Chia miếng đấtthành nhị phần: Phần hìnhchữ nhật và và phầnhình tam giác rồi tính diện tích

Bài giải:

Chia mảnh đất nền thành nhì phần như bên dưới đây

*

Độ dài thật cạnh AB là:

(5 imes 1000 = 5000 , (cm) = 50m)

Độ lâu năm cạnh AE = BC là:

(2,5 imes 1000 = 2500 ,(cm) = 25m)

Độ lâu năm thật cạnh DE là:

(4 imes 1000 = 4000 , (cm) = 40m)

Độ dài thật cạnh DC là:

(3 imes 1000 = 3000, (cm) = 30m)

Chu vi mảnh đất nền là:

(50 + 25 + 30 + 40 + 25 = 170 ,(m))

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật ABCD là:

(50 imes 25 = 1250 ,(m^2))

Diện tích mảnh đất nền hình tam giác là:

(30 imes 40 : 2 = 600 , (m^2))

Diện tích cả mảnh đất ABCDE là:

(1250 + 600 = 1850 , (m^2))

Đáp số: Chu vi: (170m); diện tích:(1850m^2)
Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 170 ôn tập về giải toán

*

Tham khảo lời giải các bài xích tập luyện tập chung trang 169 khác • Giải bài 1 trang 169 - SGK Toán lớp 5 Một miếng vườn hình... • Giải bài xích 2 trang 169 - SGK Toán lớp 5 Đáy của một hình hộp... • Giải bài xích 3 trang 170 - SGK Toán lớp 5 Một mảnh đất được...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích s •Chương 2: Số thập phân. Những phép tính cùng với số thập phân •Chương 3: Hình học •Chương 4: Số đo thời gian. Toán vận động đều •Chương 5: Ôn tập
bài xích trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán lớp 5
Luyện tập thông thường trang 169
• Giải bài xích 1 trang 169 - SGK Toán lớp 5 • Giải bài 2 trang 169 - SGK Toán lớp 5 • Giải bài 3 trang 170 - SGK Toán lớp 5
Giải bài bác tập SGK Toán lớp 5
Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích Chương 2: Số thập phân. Những phép tính cùng với số thập phân Chương 3: Hình học Chương 4: Số đo thời gian. Toán vận động đều Chương 5: Ôn tập
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ vật Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Bài 1 Trang 95 Sgk Toán Lớp 5 Trang 95 Luyện Tập Chung, Bài 1 Trang 95 Toán Lớp 5

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12