Hướng dẫn giải bài bác §2. Cộng, trừ số hữu tỉ, chương I – Số hữu tỉ. Số thực, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài xích giải bài 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương thức giải bài bác tập phần đại số tất cả trong SGK toán sẽ giúp các em học viên học xuất sắc môn toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài 6 trang 10 sgk toán 7 tập 1


Lý thuyết

1. Quy tắc

– hy vọng cộng hai số hữu tỉ cùng dấu, ta cộng hai quý hiếm tuyết đối của nhị số hữu tỉ kia với nhau còn dấu của kết quả là lốt chung.

– ước ao cộng nhì số hữu tỉ khác dấu, ta tìm giá bán trị tuyệt vời nhất của chúng rồi lấy giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất lớn rộng trừ đi giá trị tuyệt đối bé dại hơn và đặt trước hiệu tìm được dấu của số hữu tỉ có giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất lớn hơn.

– Phép cộng các số hữu tỉ cũng có các đặc thù như phép cộng những số nguyên: tính chất giao hoán, kết hợp, có thành phần trung hoà là 0 và mỗi số hữu tỉ đều phải sở hữu một số đối, tổng của nhị số đối nhau thì bởi 0.

– ý muốn trừ đi một số, ta cộng với số đối của nó.

2. Chú ý

– trong tập phù hợp Q của những số hữu tỉ, ta cũng xét các tổng đại số mà trong đó, ta gồm thể chuyển đổi giá trị của những số hạng, nhóm những số hạng một các thích hợp nhờ vào quy tắc vệt ngoặc với lưu ý:

+ khi mở vết ngoặc cơ mà trước vệt ngoặc bao gồm dấu “+” thì ta không thay đổi dấu của những số hạng trong lốt ngoặc.

+ lúc mở vệt ngoặc mà trước lốt ngoặc tất cả dấu “-“ thì ta cần đổi dấu những số hạng trong vệt ngoặc.

+ lúc nhóm những số hạng vào trong vết ngoặc mà lại trước lốt ngoặc cơ mà trước vết ngoặc gồm dấu “+” thì ta không chuyển đổi dấu của những số hạng trong dấu ngoặc.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 158, 159, Phép Cộng, Toán Lớp 5 Trang 158, 159 Phép Cộng

+ khi nhóm những số hạng vào trong lốt ngoặc cơ mà trước lốt ngoặc bao gồm dấu “-“ thì ta phải thay đổi dấu của các số hạng trong dấu ngoặc.


– vào tập hợp Q các số hữu tỉ, ta cũng có thể có luật giản ước:

(eginarraylx + z = y + z Rightarrow x = y\x + z > y + z Rightarrow x > y\x + z y Rightarrow x > y – z\x + z

Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 9 sgk Toán 7 tập 1

Tính

(eqalign& a)kern 1pt ,,0,6 + 2 over – 3 cr& b),,kern 1pt kern 1pt 1 over 3 – left( – 0,4 ight) cr )

Trả lời:


Ta có

(eqalign& a),,kern 1pt 0,6 + 2 over – 3 = 6 over 10 + – 2 over 3 cr& = 3 over 5 + – 2 over 3kern 1pt = 3.3 over 5.3 + ( – 2).5 over 3.5 cr& = 9 over 15 + – 10 over 15 cr& = 9 – 10 over 15 = – 1 over 15 cr )

(eqalign& b),,1 over 3 – left( – 0,4 ight) = 1 over 3 + 0,4 cr& = 1 over 3 + 4 over 10 = 1 over 3 + 2 over 5 cr& = 1.5 over 3.5 + 2.3 over 5.3 = 5 over 15 + 6 over 15 cr& = 5 + 6 over 15 = 11 over 15 cr )

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 9 sgk Toán 7 tập 1

Tìm (x), biết:

(eqalign& a),,x – 1 over 2 = – 2 over 3 cr& b),,2 over 7 – x = – 3 over 4 cr )

Trả lời:


(eqalign& a),,x – 1 over 2 = – 2 over 3 cr& ,,,,,,,x = – 2 over 3 + 1 over 2 cr& ,,,,,,,x = – 4 over 6 + 3 over 6 cr& ,,,,,,,x = – 1 over 6 cr& b,),,2 over 7 – x = – 3 over 4 cr& ,,,,,,,x = 2 over 7 – left( – 3 over 4 ight) cr& ,,,,,,,x = 2 over 7 + 3 over 4 cr& ,,,,,,,x = 8 over 28 + 21 over 28 cr& ,,,,,,,x = 29 over 28 cr )

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài xích 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1. Chúng ta hãy gọi kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

herphangout.com trình làng với các bạn đầy đủ cách thức giải bài bác tập phần đại số 7 kèm bài xích giải bỏ ra tiết bài 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1 của bài §2. Cộng, trừ số hữu tỉ trong chương I – Số hữu tỉ. Số thực cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài bác tập các bạn xem dưới đây:

*
Giải bài bác 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài xích 6 trang 10 sgk Toán 7 tập 1


b) $frac-818$ – $frac1527$

= $frac-49$ – $frac59$

= $frac-99$ = $-1$

c) $frac-512$ + 0,75

= $frac-512$ + $frac75100$

= $frac-512$ + $frac34$

= $frac-512$ + $frac912$

= $frac412$ = $frac13$

d) 3,5 – $frac-27$

= $frac3510$ + $frac27$

= $frac72$ + $frac27$

= $frac49 + 414$ = $frac5314$

2. Giải bài xích 7 trang 10 sgk Toán 7 tập 1

Ta có thể viết số hữu tỉ $frac-516$ dưới các dạng sau đây:

a) $frac-516$ là tổng của nhị số hữu tỉ âm . Lấy ví dụ $frac-516$ = $frac-18$ + $frac-316$

b) $frac-516$ là hiệu của nhì số hữu tỉ dương. Ví dụ: $frac-516$ = 1 – $frac2116$

Với mỗi câu, em hãy tìm kiếm thêm một ví dụ

Bài giải:

Với mỗi câu tất cả thể có nhiều đáp án, chẳng hạn:

a) $frac-516$

= $frac-316$ + $frac-216$

= $frac-116$ + $frac-520$

= $frac-116$ + $frac-14$ =…

b) $frac-516$

= $frac28$ – $frac916$

= $frac1716$ – $frac118$

= $frac14$ – $frac916$ =…

3. Giải bài 8 trang 10 sgk Toán 7 tập 1

Tính:

a) $frac37$ + $frac-52$ + $frac3-5$

b) $frac-43$ + $frac-25$ + $frac-32$

c) $frac45$ – $frac-27$ – $frac710$

d) $frac23$ – <($frac-74$ – ($frac12$ + $frac38$)>Bài giải:

a) $frac37$ + $frac-52$ + $frac3-5$

= $frac3070$ + $frac-17570$ + $frac-4270$

= $frac30 + (-175) + 42)70$ = $frac-18770$

= -2$frac4770$

b) $frac-43$ + $frac-25$ + $frac-32$

= $frac-4030$ + $frac-1230$ + $frac-4530$

= $frac-40 + (-12) + (-45)30$

= $frac-9730$ = -3$frac730$

c) $frac45$ – $frac-27$ – $frac710$

= $frac5670$ + $frac2070$ – $frac4970$

= $frac56 + đôi mươi – 4970$ = $frac2770$

d) $frac23$ – <($frac-74$ – ($frac12$ + $frac38$)>= $frac23$ – <$frac-14 – (4 + 3)8$> = $frac23$ + $frac218$

= $frac16 + 6324$ = $frac7924$ = 3$frac724$

4. Giải bài 9 trang 10 sgk Toán 7 tập 1

Tìm x, biết:

a) x + $frac13$ = $frac34$

b) x – $frac25$ = $frac57$

c) -x – $frac23$ = $frac-67$

d) $frac47$ – x = $frac13$

Bài giải:

a) x + $frac13$ = $frac34$

⇔ x = $frac34$ – $frac13$

⇔ x = $frac912$ – $frac412$

⇔ x = $frac512$

b) x – $frac25$ = $frac57$

⇔ x = $frac57$ + $frac25$

⇔ x = $frac2535$ + $frac1435$

⇔ x = $frac3935$ = 1$frac435$

c) -x – $frac23$ = $frac-67$

⇔ x = $frac-23$ + $frac67$

⇔ x = $frac-1421$ + $frac1821$

⇔ x = $frac421$

d) $frac47$ – x = $frac13$

⇔ x = $frac47$ – $frac13$

⇔ x = $frac1221$ – $frac721$

⇔ x = $frac521$

5. Giải bài xích 10 trang 10 sgk Toán 7 tập 1

Cho biểu thức:

A = (6 – $frac23$ + $frac12$) – (5 + $frac53$ – $frac32$) – (3 – $frac73$ + $frac52$)

Hãy tính quý giá của A theo nhị cách

Cách 1: trước tiên tính giá trị của từng biểu thức vào ngoặc

Cách 2: vứt dấu ngoặc rồi nhóm những số hạng ham mê hợp

Bài giải:

♦ phương pháp 1: Tính quý hiếm từng biểu thức trong ngoặc

A = $frac36 – 4 + 36$ – $frac30 + 10 – 96$ – $frac18 – 14 + 156$

= $frac356$ – $frac316$ – $frac196$

= $frac-156$ = -2$frac12$

♦ giải pháp 2: bỏ dấu ngoặc rồi nhóm những số hạng đam mê hợp

A = 6 – $frac23$ + $frac12$ – 5 – $frac53$ + $frac32$ – 3 + $frac73$ – $frac52$

= (6-5-3) – ($frac23$ + $frac53$ – $frac73$) + ($frac12$ + $frac32$ – $frac52$)

= -2 – 0 – $frac12$ = -(2 + $frac12$) = -$frac52$ = -2$frac12$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài giỏi cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 7 với giải bài bác 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1!