Giải vở bài xích tập Toán lớp 5 trang 25, 26 tập 1 bài 1, 2, 3, 4 chủ yếu xác: luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải Toán (tiếp theo), cung cấp các em học sinh củng cố kiến thức và gọi rõ phương thức giải các dạng bài xích tập vào vở bài bác tập.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 5 trang


Giải Toán lớp 5 vở bài bác tập tập 1 trang 25, 26 bao gồm đáp án hướng dẫn giải cụ thể tương ứng với từng bài bác tập. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp đỡ các em học viên ôn tập lại các kiến thức bao gồm trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tìm hiểu thêm lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 25 vở bài xích tập Toán lớp 5 tập 1

Biết rằng, 15 công nhân sửa hoàn thành một phần đường phải không còn 6 ngày. Hỏi hy vọng sửa chữa chấm dứt đoạn mặt đường đó vào 3 ngày thì cần bổ sung cập nhật thêm từng nào công nhân?

Phương pháp giải

Giải vấn đề bằng phương thức tìm tỉ số hoặc rút về solo vị

Tóm tắt

15 người công nhân sửa xong: 6 ngày

...? công nhân sửa xong: 3 ngày

Bài giải

(Phương pháp tra cứu tỉ số)

6 ngày so với 3 ngày thì sút số lần là:

6 : 3 = 2 (lần)

Số người công nhân sửa xong xuôi đoạn con đường trong 3 ngày là:

15 x 2 = 30 (công nhân)

Số công nhân đề nghị bổ sung:

30 – 15 = 15 (công nhân)

Đáp số: 15 công nhân.

Giải bài bác 2 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 25

Có một trong những tiền, nếu tải kẹo loại 5000 đồng một gói thì được 15 gói kẹo. Hỏi cũng số tiền đó nếu cài kẹo các loại 7500 đồng một gói thì được từng nào gói kẹo?

Phương pháp giải

- kiếm tìm tổng số tiền = 5000 × 15.

- tra cứu số gói kẹo nhiều loại 7500 đồng một gói = tổng số chi phí : 7500

Tóm tắt:

Loại 5000 đồng mua: 15 gói kẹo

Loại 7500 đồng mua: ....? gói kẹo

Bài giải

Cách 1

Có tất cả số chi phí là:

5000 × 15 = 75 000 (đồng)

Cũng số tiền kia nếu cài đặt kẹo loại 7500 đồng thì được số gói là:

75 000 : 7500 = 10 (gói)

Đáp số: 10 gói.

Cách 2

5000 đồng đối với 7500 đồng thì sút số lần là:

7500 : 5000 = 10/15 (lần)

Nếu mua loại 7500 đồng một gói thì số kẹo download được là:

15 × 10/15 = 10 (gói kẹo)

Đáp số: 10 gói kẹo

Giải bài bác 3 Toán lớp 5 vở bài xích tập trang 26 tập 1

Một mái ấm gia đình bố, bà mẹ và hai bé (4 người), trung bình thu nhập hàng tháng là 8 000 000 đồng một người. Nếu gia đình đó tất cả thêm một bé nữa thì bình quân thu nhập các tháng của mọi người bị sụt giảm bao nhiêu tiền, hiểu được tổng thu nhập của gia đình không cố gắng đổi?

Phương pháp giải

- tìm tổng thu nhập của gia đình đó.

- Tìm thu nhập cá nhân của mọi cá nhân sau khi gia đình đó gồm thêm một con.

- Tính bình quân thu nhập mỗi tháng của mỗi cá nhân giảm đi bao nhiêu ta lấy trung bình thu nhập ban sơ trừ đi trung bình thu nhập sau khoản thời gian có thêm một con.

Tóm tắt

4 người: bình quân thu nhập 8 000 000 đồng

(4 + 1) người: bình quân thu nhập....? đồng từng người.

Bài giải

Tổng số bạn trong gia đình:

4 + 1 = 5 (người)

Tổng số thu nhập hàng tháng của mái ấm gia đình (4 người) là:

8 000 000 x 4 = 32 000 000 (đồng)

Bình quân thu nhập cá nhân hàng tháng của một người khi gia đình có thêm một nhỏ là:

32 000 000 : 5 = 6 400 000 (đồng)

Bình quân thu nhập cá nhân hàng tháng của 1 người bị bớt khi mái ấm gia đình có thêm một bé là:

8 000 000 – 6 400 000 = 1 600 000 (đồng)

Đáp số: 1 600 000 đồng

Giải bài bác 4 tập 1 vở bài xích tập Toán lớp 5 trang 26

Khoanh vào chữ để trước hiệu quả đúng

Một team 10 fan trong một ngày đào được 35m mương. Nếu bổ sung cập nhật thêm 20 người nữa cùng đào thì vào một ngày đội kia đào được bao nhiêu mét mương? (Mức đào của mỗi người như nhau)

A. 350m

B. 700m

C. 105m

D. 200m

Phương pháp giải

- Tính số fan lúc sau: 10 + đôi mươi = 30 người.

- Giải việc 30 người đào trong một ngày được từng nào mét mương theo cách thức tìm tỉ số.

Xem thêm: Sách Giải Toán Lớp 5 Trang 80 Luyện Tập Chung, Bài 1, 2, 3, 4 Sgk

Tóm tắt

10 người: đào được 35m

(10+ 20) người: đào được ...? mét

Bài giải

Sau khi bổ sung số fan hiện tất cả của đội kia là:

10 + đôi mươi = 30 (người)

30 fan so với 10 nguời thì tăng chu kỳ là:

30 : 10 = 3 (lần)

Số mét mương một ngày đào được sau khi bổ sung cập nhật người là:

35 x 3 = 105 (m)

Đáp số: 105 m

Vậy khoanh vào: C

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ sau đây để tải bài xích giải Toán lớp 5 vở bài xích tập tập 1 trang 25, 26: luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải Toán (tiếp theo) tệp tin word và pdf trọn vẹn miễn phí từ bọn chúng tôi.