Để làm cho nước mơ, tín đồ ta thường ngâm mơ theo công thức: 2kg mơ dìm với 2,5 kg đường. Hỏi cần từng nào kilôgam đường để dìm 5kg mơ?

Bài 11:

Biết rằng 17l dầu hỏa nặng trĩu 13,6kg. Hỏi 12kg dầu hỏa gồm chứa được hết vào chiếc can 16l không?

Bài 12:

Chu vi của một hình chữ nhật là 64cm. Tính độ dài mỗi cạnh hiểu được chúng tỉ lệ với 3 và 5.

Bạn đang xem: Bài toán tỉ lệ thuận lớp 7

Bài 13:

Ba solo vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ thành phần 3 ;5 ;7. Hỏi mỗi đơn vị chức năng được chia từng nào tiền lãi trường hợp tổng số chi phí lãi là 450 triệu đ và tiền lãi được phân tách tỉ lệ thuận với số vốn liếng đã đóng?

Bài 14:

Biết độ dài những cạnh của một tam giác tỉ trọng với 3; 4; 5. Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác đó, hiểu được cạnh béo nhất dài hơn nữa cạnh nhỏ dại nhất là 6m.

Bài 15:

Tam giác ABC tất cả số đo các góc A, B, C tỉ lệ thành phần với 3; 5; 7. Tính số đo các góc của tam giác ABC (biết rằng tổng thể đo cha góc vào một tam giác 180°)

Bài 16:

Gọi x, y, z theo lắp thêm tự là số vòng xoay của kim giờ, kim phút, kim giây trong cùng một thời gian.

a) Điền số tương thích vào các ô trống trong nhị bảng sau:b) Viết công thức trình diễn y theo x cùng z theo y

c) Số vòng xoay x của kim giờ và số vòng quay z của kim giây gồm tỉ lệ thuận với nhau không? ví như có, hãy tìm hệ số tỉ lệ của z đối với x.

d) lúc kim giờ xoay được 5 vòng thì kim giây quay được bao nhiêu vòng?


Bài 17:

Đố vui: Một tác dụng bất ngờ. Biết rằng bán kính Trái Đất RTĐ ≈ 6370km

(hình dưới). Trả sử một mẫu vệ tinh cất cánh vòng xung quanh Trái Đất và biện pháp mặt khu đất 100km.

a) Em hãy dự kiến xem quãng mặt đường vệ tinh một vòng dài thêm hơn nữa chu vi Trái Đất khoảng chừng bao nhiêu ki-lô-mét: bên trên 1000km hay bên dưới 1000km?

b) Em hãy tính ví dụ và cho thấy thêm kết quả.

  LỜI GIẢI, CHỈ DẪN HOẶC ĐÁP SỐ:

Bài 8:

a) Có.

b) Không.

Bài 9:

Vì khối lượng x(g) của dây đồng tỉ lệ thành phần thuận cùng với chiều lâu năm y(m) của nó, phải ta có: y = kx. Theo đk đề bài xích khi x = 43 (g) thì y = 5 (m). Cầm vào cách làm ta tính được k :

5 = k.43 => k = 5/43.

Khi đó: y = 5/43x

Ta có, 10km = 10000m nên những lúc y = 10000(m) thì :

x = 1000 : 5/43 = 86000 (g).

Trả lời : 10km dây đồng nặng nề 86000g xuất xắc 86kg.

Bài 10:

Đáp số: 6,25 kg đường.

Bài 11:

Giả sử x (l) dầu hoả nặng trĩu 12kg. Vị thể tích dầu và trọng lượng dầu hoả là hai đại lượng tỉ trọng thuận, yêu cầu ta gồm :

Như vậy, 12kg dầu hoả hoàn toàn có thể tích là 15 l nên trọn vẹn chứa được vào can 16l.

Bài 12:

Đáp số: 12cm và 20cm.

Bài 13:

Nếu số chi phí lãi chia cho mỗi đơn vị theo sản phẩm tự là x, y, z (triệu đồng), thì theo

điều kiện bài bác ra ta bao gồm :

Do đó, theo đặc điểm của hàng tỉ số đều bằng nhau thì :

Như vậy : x/30 = 30 cần x = 3 . 30 = 90

Tương tự:

y = 5 . 30 = 150.

z = 7 . 30 = 210.

Trả lời : Số tiền lãi được chia cho mỗi đơn vị theo đồ vật tự là :

90 triệu đồng, 150 triệu đồng, 210 triệu đồng.

Bài 14:

Nếu độ dài những cạnh của tam giác là x, y, z (m).

Khi đó:

Vậy : x = 3 . 3 = 9 ; y = 4 . 3 = 12 ; z = 5.3 = 15.

Trả lời : Độ dài những cạnh của tam giác theo thứ tự là : 9m, 12m, 15m.

Bài 15:

Nếu số đo (độ) các góc của tam giác ABC là A, B, C (độ) thì theo điều kiện bài ra và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Vậy :

A = 3 . 12 = 36 ;

B = 5 . 12 = 60 ;

C = 7 . 12 = 84.

Trả lời : góc A = 36°, góc B = 60°, góc C = 84°.

Bài 16:

a) Xem nhì bảng sau :

b) y = 12x ; z = 60y.

c) Từ các câu trên, ta gồm : z = 60y = 60 . 12x = 720x.

Vậy số vòng xoay x của kim giờ cùng sốvòng xoay z của ki giây là nhị đại lượng tỉ lệ thành phần thuận cùng với nhau. Hệ số tỉ lệ của z đối với x là 720.

d) x = 5 => z = 720 . 5 = 3600 (vòng).

Xem thêm: Căn Cứ Vào Tiếng Anh Là Gì ?

Bài 17:

b) Goi RĐ va CTĐ la bán kính và chu vi của Trái Đất;

Rxvà Cx la bán kính va chu vi của qũy đạo vệ tinh ( con đường tròn mà lại vệ tinh cất cánh một vòng).

Vì chu vi và nửa đường kính của đường tròn là nhì đại lượng tỉ lệ thành phần thuận, nên:

Hay:

*

Trả lời : Quãng con đường vệ tính cất cánh một vòng dài hơn nữa chu vi Trái Đất khoảng 628km ( bên dưới 1000 km)