Một số hệ thức về cạnh cùng góc vào tam giác vuông: Giải bài 26,27 trang 88, bài 28,29,30 ,31,32 trang 89 SGK Toán 9 tập 1 bao gồm cả phần Luyện tập.

Bạn đang xem: Bài 26 trang 88 sgk toán 9 tập 1

Bài 26. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xáp xỉ bởi 34°và bóng của một tháp cùng bề mặt đất lâu năm 86m (H.30). Tính độ cao của tháp (làm tròn đến mét)

hình 30

Ta gồm tan A = BC/AC ⇒ BC = tan34° .AC ⇒ tan34° .86 ≈ 58(m)

Chiều cao của tháp là 58 m

Bài 27. Giải ΔABC vuông tại A, biết rằng:

a) b = 10cm; ∠C = 30°b) c = 10cm; ∠C = 45°c) a = 20cm; ∠B = 35°d) c = 21cm; b = 18cm

Giải: a) (H.a)

*
hình α

∠B = 90° – 30° = 60°AB = AC .tgC = 10. Tg30° ≈ 5,774(cm)

b) (H.b)

*
hình b

∠B = 90° – 45° = 45°

⇒AC = AB = 10cm

c) (H.c)

*
hình c

∠C = 90° – 35° = 55°AB = BC .cosB = 20 . Cos35° ≈ 16,383 (cm)AC = BC .sinB = trăng tròn . Sin35° ≈ 11,472 (cm)

d) (H.d)

*
hình d


Quảng cáo


Tính BC

Kết trái này đúng chuẩn hơn do khi tính toán, ta dùng ngay các số liệu đã cho mà ko dùng tác dụng trung gian.

Bài 28. Một cột đèn cao 7m có bóng xung quanh đất nhiều năm 4m. Hãy tính góc (làm tròn mang lại phút) cơ mà tia sáng khía cạnh trời sinh sản với mặt đất (∠α trong hình 31).

Gọi góc tạo vì tia sáng phương diện trời với mặt khu đất là α ta có:

bấm laptop ta tính được ∠α = 60°15′

Bài 29 trang 89 Toán 9 tập 1. Một khúc sông sộng khoảng 250m. Một chiếc thuyền chèo qua sông bị dòng nước đẩy xiên bắt buộc phải chèo khoảng tầm 320m bắt đầu sang được bờ mặt kia. Hỏi dòng nước đã đẩy mẫu đò lệch đi một góc bởi bao nhiêu độ? (∠α trong hình 32).

Hình 32

 

Vậy làn nước đã đẩy cái đò lệch đi một góc bởi 38°37′ độ

Bài 30. Cho ΔABC, trong các số đó BC=11cm, ∠ABC = 38°, ∠ACB = 30° Gọi điểm N là chân của con đường vuông góc kẻ trường đoản cú A mang lại cạnh BC. Hãy tính:

a) Đoạn thẳng AN;


Quảng cáo


b) Cạnh AC.

Gợi ý: Kẻ BK ⊥ với AC.

Giải: a) Kẻ BK ⊥ AC

*

Ta được: ∠KBC = 60º và ∠KBA = 60º – 38º = 22º

Xét ΔKBC vuông trên K có:

BK = BC . SinC = 11. Sin30º = 5,5 (cm)

Xét ΔKBA vuông tại K có:

Xét ΔABN vuông tại N có:

AN = AB .sin38º ≈ 5,932 . Sin38º ≈ 3,652 (cm)

b) Xét ΔANC vuông trên N có

Bài 31. Trong hình 33

*

AC = 8cm, AD = 9,6cm, ∠ABC = 90°, ∠ACD = 74°Hãy tính:a) ABb) ∠ADC

*

a) Xét ΔABC vuông trên B có:

AB = AC .sinC = 8 .sin54° ≈ 6,472 (cm)

b) Vẽ CD. Xét ΔACH có:

AH = AC . SinC = 8 .sin74° ≈ 7,690 (cm)

Xét ΔAHD vuông tại H có: 

Nhận xét: Để tính được số đo của ∠D, ta vẫn vẽ AH ⊥ CD. Mục đích của bài toán vẽ mặt đường phụ này là để tạo ra tam giác vuông biết độ lâu năm hai cạnh và có ∠D là một góc nhọn của nó. Từ đó tính được một tỉ con số giác của ∠D rồi suy ra số đo của ∠D.

Bài 32. Một con thuyền với gia tốc 2km/h vượt sang một khúc sông nước chảy dũng mạnh mất 5 phút. Biết rằng lối đi của chiến thuyền tạo với bờ một góc 70o. Từ kia đã hoàn toàn có thể tính được chiều rộng của khúc sông chưa? Nếu rất có thể hãy tính tác dụng (làm tròn cho mét)

Hướng dẫn:

*

Kí hiệu như hình vẽ, vào đó:

AB là chiều rộng lớn của khúc sông (cũng đó là đường đi của thuyền khi không bao gồm nước chảy).

AC là phần đường đi của cái thuyền (do nước chảy cần thuyền bị lệch).

Theo đưa thiết thuyền qua sông mất 5 phút với tốc độ 2km/h ( ≈ 33 m/phút), cho nên vì thế AC ≈ 33.5 = 165 (m).

Xem thêm: Định Nghĩa Fungus Là Gì ? Đây Là Một Thuật Ngữ Kinh Tế Tài Chính

Vậy trong tam giác vuông ABC vẫn biết góc C = 70o, AC ≈ 165m nên hoàn toàn có thể tính được chiều rộng của dòng sông.