Bài học với nội dung lũy thừa của một số hữu tỉ.Và để giúp các bạn làm quen cũng như nắm chắc nội dung bài học, herphangout.com xin giới thiệu bài học bổ ích theo chương trình cơ bản .Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích !


*

A. Tổng hợp kiến thức

I. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Lũy thừa bậc n của một số hữu tỉ x là tích của n thừa số x. ( n là số tự nhiên > 1 )Ký hiệu :$x^{n}$

Ta có :

*

Ví dụ:

$(\frac{2}{3})^{2}=\frac{2^{2}}{3^{2}}$

II. Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số

*

Ví dụ: Tính :

$2^{5}.2^{2}=?$

$3^{3}:3^{2}=?$

Hướng dẫn giải:

$2^{5}.2^{2}=2^{5+2}=2^{7}$

$3^{3}:3^{2}=3^{3-2}=3^{1}=3$

III. Lũy thừa của lũy thừa

*

Ví dụ: Tính và so sánh .

Bạn đang xem: Bài 5 lũy thừa của một số hữu tỉ

$(2^{3})^{2}$ và$2^{5}$

Hướng dẫn giải :

Ta có: $(2^{3})^{2}=2^{3.2}=2^{6}$

Mà :$2^{6}>2^{5}$

=> $(2^{3})^{2}$ > $2^{5}$


B. Bài tập và hướng dẫn giải


Câu 27: Trang 19 - sgk toán 7 tập 1

Tính :

$(\frac{-1}{3})^{4};(-2\frac{1}{4})^{3};(-0,2)^{2};(-5,3)^{0}$


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 28: Trang 19 - sgk toán 7 tập 1

Tính :

$(-\frac{1}{2})^{2};(-\frac{1}{2})^{3};(-\frac{1}{2})^{4};(-\frac{1}{2})^{5}$

Hãy rút ra nhận xét về dấu của lũy thừa với số mũ chẵn và lũy thừa với số mũ lẻ của một số hữu tỉ âm.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 29: Trang 19 - sgk toán 7 tập 1

Viết số $\frac{16}{81}$ dưới dạng một lũy thừa, ví dụ $\frac{16}{81}=(\frac{4}{9})^{2}$. Hãy tìm các cách viết khác.

Xem thêm: Luyện Tập Một Số Bài Toán Về Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch (Phần 1)


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 30

Tìm x , biết :

a. $x:(-\frac{1}{3})^{2}=-\frac{1}{2}$

b. $(\frac{3}{4})^{5}.x=(\frac{3}{4})^{7}$


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 31: Trang 19 - sgk toán 7 tập 1

Viết các số $(0,25)^{8};(0,125)^{4}$ dưới dạng các lũy thừa của cơ số 0,5.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 33: Trang 20 - sgk toán 7 tập 1

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

$(3,5)^{2};(-0,12)^{3};(1,5)^{4};(-0,1)^{5};(1,2)^{6}$


=> Xem hướng dẫn giải

Bình luận


Giải bài tập những môn khác
Giải sgk lớp 7
Giải sgk toán 7 tập 1
Giải sgk toán 7 tập 2
Soạn văn 7 tập 1
Soạn văn 7 tập 2
Giải sgk sinh học 7
Giải sgk vật lí 7
Giải sgk địa lí 7
Giải sgk lịch sử 7
Giải sgk GDCD 7

Giải sgk lớp 7 VNEN


Soạn văn 7 tập 1 VNEN
Soạn văn 7 tập 2 VNEN
Toán VNEN 7 tập 1
Toán VNEN 7 tập 2
Giải khoa học tự nhiên 7
Giải khoa học xã hội 7
Giải GDCD 7 VNEN
Giải công nghệ 7 VNEN
Giải tiếng anh 7 VNEN
Giải tin học 7 VNEN
Giải sgk lớp 7 kết nối tri thức
Giải toán 7 tập 1 kết nối tri thức
Giải toán 7 tập 2 kết nối tri thức
Soạn văn 7 tập 1 kết nối tri thức
Soạn văn 7 tập 2 kết nối tri thức
Giải khoa học tự nhiên 7 kết nối tri thức
Giải lịch sử và địa lí 7 kết nối tri thức
Giải tin học 7 kết nối tri thức
Giải công dân 7 kết nối tri thức
Giải công nghệ 7 kết nối tri thức
Giải hoạt động trải nghiệm 7 kết nối tri thức
Giải mĩ thuật 7 kết nối tri thức
Giải âm nhạc 7 kết nối tri thức
Giải giáo dục thể chất 7 kết nối tri thức
Giải sgk lớp 7 chân trời sáng tạo
Giải toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo
Giải toán 7 tập 2 chân trời sáng tạo
Soạn văn 7 tập 1 chân trời sáng tạo
Soạn văn 7 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải khoa học tự nhiên 7 chân trời sáng tạo
Giải lịch sử và địa lí 7 chân trời sáng tạo
Giải công dân 7 chân trời sáng tạo
Giải công nghệ 7 chân trời sáng tạo
Giải tin học 7 chân trời sáng tạo
Giải âm nhạc 7 chân trời sáng tạo
Giải mĩ thuật 7 chân trời sáng tạo
Giải hoạt động trải nghiệm 7 chân trời sáng tạo
Giải giáo dục thể chất 7 chân trời sáng tạo
Giải sgk lớp 7 cánh diều
Giải toán 7 tập 1 cánh diều
Giải toán 7 tập 2 cánh diều
Soạn văn 7 tập 1 cánh diều
Soạn văn 7 tập 2 cánh diều
Giải khoa học tự nhiên 7 cánh diều
Giải lịch sử và địa lí 7 cánh diều
Giải tin học 7 cánh diều
Giải công dân 7 cánh diều
Giải công nghệ 7 cánh diều
Giải mĩ thuật 7 cánh diều
Giải âm nhạc 7 cánh diều
Giải hoạt động trải nghiệm 7 cánh diều
Giải giáo dục thể chất 7 cánh diều
Trắc nghiệm lớp 7
Trắc nghiệm toán 7
Trắc nghiệm ngữ văn 7
Trắc nghiệm lịch sử 7
Trắc nghiệm GDCD 7
Trắc nghiệm tiếng Anh 7
Trắc nghiệm sinh học 7
Trắc nghiệm vật lí 7
Trắc nghiệm Địa lí 7
Trắc nghiệm tin học 7

Tài liệu tham khảo lớp 7


Văn mẫu lớp 7
Tập bản đồ địa lí 7
Đề ôn tập Địa Lí 7
Đề ôn tập Lịch sử 7
Đề ôn thi Toán 7
Chuyên đề toán 7
Chuyên đề Địa Lý 7
Bài tập PTNL toán 7
Bài tập PTNL ngữ văn 7
Giáo án lớp 7
Giáo án ngữ văn 7
Giáo án lịch sử 7
Giáo án toán 7
Giáo án GDCD 7
Giáo án địa lý 7
Giáo án sinh 7
Giáo án tiếng Anh 7
Giáo án vật lý 7
Giáo án công nghệ 7
Giáo án tin học 7
Giáo án âm nhạc 7
Giáo án Mỹ Thuật 7
Giáo án thể dục 7
Giáo án VNEN khoa học tự nhiên 7
*

Kết nối: