Bài học tập với ngôn từ lũy quá của một vài hữu tỉ.Và để giúp chúng ta làm quen cũng tương tự nắm chắc chắn nội dung bài bác học, herphangout.com xin giới thiệu bài học hữu dụng theo công tác cơ bạn dạng .Hi vọng vẫn là nguồn tài liệu tìm hiểu thêm hữu ích !


*

A. Tổng hòa hợp kiến thức

I. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Lũy vượt bậc n của một trong những hữu tỉ x là tích của n vượt số x. ( n là số tự nhiên > 1 )Ký hiệu :$x^n$

Ta có :

*

Ví dụ:

$(frac23)^2=frac2^23^2$

II. Tích với thương của nhì lũy thừa thuộc cơ số

*

Ví dụ: Tính :

$2^5.2^2=?$

$3^3:3^2=?$

Hướng dẫn giải:

$2^5.2^2=2^5+2=2^7$

$3^3:3^2=3^3-2=3^1=3$

III. Lũy thừa của lũy thừa

*

Ví dụ: Tính và so sánh .

Bạn đang xem: Bài 5 lũy thừa của một số hữu tỉ

$(2^3)^2$ và$2^5$

Hướng dẫn giải :

Ta có: $(2^3)^2=2^3.2=2^6$

Mà :$2^6>2^5$

=> $(2^3)^2$ > $2^5$


B. Bài bác tập và chỉ dẫn giải


Câu 27: Trang 19 - sgk toán 7 tập 1

Tính :

$(frac-13)^4;(-2frac14)^3;(-0,2)^2;(-5,3)^0$


=> Xem gợi ý giải

Câu 28: Trang 19 - sgk toán 7 tập 1

Tính :

$(-frac12)^2;(-frac12)^3;(-frac12)^4;(-frac12)^5$

Hãy rút ra nhận xét về lốt của lũy vượt với số mũ chẵn cùng lũy vượt với số nón lẻ của một trong những hữu tỉ âm.


=> Xem lí giải giải

Câu 29: Trang 19 - sgk toán 7 tập 1

Viết số $frac1681$ dưới dạng một lũy thừa, ví dụ $frac1681=(frac49)^2$. Hãy tìm những cách viết khác.

Xem thêm: Luyện Tập Một Số Bài Toán Về Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch (Phần 1)


=> Xem gợi ý giải

Câu 30

Tìm x , biết :

a. $x:(-frac13)^2=-frac12$

b. $(frac34)^5.x=(frac34)^7$


=> Xem gợi ý giải

Câu 31: Trang 19 - sgk toán 7 tập 1

Viết các số $(0,25)^8;(0,125)^4$ bên dưới dạng các lũy quá của cơ số 0,5.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 33: Trang trăng tròn - sgk toán 7 tập 1

Dùng laptop bỏ túi nhằm tính:

$(3,5)^2;(-0,12)^3;(1,5)^4;(-0,1)^5;(1,2)^6$


=> Xem gợi ý giải

Bình luận


Giải bài bác tập đầy đủ môn khác
Giải sgk lớp 7
Giải sgk toán 7 tập 1
Giải sgk toán 7 tập 2
Soạn văn 7 tập 1
Soạn văn 7 tập 2
Giải sgk sinh học tập 7
Giải sgk trang bị lí 7
Giải sgk địa lí 7
Giải sgk lịch sử hào hùng 7
Giải sgk GDCD 7

Giải sgk lớp 7 VNEN


Soạn văn 7 tập 1 VNEN
Soạn văn 7 tập 2 VNEN
Toán VNEN 7 tập 1
Toán VNEN 7 tập 2
Giải khoa học tự nhiên 7
Giải khoa học xã hội 7
Giải GDCD 7 VNEN
Giải công nghệ 7 VNEN
Giải giờ anh 7 VNEN
Giải tin học 7 VNEN
Giải sgk lớp 7 kết nối trí thức
Giải toán 7 tập 1 kết nối tri thức
Giải toán 7 tập 2 liên kết tri thức
Soạn văn 7 tập 1 liên kết tri thức
Soạn văn 7 tập 2 kết nối tri thức
Giải khoa học tự nhiên 7 liên kết tri thức
Giải lịch sử vẻ vang và địa lí 7 kết nối tri thức
Giải tin học tập 7 kết nối tri thức
Giải công dân 7 liên kết tri thức
Giải công nghệ 7 liên kết tri thức
Giải hoạt động trải nghiệm 7 liên kết tri thức
Giải mĩ thuật 7 kết nối tri thức
Giải âm thanh 7 kết nối tri thức
Giải giáo dục thể hóa học 7 kết nối tri thức
Giải sgk lớp 7 chân trời sáng chế
Giải toán 7 tập một bàn chân trời sáng sủa tạo
Giải toán 7 tập 2 chân trời sáng tạo
Soạn văn 7 tập một chân trời sáng tạo
Soạn văn 7 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải khoa học tự nhiên 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải lịch sử hào hùng và địa lí 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải công dân 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải technology 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải tin học 7 chân trời sáng tạo
Giải music 7 chân trời sáng tạo
Giải mĩ thuật 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải chuyển động trải nghiệm 7 chân trời sáng tạo
Giải giáo dục thể hóa học 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải sgk lớp 7 cánh diều
Giải toán 7 tập 1 cánh diều
Giải toán 7 tập 2 cánh diều
Soạn văn 7 tập 1 cánh diều
Soạn văn 7 tập 2 cánh diều
Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 7 cánh diều
Giải lịch sử dân tộc và địa lí 7 cánh diều
Giải tin học 7 cánh diều
Giải công dân 7 cánh diều
Giải technology 7 cánh diều
Giải mĩ thuật 7 cánh diều
Giải âm nhạc 7 cánh diều
Giải vận động trải nghiệm 7 cánh diều
Giải giáo dục và đào tạo thể chất 7 cánh diều
Trắc nghiệm lớp 7
Trắc nghiệm toán 7
Trắc nghiệm ngữ văn 7
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 7
Trắc nghiệm GDCD 7
Trắc nghiệm tiếng Anh 7
Trắc nghiệm sinh học tập 7
Trắc nghiệm đồ dùng lí 7
Trắc nghiệm Địa lí 7
Trắc nghiệm tin học tập 7

Tài liệu tham khảo lớp 7


Văn mẫu lớp 7
Tập phiên bản đồ địa lí 7
Đề ôn tập Địa Lí 7
Đề ôn tập lịch sử dân tộc 7
Đề ôn thi Toán 7
Chuyên đề toán 7
Chuyên đề Địa Lý 7
Bài tập PTNL toán 7
Bài tập PTNL ngữ văn 7
Giáo án lớp 7
Giáo án ngữ văn 7
Giáo án lịch sử dân tộc 7
Giáo án toán 7
Giáo án GDCD 7
Giáo án địa lý 7
Giáo án sinh 7
Giáo án giờ đồng hồ Anh 7
Giáo án thứ lý 7
Giáo án công nghệ 7
Giáo án tin học 7
Giáo án âm nhạc 7
Giáo án thẩm mỹ 7
Giáo án thể dục thể thao 7
Giáo án VNEN khoa học tự nhiên 7
*

Kết nối: