Bài 26 trang 53 SGK Toán 9

Bài 26 trang 53 SGK Toán 9 tập 2 Hệ thức Vi - ét và ứng dụng với giải thuật chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán 9. Tài liệu được biên soạn và đăng tải với phía dẫn chi tiết các bài bác tập tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho chúng ta học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài bác tập, rèn luyện năng lực giải môn Toán. Chúc chúng ta học tập tốt!

Giải bài bác 26 Toán 9 trang 53

Bài 26 (trang 53 SGK): Dùng đk a + b + c = 0 hoặc a – b + c = 0 để tính nhẩm nghiệm của từng phương trình sau:

a) 35x2 – 37x + 2 = 0

b) 7x2 + 500x – 507 = 0

c) x2 – 49x – 50 = 0

d) 4321x2 + 21x – 4300 = 0
Bạn đang xem: Bài 26 trang 53 sgk toán 9 tập 2

Hướng dẫn giải

+ giả dụ phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) gồm a + b + c = 0 thì phương trình tất cả một nghiệm x1 = 1; nghiệm còn sót lại x2 = c/a

+ ví như phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) bao gồm a – b + c = 0 thì phương trình gồm một nghiệm x1 = -1; nghiệm sót lại x2 = -c/a


Lời giải đưa ra tiết

a) Phương trình 35x2– 37x + 2 = 0

Ta tất cả a = 35; b = -37; c = 2

=> a + b + c = 0

=> Phương trình tất cả nghiệm

*

Vậy phương trình bao gồm hai nghiệm rõ ràng

*

b) Phương trình 7x2+ 500x – 507 = 0

Có a = 7; b = 500; c = -507

=> a + b + c = 7 + 500 – 507 = 0

=> Phương trình bao gồm nghiệm

*

Vậy phương trình gồm hai nghiệm khác nhau

*

c) Phương trình x2– 49x – 50 = 0

Có a = 1; b = -49; c = -50


=> a – b + c = 1 – (-49) – 50 = 0

=> Phương trình tất cả nghiệm

*

d) Phương trình 4321x2+ 21x – 4300 = 0

Có a = 4321; b = 21; c = -4300

=> a – b + c = 4321 – 21 – 4300 = 0

=> Phương trình tất cả nghiệm

*

Vậy phương trình gồm hai nghiệm sáng tỏ là

*

---> thắc mắc tiếp theo: bài bác 27 trang 53 SGK Toán 9

-----------------------------------------------------

Trên đây là lời giải cụ thể Bài 26 trang 53 SGK Toán 9 tập 2 cho những em học viên tham khảo, ráng được giải pháp giải những dạng toán của Chương 4 Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) Phương trình bậc nhì một ẩn. Với giải mã hướng dẫn cụ thể các chúng ta có thể so sánh kết quả của mình từ đó thế chắc kỹ năng Toán lớp 9. Chúc các bạn học tốt và nhớ tiếp tục tương tác với herphangout.com để sở hữu thêm nhiều tài liệu quality miễn phí nhé!


Chia sẻ bởi: song Tử
Mời các bạn đánh giá!
Lượt xem: 02
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần


Xem thêm: Bài Tập Về Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật

Bản quyền ©2022 herphangout.com