Cho góc xAy không giống góc bẹt. Tâm của những đường tròn tiếp xúc với nhị cạnh của góc xAy nằm trên tuyến đường nào?


Gợi ý:

Vẽ con đường tròn tiếp xúc với nhị cạnh của góc xAy và dự đoán tâm nằm ở đường quan trọng nào của góc xAy.

Bạn đang xem: Bài 28 trang 116 sgk toán 9

*

Gọi O là trọng tâm của một mặt đường tròn bất cứ tiếp xúc với nhị cạnh của góc xAy.

Suy ra Ax, Ay là những tiếp đường của đường tròn (O).

Suy ra(widehatxAO=widehatyAO) (tính chất hai tiếp tuyến giảm nhau)

Hay AO là tia phân giác của góc xAy.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Qr Pay Là Gì ? Có Vai Trò Gì Với Người Dùng

Vậy tâm những đường tròn tiếp xúc với nhị cạnh của góc xAy nằm trong tia phân giác của góc xAy.


Tham khảo giải mã các bài tập bài xích 6: đặc thù của nhì tiếp tuyến cắt nhau khác • Giải bài 26 trang 115 – SGK Toán lớp 9 tập 1 đến đường tròn (O),... • Giải bài bác 27 trang 115 – SGK Toán lớp 9 tập 1 xuất phát từ 1 điểm A nằm... • Giải bài 28 trang 116 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang lại góc xAy khác góc... • Giải bài xích 29 trang 116 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang lại góc xAy không giống góc... • Giải bài bác 30 trang 116 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cho nửa mặt đường tròn... • Giải bài 31 trang 116 – SGK Toán lớp 9 tập 1 bên trên hình 82, tam giác ABC... • Giải bài 32 trang 116 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang lại tam giác hầu hết ABC...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc tía - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số 9 •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình ước - Hình học 9