b) Một mặt đường thẳng tuy nhiên song với trục hoành (Ox), cắt trục tung (Oy) tại điểm tất cả tung độ bằng (1), cắt các đường trực tiếp (y = dfrac23x + 2) và (y = - dfrac32x + 2) theo thứ tự tại nhị điểm (M) cùng (N). Tìm kiếm tọa độ của nhị điểm (M) và (N).

Bạn đang xem: Bài 25 trang 55 sgk toán 9 tập 1


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


a) phương pháp vẽ thiết bị thị hàm số (y=ax+b, (a e 0)): Đồ thị hàm số (y=ax+b , , (a eq 0)) là mặt đường thẳng:

+) cắt trục hoành trên điểm (A(-dfracba; , 0).) 

+) giảm trục tung tại điểm (B(0;b).) 

Xác định tọa độ nhị điểm (A) và (B) tiếp đến kẻ con đường thẳng đi qua hai điểm đó ta được vật thị hàm số (y=ax+b , , (a eq 0).)

b) +) Đường thẳng tuy vậy song cùng với trục (Ox) bao gồm dạng (y=a), con đường thẳng song song với trục (Oy) gồm dạng (x=b).

+) hai đường thẳng (y=ax+b, y=a"x+b") giảm nhau tại (A). Hoành độ điểm (A) là nghiệm của phương trình: (ax+b=a"x+b). Giải phương trình kiếm tìm (x). Cố gắng (x) tìm kiếm được vào cách làm hàm số trên kiếm được tung độ điểm (A).


Lời giải chi tiết

a) Hàm số (y = dfrac23x + 2)

Cho (x= 0 Rightarrow y = dfrac23. 0+ 2=0+2=2 Rightarrow A(0; 2))

Cho (y= 0 Rightarrow 0 = dfrac23. X+ 2 Rightarrow x=-3 Rightarrow B(-3; 0))

Đường thẳng đi qua hai điểm (A, B) là đồ thị của hàm số (y = dfrac23x + 2).

+) Hàm số (y =- dfrac32x + 2) 

Cho (x= 0 Rightarrow y = -dfrac32. 0+ 2=0+2=2 Rightarrow A(0; 2))

Cho (y=0 Rightarrow y = -dfrac32. X+ 2 Rightarrow x= dfrac43 Rightarrow C left(dfrac43; 0 ight))

Đường thẳng trải qua hai điểm (A, C) là trang bị thị của hàm số (y = -dfrac32x + 2).

*

b) Đường thẳng song song cùng với trục (Ox) cắt trục (Oy) trên điểm có tung độ (1) tất cả dạng: (y=1).

Xem thêm: Thế Giới Là Gì ? Vai Trò Của Thế Giới Quan Trong Xã Hội Hiện Nay

Vì (M) là giao của mặt đường thẳng (y=dfrac23x+2) và (y=1) phải hoành độ của (M) là nghiệm của phương trình: 

(dfrac23x+2=1)

(Leftrightarrow dfrac23x=1-2)

(Leftrightarrow dfrac23x=-1)

(Leftrightarrow x=-dfrac32)

Do đó tọa độ (M) là: (Mleft( -dfrac32; 1 ight)).

Vì (N) là giao của con đường thẳng (y=-dfrac32x+2) và (y=1) buộc phải hoành độ của (N) là nghiệm của phương trình: