Bài 2.

Bạn đang xem: Bài toán tổng hiệu lớp 4

An và Bình gồm 70 viên bi, biết rằng nếu Bình gồm thêm 16 viên bi thì đôi bạn trẻ có số bi bởi nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có từng nào bi?

*

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một nhà máy sản xuất có nhì tổ công nhân, tổ Một có rất nhiều hơn tổ hai 18 công nhân, biết rằng nếu nhà máy có thêm 8 công nhân thì nhà máy sẽ sở hữu 100 công nhân. Hỏi mỗi tổ công nhân có bao nhiêu người?

Giải:

Tổng số công nhân trong phòng máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số công nhân của tổ nhì là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số người công nhân của tổ nhì là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số người công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim nhì số gồm hiệu bởi 47, hiểu được nếu rước số đầu tiên cộng số thứ hai rồi cùng hiệu của bọn chúng thì được 372.

Giải:

Theo đề bài ta có:

Số trước tiên + Số thiết bị hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của hai số nên tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số mập bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn bắt buộc tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số bé bỏng cần tìm bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 102m. Chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 11m. Tính diện tích của hình chữ nhật.

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

40 : 2 = đôi mươi (m)

Chiều dai hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x 20 = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6. nhị bao gạo cân nặng tổng cộng 147kg, hiểu được nếu kéo ra ở bao gạo thứ nhất 5kg cùng bao gạo lắp thêm hai 22kg thì số gạo sót lại ở nhì bao gạo bằng nhau. Hỏi mỗi bao gồm bao nhiêu kilogam gạo? Hãy giải vấn đề bằng nhị cách?

Giải:

*

Số gạo bao sản phẩm công nghệ hai nhiều hơn bao đầu tiên là:

22 – 5 = 17 (kg)

Hai lần số số gạo bao thứ nhất là:

147 – 17 = 130 (kg)

Số gạo nghỉ ngơi bao đầu tiên là:

130 : 2 = 65 (kg)

Số gạo bao thiết bị hai là:

65 + 17 = 82 (kg)

Đáp số: Bao đồ vật nhất: 65kg

Bao thứ hai: 82kg.

Bài 7. hai hộp bi có tổng cộng 155 viên bi, biết rằng nếu thêm vào hộp bi trước tiên 8 viên bi và chế tạo hộp thiết bị hai 17 viên bi thì hao hộp có số bi bằng nhau. Hỏi từng hộp bao gồm bao nhiêu viên bi? Hãy giải bài toán bằng nhì cách.

Giải:

Cách 1.

Nếu phân phối hộp thứ nhất 8 viên bi và cung cấp hộp máy hai 17 viên bi thì tổng thể bi của nhì hộp đã là:

155 + 8 + 17 = 180 (viên bi)

Khi kia số bi của mỗi hộp là:

180 : 2 = 90 (viên)

Số bi của hộp đầu tiên là:

90 – 8 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp vật dụng hai là:

90 – 17 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp sản phẩm công nghệ nhất: 82 viên bi

Hộp trang bị hai: 73 viên bi

Cách 2.

*

Số bi của hộp trước tiên nhiều hơn số bi của hộp trang bị hai là:

17 – 8 = 9 (viên)

Hai lần số bi hộp đầu tiên là:

155 + 9 = 164 (viên bi)

Số bi của hộp đầu tiên là:

164 : 2 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp sản phẩm hai là:

82 – 9 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp thiết bị nhất: 82 viên bi

Hộp thiết bị hai: 73 viên bi.

Bài 8. Tìm hai số tất cả tổng bởi 412, biết rằng nếu thêm 1 chữ số 3 vào bên trái số bé xíu thì ta được số lớn.

Giải:

Số lớn có khá nhiều hơn số nhỏ bé một chữ số và tổng hai số bằng 412. Vậy số lớn đề xuất là số bao gồm 3 chữ số với số bé bỏng phải là số bao gồm 2 chữ số.

*

Vậy hiệu nhì số nên tìm là 300

Hai lần số nhỏ bé là:

412 – 300 = 112

Số nhỏ xíu là:

112 : 2 = 56

Số to là:

56 + 300 = 356

Đáp số: 56, 356

Bài 9. Tìm nhì số lẻ tất cả tổng bằng 176, biết rằng ở giữa chúng còn tồn tại 4 số lẻ.

Giải:

Hai số lẻ phải tìm và bao gồm số 4 số lẻ trọng điểm chúng thì ta được 6 số lẻ tiếp tục tiếp.

Hai số lẻ thường xuyên hơn nhát nhau 2 đối chọi vị. Vậy hiệu của hai số lẻ yêu cầu tìm bằng:

2 x ( 6 – 1 ) = 10

Hai lần số bé cần search bằng:

176 – 10 = 166

Số bé bỏng cần search là:

166 : 2 = 83

Số lớn yêu cầu tìm là:

176 – 83 = 93

Đáp số: 83, 93.

Bài 10. tía hơn nhỏ 31 tuổi, biết rằng bốn năm nữa toàn bô tuổi của hai ba con là 51 tuổi. Hỏi hiện giờ con bao nhiêu tuổi? bố bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?

Giải:

Tổng số tuổi của hai bố con hiện thời là:

51 – 4 x 2 = 43 (tuổi)

Hai lần tuổi bố bây giờ là:

43 + 31 = 74 (tuổi)

Tuổi bố hiện thời là:

74 : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

37 – 31 = 6 (tuổi)

Đáp số: Bố: 37 tuổi

Con: 6 tuổi.

Bài 11. tổng cộng tuổi hiện thời của bà, của Huệ với của Hải là 80 tuổi. Biện pháp nay nhị năm, tuổi bà hơn tổng số tuổi của Hiệu cùng Hải là 54 tuổi, Huệ lớn hơn Hải 6 tuổi. Hỏi hiện nay mỗi fan bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm tuổi của bà tăng một tuổi, tổng số tuổi của Huệ và Hải tăng nhì tuổi. Vậy sau hai năm tổng số tuổi của Huệ cùng Hải tăng nhiều hơn thế tuổi của bà 2 tuổi.

Hiện nay tuổi của bà rộng tổng số tuổi của Huệ cùng Hải là:

54 – 2 = 52 (tuổi)

Tuổi của bà bây chừ là:

(80 + 52) : 2 = 66 (tuổi)

Tổng số tuổi của Huệ với Hải hiện giờ là:

80 – 66 = 14 (tuổi)

Tuổi Huệ bây chừ là:

10 – 6 = 4 (tuổi)

Đáp số: Bà: 66 tuổi

Huệ: 10 tuổi

Hải: 4 tuổi

Bài tập từ luyện

Bài 1. Một người bán tốt 40kg gạo tẻ va gạo nếp, trong những số ấy số gạo tẻ nhiều hơn thế số gạo nếp là 10kg. Hỏi mỗi nhiều loại gạo cung cấp bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2. có hai xe pháo chở xi măng , trung bình mỗi xe chở 45 bao xi măng. Hỏi từng xe chở từng nào bao xi măng, biết rằng xe đầu tiên chở ít hơn xe thứ hai là 6 bao xi măng?

Bài 3. Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 46cm, chiều rộng kém chiều lâu năm 15m. Tính diện tích hình đó.

Bài 4. Tía lớp 4A, 4B, 4C có tất cả 100 học sinh. Biết rằng lớp 4B nhiều hơn thế lớp 4A là 1 học viên nhưng lại thấp hơn lớp 4C là 2 học tập sinh. Hỏi từng lớp tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài 5. năm nay mẹ hơn nhỏ 24 tuổi. Sau 4 năm nữa toàn bô tuổi của hai bà mẹ con là 44 tuổi. Tính tuổi hiện giờ của từng người.

Bài 6. Hai thùng có tất cả 80l dầu. Sau khoản thời gian đổ 5l dầu tự thùng trước tiên sang thùng thứ hai thì số dầu sinh sống thùng trước tiên hơn thùng lắp thêm hai là 10l dầu. Hỏi ban đầu mỗi thùng bao gồm bao nhiêu lít dầu?

Bài 7. Tổng nhị số lẻ liên tiếp là 716. Tìm hai số đó.

Bài 8. Tổng nhì số chẵn bởi 480. Tìm nhì số đó, biết giữa chúng bao gồm 6 số lẻ liên tiếp.

Bài 9. Trung bình cùng của hai số chẵn là 35. Tìm nhì số đó, biết thân chúng tất cả 10 số chẵn liên tiếp.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 163, 164, Phép Chia Lớp 5 Trang 163, 164 Phép Chia

Bài 10. Một trại chăn nuôi 200 con vịt, ngan cùng ngỗng. Số vịt bởi tổng số ngan và ngỗng, số ngan nhiều hơn thế nữa số ngỗng là 40 con. Hỏi trại đó có bao nhiêu bé ngan, vịt, ngỗng?.