+ Hình 55(ΔAHI)vuông tại(H) (giả thiết)(Rightarrow widehatAHI + widehatAIH + widehatHAI = 180^o)(định lí tổng ba góc vào một tam giác)(Rightarrow 90^o + widehatAIH + 40^o = 180^o \ Rightarrow widehatAIH = 180^ - (90^o + 40^o)\ Rightarrow widehatAIH = 50^o)Lại có:(widehatAIH = widehatKIB) (cặp góc đối đỉnh)(Rightarrow widehatKIB = 50^o)(ΔKBI)vuông tại(K) (giả thiết)(Rightarrow widehatKIB + widehatIBK = 90^o)(cặp góc phụ nhau)(Rightarrow widehatKIB = 90^o - widehatIBK = 90^o - 40^o = 50^o)Hay(x = 50^o)+ Hình 56(ΔABD)vuông tại(D) (giả thiết)(Rightarrow widehatABD + widehatADB + widehatA = 180^o)(định lí tổng cha góc trong một tam giác)(Rightarrow widehatABD + 90^o + widehatA = 180^o\ Rightarrow widehatABD + widehatA = 180^o - 90^o = 90^o ,,,(1))Tương tự(ΔACE) vuông tại(E) (giả thiết)(Rightarrow widehatACE + widehatA = 90^o ,,,(2))Từ((1)) và((2) Rightarrow widehatABD = widehatACE = 25^o)Hay(x = 25^o)+ Hình 57(ΔMNI)vuông tại(I) (giả thiết)(Rightarrow widehatN + widehatNMI + widehatMIN = 180^o)(định lí tổng ba góc trong một tam giác)(Rightarrow 60^o + widehatNMI + 90^o = 180^o\ Rightarrow widehatNMI = 180^o - (90^o + 60^o) = 30^o)Lại có:(widehatNMI + widehatIMP = widehatNMP = 90^o)(Rightarrow widehatIMP = 90^o - widehatNMI = 90^o - 30^o = 60^o)Hay(x = 60^o)+ Hình 58(ΔAHE)vuông tại(H) (giả thiết)(Rightarrow widehatA + widehatE = 90^o ,,, (1))(ΔBKE)vuông tại(K) (giả thiết)(Rightarrow widehatE+ widehatKBE = 90^o,,,(2))Từ((1)) và((2) Rightarrow widehatA = widehatKBE = 55^o)Lại có:(widehatKBE + widehatHBK = 180^o)(Rightarrow widehatHBK = 180^o - 55^o = 125^o )Hay(x = 125^o)


Bạn đang xem: Bài 6 trang 109 sgk toán 7

Lưu ý:+ Tổng bố góc trong một tam giác bằng(180^o)+ trong một tam giác vuông, nhị góc nhọn phụ nhau+ mỗi góc xung quanh của một tam giác bởi tổng của nhị góc trong không kề cùng với nó.
*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài 1: Tổng bố góc trong một tam giác - rèn luyện (trang 109) khác • Giải bài 1 trang 107 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính các số đo x, y ở... • Giải bài xích 2 trang 108 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 mang lại tam giác ABC có... • Giải bài 3 trang 108 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 mang lại hình 52. Hãy so... • Giải bài bác 4 trang 108 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố. Tháp nghiêng Pi-da... • Giải bài 5 trang 108 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Ta điện thoại tư vấn tam giác có... • Giải bài bác 6 trang 109 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 kiếm tìm số đo x nghỉ ngơi các... • Giải bài bác 7 trang 109 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 cho tam giác(ABC)... • Giải bài bác 8 trang 109 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 mang lại tam giác(ABC)... • Giải bài bác 9 trang 109 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Hình 59 biểu diễn...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: thống kê - Đại số 7 •Chương 3: tình dục giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài bác trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 7
Bài 1: Tổng ba góc vào một tam giác - rèn luyện (trang 109)
• Giải bài xích 1 trang 107 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 2 trang 108 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 3 trang 108 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 4 trang 108 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 5 trang 108 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 6 trang 109 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 7 trang 109 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 8 trang 109 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 9 trang 109 - SGK Toán lớp 7 Tập 1


Xem thêm: Dịch Vụ Nạp Tiền Điện Tử Topup Là Gì, Có Nên Sử Dụng Dịch Vụ Topup Không

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2: Hàm số với đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: những thống kê Chương 3: quan hệ tình dục giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số