Cho tam giác ( ABC) cùng với (AC > AB). Bên trên tia (AC), lấy điểm (B’) làm thế nào để cho (AB’ = AB)

a) Hãy so sánh góc (widehatABC) cùng với góc (widehatABB")

b) Hãy so sánh góc (widehatABB") cùng với góc (widehatAB"B)

c) Hãy so sánh góc (widehatAB"B) với góc (widehatACB)

 Từ kia suy ra (widehatABC > widehatACB) 
Bạn đang xem: Bài 7 trang 56 sgk toán 7 tập 2

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

**
Bình luận
*
phân chia sẻ

Bài tiếp sau
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp herphangout.com

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 5 Bài Luyện Tập Trang 61 Sgk Toán 5, Luyện Tập


Cảm ơn các bạn đã áp dụng herphangout.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?