Tên một số trong những chức danh, tổ chức triển khai Đảng cùng đoàn thể dịch lịch sự tiếng Anh là vấn đề mà biên dịch giờ Anh chạm chán không ít nhiều khó khăn, đây là thuật ngữ sưu tầm

*

STTTên cơ sở tiếng ViệtTên phòng ban tiếng Anh
1Đảng cộng sản Việt Nam Communist buổi tiệc ngọt of Viet Nam
2Đại hội đại biểu toàn quốcNational buổi tiệc nhỏ Congress 
3Ban túng thưSecretariat
4Tổng túng thiếu thưGeneral Secretary
5Bộ chủ yếu Trị tw Đảng Political Bureau of the buổi tiệc ngọt Central Committee
6Ban trực thuộc Bộ thiết yếu trịPolitburo Standing Committee
7Ủy viên Bộ chủ yếu trịa Politburo member
8Ủy viên sở tại Bộ bao gồm trị a politburo standing member
9Ủy viên thường vụMember of the Standing Committee
10Văn phòng tw Đảng Office of the buổi tiệc ngọt Central Committee
11Ủy viên Ban chấp hànhMember of the Executive Committee
12Ban đối ngoại trung ương ĐảngCommission for Foreign Relations of the party Central Committee
13Uỷ ban soát sổ Trung ươngCentral Inspection Committee
14Ban Tuyên giáo trung ươngCentral propaganda và training commission
15Ban tổ chức triển khai Trung ươngCentral Organization Commission
16Ban lãnh đạo Tây NguyênCentral highlands Steering Committee
17Ban chỉ đạo Tây BắcNorthwest Steering Committee
18Ban lãnh đạo Tây nam giới BộSouthwest Steering Committee
19Ban chỉ đạo Đông phái mạnh BộSoutheast Steering Committee
20Ban chỉ huy Đông BắcNortheast Steering Committee
21Bí thư tỉnh uỷProvincial Party secretary
22Thường vụ tỉnh giấc uỷProvincial Standing Committee
23Đảng uỷ khối các doanh nghiệpParty Committee of the Centrally-run Businesses’ Sector
24Đảng bộParty Committee
25Chi Bộ Party cell
26Ban dân vậnCommission for Mass Mobilisation
27Mặt trận tố quốc Việt NamViet phái mạnh Fatherland Front
28Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam President of the Viet phái nam Fatherland Front
29Tổng Liên đoàn lao động Việt NamViet nam giới General Confederation of Labor
30Đoàn bạn teen Cộng sản HCM Ho bỏ ra Minh Communist Youth Union
31Đội Nhi đồng HCM Ho bỏ ra Minh Children’s Organization
32Đội thiếu hụt Niên chi phí phong HCMHo đưa ra Minh Pioneers’ Organization
33Hội Liên Hiệp thanh nữ Việt NamViet nam giới Women’s Union
34Hội Liên Hiệp thanh niên Việt NamViet phái mạnh Youth Federation
35Hội phong cách thiết kế Việt NamViet nam giới Architects’ Association
36Hội Nhạc sĩ Việt NamViet phái mạnh Musicians’ Association
37Hội công ty báo Việt NamViet phái nam Journalists’ Association
38Hội Cựu chiến binhVeterans’ Union
39Hội dân cày Việt NamViet nam Farmers’ Union
40Liên đoàn bóng đá Việt NamViet nam Football Federation
41Liên đoàn điền tởm Việt NamViet phái mạnh Athletics Federation
42Liên đoàn hình thức sư Việt NamViet phái nam Bar Federation
43Công đoànTrade Union