuyển động sau

a ) Đọc và làm theo yêu cầu

Viết biểu thức biểu thị chu vi của một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 5cm và chiều dài bởi 8cm .Viết biểu thức biểu lộ chu vi của hình chữ nhật bao gồm hai cạnh thường xuyên bằng 5cm và a centimet .Viết phép tính để tính độ nhiều năm đoạn thẳng AB bên dưới dạng một biểu thức chứa chữ .

*

Trả lời:

Chu vi (P) = chiều lâu năm x chiều rộng lớn = 8 x 5 (cm)Chu vi (P) = chiều dài x chiều rộng lớn = 5 x a (cm)AB = x + y + 4 (cm)

c) Đọc và chỉ rõ các phép toán trong các biểu thức đại số sau:

4x ; 2.(5 + a) ; 3.(x + y) ; x2 ;3x + 4 ; xy ; $ frac150t$ ; $frac1x - 0,5$

Trả lời:

4x : phép nhân2.(5 + a) : phép nhân cùng phép cộng. 3.(x + y) : phép nhân cùng phép cộngx2 : lũy thừa3x + 4 : nhân và cộngxy : nhân$ frac150t$ : chia$frac1x - 0,5$ : phân tách và trừ

e) Viết biểu thức đại số biểu thị:

Quãng lối đi được sau x (h) của một xe hơi đi với gia tốc 40km/h;Tổng quãng đường đi được của một người biết rằng fan đó quốc bộ trong x (h) với gia tốc 5km/h và kế tiếp đi ô tô trong y (h) với vận tốc 45km/h.Diện tích hình chữ nhật EFGH trong mỗi trường hòa hợp sau theo hai những khác nhau:

*

Trả lời:

S = v.t = 40.x = 40x.S = 5.x + 45.y= 5x + 45y.Diện tích hình chữ nhật EFGH trong:(1) SEFGH = EH.HG = a.(b+c) = a(b+c)(2) SEFGH = EH.HG = a.(b – c) = a(b – c)

2. C ) Sử dụng tính chất phân phối nhằm viết tiếp vào chỗ trống ( . . . ) :

3 ( x + 5 ) = . . . ;

( 2 + x ) ) = . . . ,

4 ( x - 2 ) = . . . ;

2x + 2 . 5 = . . . ;

3 . 4 + 4x = . . . ;

2x - 2 . 4 = . . . .

Xem thêm: Business Development Là Gì, Yêu Cầu Về Nhân Viên Business Development

Trả lời:

3( x + 5 ) = 3x + 15 ;

( 2 + x )5 = 10 + 5x ;

4( x - 2 ) = 4x – 8;

2x + 2 . 5 = 2(x + 5) ;

3.4 + 4x = (3 + x)4 ;

2x - 2 . 4 = 2(x – 4);

3. C) Tính quý giá của biểu thức đại số :

3x - 5x + 1 trên x = - 1 .x2y trên x = - 4 và y = 3 .

Trả lời:

Giá trị của biểu thức 3x – 5x + 1 tại x = -1 là 3.(-1) – 5.(-1) + 1 = 3Giá trị của biểu thức x2y tại x = - 4 cùng y = 3 là (-4)2.3 = 16.3 = 48.