Tuyển tập các bài Toán về phân số lớp 4 mang đến 33 bài tập Toán, với vừa đủ các dạng bài tập cho các em luyện tập, củng cố kỹ năng và kiến thức về phân số. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo để thầy cô biên soạn, ra đề kiểm tra nhận xét năng lực học viên được đúng mực và hoàn thành xong hơn.

Bạn đang xem: Bài tập phân số lớp 4

Với việc rèn luyện tuyển chọn tập những bài câu hỏi về phân số lớp 4, những em không phần đa được ôn tập về nội dung kỹ năng phân số mà hơn nữa rèn luyện kĩ năng tư duy, sáng tạo để đạt tác dụng cao trong học tập. Vậy mời những em cùng theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây:

Tuyển tập các bài Toán về phân số lớp 4

Bài 1: mang ví dụ về 5 phân số nhỏ dại hơn 1; 5 phân số to hơn 1; 5 phân số về tối giản

......................................................


......................................................

......................................................

Bài 2: Đọc các số sau:


a.

*

................................................

b.

*

................................................


c.

*

................................................

d.

*

................................................


a. 7 : 9

..................

..................

b. 8:11

..................

..................

c. 2001 : 2008

..................

..................


d. A : 7

..................

..................

e. B : a + c

..................

..................

f. C : (a + b)

..................

..................


a.

*

............................................

b.

*

............................................

c.

*

............................................


d.

*

............................................

d.

*

............................................


a. 7

............................

............................

b. 11

............................

............................


c. 23

............................

............................

d. 208

............................

............................


Bài 6: mang đến 2 số 5 cùng 7. Hãy viết những phân số sau:

a. Nhỏ dại hơn 1

......................................................

b. Bởi 1

......................................................

c. To hơn 1

......................................................

Bài 7. Viết 4 phân số bởi phân số

*
 sao cho từng phân số bao gồm tử số là số lẻ bé hơn 10.

......................................................

......................................................

......................................................

Bài 8: Viết 3 phân số khác biệt có thuộc tử số, nhưng mỗi phân số kia có:

a. To hơn phân số

*

b. Nhỏ thêm hơn phân số

*

c. Lơn rộng phân số

*
và bé thêm hơn phân số
*


......................................................

......................................................

......................................................

Bài 9: Viết 3 phân số không giống nhau có cùng mẫu mã số cơ mà mỗi phân số kia là

a. Lớn hơn phân số

*

b. Bé hơn phân số

*

c. To hơn phân số

*
và nhỏ thêm hơn phân số
*

Bài 10: Tìm những phân số bởi nhau trong các phân số sau:


a.

*

b.

*

c.

*


d.

*

e.

*

f.

*


Bài 11: Khoanh tròn vào phân số bởi phân số

*


a.

*

b.

*

c.

*


Bài 12: Viết tất cả các phân số sau bằng phân số

*
 sao cho mẫu số nhỏ hơn 30.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 73 Luyện Tập Chung Trang 73, Tiết 41: Luyện Tập Chung

.............