Giải tam giác vuông là đi tìm kiếm tất cả các yếu tố (góc và cạnh) chưa chắc chắn của tam giác đó.

Bạn đang xem: Bài 27 trang 88 sgk toán 9 tập 1

+) Sử dụng các hệ thức về cạnh cùng góc trong tam giác vuông: Tam giác (ABC) vuông trên (A) thì:

(b=a.sin B = a . cos C;) (b = c. an B = c. cot C;)

(c=a.sin C = a. cos B;) (c=b. an C = b.cot B).

Lời giải chi tiết:

 Quy ước: Tam giác ABC vuông tại A có a = BC ; b = AC; c = AB

(H.a)

*

+) Ta có: (widehatB + widehatC=90^circ Rightarrow widehatB=90^o -30^circ=60^circ)

+) Lại có 

(AB = AC. an C=10.tan 30^o=dfrac10sqrt 33 approx 5,77(cm))

(AC=BC. cos C Rightarrow 10=BC. cos 30^o Rightarrow BC=dfrac10cos 30^o=dfrac20sqrt 33 approx 11,55(cm)).


LG b

(c=10cm; widehatC=45^circ)

Phương pháp giải:

Giải tam giác vuông là đi kiếm tất cả các yếu tố (góc với cạnh) chưa chắc chắn của tam giác đó.

+) Sử dụng các hệ thức về cạnh cùng góc trong tam giác vuông: Tam giác (ABC) vuông trên (A) thì:

(b=a.sin B = a . cos C;) (b = c. an B = c. cot C;)

(c=a.sin C = a. cos B;) (c=b. an C = b.cot B).

Lời giải đưa ra tiết:

(H.b)

*

+) Xét tam giác (ABC) vuông tại (A) tất cả (AB=10, widehatC=45^o) phải (ABC) là tam giác vuông cân tại A (Rightarrow widehatB=45^circ; AB=AC=10(cm))

+) Lại có: (AB=BC. sin C Rightarrow 10=BC. Sin 45^o)

(Rightarrow BC=dfrac10sin 45^o=10sqrt 2 approx 14,14(cm).)


LG c

(a=20cm; widehatB=35^circ)

Phương pháp giải:

Giải tam giác vuông là đi kiếm tất cả các yếu tố (góc với cạnh) chưa chắc chắn của tam giác đó.

+) Sử dụng những hệ thức về cạnh cùng góc trong tam giác vuông: Tam giác (ABC) vuông trên (A) thì:

 (b=a.sin B = a . cos C;) (b = c. an B = c. cot C;)

(c=a.sin C = a. cos B;) (c=b. an C = b.cot B).

Lời giải đưa ra tiết:

 (H.c) 

*

+) Ta có: (widehatC+ widehatB=90^circ Rightarrow widehatC= 90^o - widehatB=90^o - 35^circ=55^circ.) 

+) Lại có: (AB=BCcdot cosB=20cdot cos35^circapprox 16,383 (cm))

(AC= BC cdot sinB=20cdot sin35^circapprox 11,472 (cm)).


LG d

(c=21cm; b=18cm)

Phương pháp giải:

Giải tam giác vuông là đi tìm tất cả các yếu tố (góc cùng cạnh) không biết của tam giác đó.

Xem thêm: Sử Dụng Sass Là Gì ? Phân Biệt Sass, Scss Và Css Sass/Scss Là Gì

+) sử dụng định lý Pytago: Tam giác (ABC) vuông trên (A) thì (BC^2 = AC^2 + AB^2.)

+) Sử dụng những hệ thức về cạnh và góc vào tam giác vuông: Tam giác (ABC) vuông trên (A) thì:

 (b=a.sin B = a . cos C;) (b = c. an B = c. cot C;)

(c=a.sin C = a. cos B;) (c=b. an C = b.cot B).

Lời giải chi tiết:

(H.d)

*

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông ABC, ta được: (BC^2=AC^2+AB^2=18^2 +21^2=765)

(Rightarrow BC = sqrt765=3sqrt85 approx 27,66(cm))

Lại có:

( an B=dfracACAB=dfrac1821 approx 0,8571)

Bấm sản phẩm công nghệ tính: SHIFT rã 0,8571 (Rightarrow widehatBapprox 41^circ)

Vì (widehatC +widehatB=90^o Rightarrow widehatC= 90^o - 41^o =49^circ) 


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 245 phiếu
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp herphangout.com


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng herphangout.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gởi Hủy bỏ

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép herphangout.com gửi các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.