(+) ,(sqrta + sqrtb)^2= (sqrta)^2+ 2sqrt a .sqrt b +(sqrtb)^2)

 ( = a +2sqrtab + b)

 (=(a+b) +2sqrtab). 

Vì (a > 0, b > 0) nên (sqrtab > 0 Leftrightarrow 2sqrtab >0)

(Leftrightarrow (a+b) +2sqrtab > a+b)

(Leftrightarrow (sqrta+sqrt b)^2 > (sqrta+b)^2)

(Leftrightarrow sqrta+sqrtb>sqrta+b) (đpcm)

 herphangout.com
Bạn đang xem: Bài 26 trang 16 sgk toán 9 tập 1

*
Bình luận
*
chia sẻ

Chia sẻ
Bình chọn:>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


*
*gửi góp ý Hủy vứt


Xem thêm: Giải Bài 13 Trang 72 Sgk Toán 9 Tập 2 Sgk Toán 9 Tập 2, Bài 13 Trang 72 Sgk Toán 9 Tập 2


Cảm ơn các bạn đã áp dụng herphangout.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?