Cho góc xAy khác góc bẹt. Tâm của các đường tròn tiếp xúc với hai cạnh của góc xAy nằm trên đường nào?


Gợi ý:

Vẽ đường tròn tiếp xúc với hai cạnh của góc xAy và dự đoán tâm nằm trên đường đặc biệt nào của góc xAy.

Bạn đang xem: Bài 28 trang 116 sgk toán 9

*

Gọi O là tâm của một đường tròn bất kì tiếp xúc với hai cạnh của góc xAy.

Suy ra Ax, Ay là các tiếp tuyến của đường tròn (O).

Suy ra\(\widehat{xAO}=\widehat{yAO}\) (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

Hay AO là tia phân giác của góc xAy.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Qr Pay Là Gì ? Có Vai Trò Gì Với Người Dùng

Vậy tâm các đường tròn tiếp xúc với hai cạnh của góc xAy nằm trên tia phân giác của góc xAy.


Tham khảo lời giải các bài tập Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau khác • Giải bài 26 trang 115 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Cho đường tròn (O),... • Giải bài 27 trang 115 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Từ một điểm A nằm... • Giải bài 28 trang 116 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Cho góc xAy khác góc... • Giải bài 29 trang 116 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Cho góc xAy khác góc... • Giải bài 30 trang 116 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Cho nửa đường tròn... • Giải bài 31 trang 116 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Trên hình 82, tam giác ABC... • Giải bài 32 trang 116 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Cho tam giác đều ABC...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số 9 •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học 9