Dùng đk (a + b + c = 0) hoặc (a - b + c = 0) để tính nhẩm nghiệm của từng phương trình sau :
Bạn đang xem: Bài 26 sgk toán 9 tập 2 trang 53

LG a

(35x^2- m 37x m + m 2 m = m 0)

Phương pháp giải:

+) TH1: nếu phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) bao gồm a + b + c = 0 thì phương trình bao gồm một nghiệm là (x_1 = 1), nghiệm còn sót lại là (x_2 = dfracca)

+) TH2: nếu phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) gồm a - b + c = 0 thì phương trình gồm một nghiệm là (x_1 = -1), nghiệm sót lại là (x_2 = - dfracca)

Lời giải chi tiết:

(35x^2- m 37x m + m 2 m = m 0) có (a = 35, b = -37, c = 2)

Do đó: (a + b + c = 35 + (-37) + 2 = 0)

nên (displaystyle x_1 = 1;x_2 = 2 over 35)


LG b

( m 7x^2 + m 500x m - m 507 m = m 0)

Phương pháp giải:

+) TH1: trường hợp phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) tất cả a + b + c = 0 thì phương trình tất cả một nghiệm là (x_1 = 1), nghiệm còn lại là (x_2 = dfracca)

+) TH2: trường hợp phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) có a - b + c = 0 thì phương trình gồm một nghiệm là (x_1 = -1), nghiệm sót lại là (x_2 = - dfracca)

Lời giải đưa ra tiết:

 (7x^2 + m 500x m - m 507 m = m 0) có (a=7, b = 500, c=-507)

Do đó: (a + b + c = 7 + 500 +(- 507)=0)

nên (displaystylex_1 = 1;x_2 = - 507 over 7) 


LG c

(x^2 - m 49x m - m 50 m = m 0)

Phương pháp giải:

+) TH1: ví như phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) có a + b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm là (x_1 = 1), nghiệm còn sót lại là (x_2 = dfracca)

+) TH2: ví như phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) có a - b + c = 0 thì phương trình bao gồm một nghiệm là (x_1 = -1), nghiệm còn lại là (x_2 = - dfracca)

Lời giải chi tiết:

(x^2 - m 49x m - m 50 m = m 0) có (a = 1, b = -49, c = -50)

Do đó (a - b + c = 1 - (-49) +(- 50) = 0)

nên (displaystylex_1 = - 1;x_2 = - - 50 over 1 = 50) 


LG d

(4321x^2 + m 21x m - m 4300 m = m 0)

Phương pháp giải:

+) TH1: ví như phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) gồm a + b + c = 0 thì phương trình bao gồm một nghiệm là (x_1 = 1), nghiệm sót lại là (x_2 = dfracca)

+) TH2: trường hợp phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) bao gồm a - b + c = 0 thì phương trình tất cả một nghiệm là (x_1 = -1), nghiệm còn lại là (x_2 = - dfracca)

Lời giải chi tiết:

(4321x^2 + m 21x m - m 4300 m = m 0) có (a = 4321, b = 21, c = -4300)

Do kia (a - b + c = 4321 - 21 + (-4300) = 0) 

nên (displaystylex_1 = - 1;x_2 = - - 4300 over 4321 = 4300 over 4321).

 herphangout.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 trên 102 phiếu
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 9 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp herphangout.com


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện herphangout.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Tất Tần Tật Về Purchasing Power Parity Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép herphangout.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.