- Chọn bài -Bài 1: tư tưởng về biểu thức đại sốBài 2: cực hiếm của một biểu thức đại sốBài 3: Đơn thứcBài 4: Đơn thức đồng dạngLuyện tập trang 36Bài 5: Đa thứcBài 6: Cộng, trừ nhiều thứcLuyện tập trang 40-41Bài 7: Đa thức một biếnBài 8: Cộng, trừ nhiều thức một biếnLuyện tập trang 46Bài 9: Nghiệm của nhiều thức một biếnÔn tập chương IV (Câu hỏi ôn tập - bài tập)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 bài 4: Đơn thức đồng dạng giúp bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 7 để giúp bạn rèn luyện tài năng suy luận phải chăng và phù hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào những môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 2 bài bác 4 trang 33: Cho solo thức 3x2 yz.

Bạn đang xem: Bài 4 đơn thức đồng dạng

a) Hãy viết ba solo thức bao gồm phần biến đổi giống phần biến hóa của 1-1 thức đã cho.

b) Hãy viết ba đối chọi thức bao gồm phần biến hóa khác phần đổi thay của đối chọi thức sẽ cho.

Lời giải

Phần biến của đơn thức 3x2 yz là x2 yz

Nên ta có:

a) Ba đối chọi thức bao gồm phần biến hóa giống phần biến hóa của đối chọi thức đã cho là: 5x2 yz; 111x2 yz

b) Ba 1-1 thức gồm phần đổi mới khác phần biến chuyển của đơn thức đã cho rằng : xyz; 3x2 y2 z; 14x3 y2 z2

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 2 bài bác 4 trang 33: Ai đúng ? Khi trao đổi nhóm, chúng ta Sơn nói:

“0,9xy2 với 0,9x2y là hai solo thức đồng dạng” các bạn Phúc nói: “Hai đối kháng thức trên không đồng dạng”. Ý con kiến của em ?

Lời giải

Phần biến hóa của 1-1 thức 0,9xy2 là xy2

Phần biến đổi của đối kháng thức 0,9x2 y là x2 y

Phần thay đổi của hai 1-1 thức khác biệt nên hai solo thức đó không đồng dạng

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 bài bác 4 trang 34: Hãy search tổng của ba đơn thức: xy3; 5xy3 với -7xy3.

Lời giải

Ta có: xy3 + 5xy3 + (-7xy3) = (3 + 5 – 7) xy3 = 1. Xy3 = xy3

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Bài 15 (trang 34 SGK Toán 7 tập 2): Xếp những đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

*

Lời giải:

Các nhóm solo thức đồng dạng là:

*

vị nhóm 1 bao gồm phần biến chung là: x2y, đội 2 gồm phần biến đổi chung là: xy2

Còn lại đối chọi thức xy (có phần đổi mới là xy) không đồng dạng với những đơn thức nào đang cho.

Bài 4: Đơn thức đồng dạng


Bài 16 (trang 34 SGK Toán 7 tập 2): tra cứu tổng của ba 1-1 thức: 25xy2; 55xy2 và 75xy2.

Lời giải:

Tổng của ba đối kháng thức là:

25xy2 + 55xy2 + 75 xy2 = (25 + 55 + 75)xy2 = 155xy2

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Bài 17 (trang 35 SGK Toán 7 tập 2): Tính quý hiếm của biểu thức sau tại x = 1 cùng y = -1:

*

Lời giải:


*

Thay x = 1 với y = – 1 vào biểu thức A sau khi rút gọn ta có:

*

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Bài 18 (trang 35 SGK Toán 7 tập 2): Đố:

Tên của tác giả cuốn Đại Việt sử kí bên dưới thời vua è Nhân Tông được đặt cho 1 đường phố của thành phố hà nội Hà Nội. Em đã biết tên tác giả đó bằng phương pháp tính những tổng với hiệu tiếp sau đây rồi viết chữ tương ứng vào ô dưới tác dụng đơn thức mang lại tỏng bảng sau:

*

Lời giải:

Trước hết ta thu gọn các đơn thức đồng dạng để xác định mỗi chữ cái tương ứng với hiệu quả nào vào ô trống của bảng.


*
*
*

Sau đó điền vần âm vào ô tương ứng:


*

Vậy tên người sáng tác cuốn Đại Việt sử kí là LÊ VĂN HƯU.

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Luyện tập (trang 36 sgk Toán 7 Tập 2)

Bài 19 (trang 36 SGK Toán 7 tập 2): Tính giá trị của biểu thức 16x2y5 – 2x3y2 tại x = 0,5 với y = -1.

Lời giải:

*

Vậy quý giá của biểu thức 16x2y5 – 2x3y2 trên x = 0,5 cùng y = –1 là -17/4.

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Luyện tập (trang 36 sgk Toán 7 Tập 2)

Bài 20 (trang 36 SGK Toán 7 tập 2): Viết ba đối kháng thức đồng dạng với đối kháng thức -2x2y rồi tính tổng của cả bốn đối chọi thức đó.

Xem thêm: Camera Ptz Là Gì - Lắp Đặt Camera Ptz Ở Đâu

Lời giải:

Có vô số 1-1 thức đồng dạng với đối chọi thức –2x2y có dạng k.x2.y (các chúng ta lấy thông số k tùy ý khác 0).

Ba đối chọi thức đồng dạng cùng với –2x2y là: 5x2y ; 2,5x2y ; –3x2y

Tổng cả bốn đối chọi thức:

–2x2y + 5x2y + 2,5x2y + (–3x2y)

= (-2 + 5 + 2,5 – 3)x2y

= 2,5x2y

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Luyện tập (trang 36 sgk Toán 7 Tập 2)

Bài 21 (trang 36 SGK Toán 7 tập 2): Tính tổng của các đơn thức:

*

Lời giải:

Đây là ba đối kháng thức đồng dạng, đề nghị tổng của chúng là:


*

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Luyện tập (trang 36 sgk Toán 7 Tập 2)

Bài 22 (trang 36 SGK Toán 7 tập 2): Tính tích các đơn thức sau rồi tra cứu bậc của đối chọi thức dìm được:

*

Lời giải:

a) Tích của hai đối chọi thức là:

*

Bậc của đối chọi thức trên là tổng cộng mũ của những biến x và y

Số nón của x là 5 ; Số nón của y là 3

⇒ Bậc của đối kháng thức đó là 5+3=8.

b) Tích của hai 1-1 thức là:


*

Bậc của đối kháng thức bên trên là tổng cộng mũ của những biến x cùng y

Số mũ của x là 3 ; Số mũ của y là 5

⇒ Bậc của solo thức đó là 3+5=8.

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Luyện tập (trang 36 sgk Toán 7 Tập 2)

Bài 23 (trang 36 SGK Toán 7 tập 2): Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:

*

Phân tích đề

Chỉ có những đơn thức đồng dạng mới cộng trừ được đến nhau. Vì chưng đó, với bài này, bạn chỉ cần điền vào ô trống một solo thức để sở hữu tổng hoặc hiệu như đang cho.