Cho hai đường tròn bằng nhau (O) với (O") cắt nhau tại A với B. Vẽ mặt đường thẳng qua A cắt (O) tại M và giảm (O") trên N (A nằm trong lòng M với N). Hỏi MBN là tam giác gì? trên sao?
Bạn đang xem: Bài 21 trang 76 sgk toán 9 tập 2

Gợi ý:

Chứng minh(oversetfrownAmB=oversetfrownAnB)

*

Hai con đường tròn (O) và (O") bằng nhau cắt nhau tại nhị điểm A và B nên(oversetfrownAmB=oversetfrownAnB)

Trong đường tròn (O), ta có(widehatAMB)là góc nội tiếp chắn cung(oversetfrownAnB)

Trong con đường tròn (O"),ta có(widehatANB)là góc nội tiếp chắn cung(oversetfrownAnB)

Suy ra(widehatAMB=widehatANB)

Vậy tam giác BMN là tam giác cân tại B


Tham khảo giải thuật các bài tập bài bác 3: Góc nội tiếp khác • Giải bài bác 15 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Các xác định sau... • Giải bài xích 16 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 coi hình 19 (hai đường... • Giải bài xích 17 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Muốn xác minh tâm... • Giải bài xích 18 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Một huấn luyện và đào tạo viên... • Giải bài xích 19 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang đến đường tròn trọng tâm O,... • Giải bài 20 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai tuyến phố tròn (O)... • Giải bài 21 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai đường tròn... • Giải bài bác 22 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 trên đường tròn (O)... • Giải bài xích 23 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 đến đường tròn (O) và... • Giải bài bác 24 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Một chiếc cầu được... • Giải bài bác 25 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Dựng một tam giác... • Giải bài bác 26 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho(AB, BC, CA) là...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học 9
bài xích trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 9
Bài 3: Góc nội tiếp
• Giải bài xích 15 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 16 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 17 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 18 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 19 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài đôi mươi trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 21 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 22 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 23 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 24 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 25 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 26 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2


Xem thêm: Cổng Com Port Là Gì ? Các Loại Cổng Com Những Điều Không Nên Bỏ Lỡ Về Cổng Nối Tiếp

Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông Chương 2. Hàm số hàng đầu Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn Chương 3: Góc với đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình ước