Một hình lập phương gồm cạnh (4cm), nếu vội vàng cạnh của hình lập phương lên (3)lần thì diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của chính nó gấp lên từng nào lần? trên sao?
Bạn đang xem: Bài 3 trang 114 sgk toán 5

Hướng dẫn:

Bước 1: Tính diện tích s một khía cạnh của lập phương ban đầu và khi cạnh hình lập phương gấp lên bố lần

Bước 2: Tính diện tích s một phương diện của hình lập phương mớigấp bao nhiêu lần diện tích s mặt hình lập phương ban đầu

Bài giải:

Khi cạnh của hình lập phương tăng lên(3)lần thì diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương tăng lên(9)lần vì:

Diện tích một mặt của hình lập phương ban đầu:

(4 imes 4 = 16 , (cm^2))

Diện tích một phương diện của hình lập phương bắt đầu khi cạnh tăng gấp tía lần:

((4 imes 3) imes (4 imes 3) = 144 , (cm^2))

Diện tích một khía cạnh của hình lập phương bắt đầu gấp diện tích một phương diện hình lập phương thuở đầu số lần là:

(144 : 16 = 9 )(lần)

Do đó diện tích xung quanh và diện tích toàn phầncủa hình lập phương mới gấp(9)lần diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương ban đầu

Hay:Khi cạnh của hình lập phương tăng lên(3)lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương tăng lên(9)lần


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập rèn luyện chung trang 113 khác • Giải bài 1 trang 113 - SGK Toán lớp 5 Tính diện tích s xung quanh... • Giải bài 2 trang 113 - SGK Toán lớp 5 Viết số đo đam mê hợp... • Giải bài 3 trang 114 - SGK Toán lớp 5 Một hình lập phương...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích •Chương 2: Số thập phân. Những phép tính cùng với số thập phân •Chương 3: Hình học tập •Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều •Chương 5: Ôn tập
bài trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán lớp 5
Luyện tập bình thường trang 113
• Giải bài 1 trang 113 - SGK Toán lớp 5 • Giải bài xích 2 trang 113 - SGK Toán lớp 5 • Giải bài bác 3 trang 114 - SGK Toán lớp 5
Giải bài tập SGK Toán lớp 5
Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân Chương 3: Hình học tập Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều Chương 5: Ôn tập
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn định kỳ Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Một Số Bài Toán Lớp 5 - Tuyển Tập Những Bài Toán Hay Lớp 5

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12