Học sinh của bố lớp (7) rất cần được trồng và chăm sóc (24) cây xanh. Lớp (7A) tất cả (32) học tập sinh, lớp (7B) tất cả (28) học tập sinh, lớp (7C) bao gồm (36) học sinh. Hỏi từng lớp bắt buộc trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, hiểu được số cây cỏ tỉ lệ cùng với số học sinh?
Bạn đang xem: Bài 8 trang 56 sgk toán 7 tập 1

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Áp dụng tính chất của hàng tỉ số cân nhau ta có:

(dfracxa = dfracyb = dfraczc = dfracx + y + za + b + c)


Lời giải chi tiết

Gọi số cây cỏ của những lớp (7A, 7B, 7C) theo thứ tự là (x, y, z) ((x,y,z in mathbb N^*; x,y,z

*
Bình luận
*
chia sẻ

Bài tiếp theo
*Báo lỗi - Góp ý


Xem thêm: Giải Bài Tập Trang 43 Sgk Toán Lớp 5 Trang 43 Luyện Tập Chung