a) (left{eginmatrix xsqrt2 - 3y = 1 & & \ 2x + ysqrt2=-2 & & endmatrix ight.);

b) (left{eginmatrix 5xsqrt3+ y = 2sqrt2& & \ xsqrt6 - y sqrt2 = 2& và endmatrix ight.) 
Bạn đang xem: Bài 21 sgk toán 9 tập 2 trang 19

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Hệ a) ta nhân phương trình đầu tiên với (-sqrt 2), rồi cộng từng vế hai phương trình.

Hệ b) ta nhân phương trình trước tiên với (sqrt 2), rồi cùng từng vế nhì phương trình.


Lời giải đưa ra tiết

a) Nhân cả nhị vế của phương trình đầu tiên với (-sqrt 2), rồi cộng từng vế nhì phương trình, ta được:

(left{eginmatrix xsqrt2 - 3y = 1 & & \ 2x + ysqrt2=-2 và & endmatrix ight.) 

(Leftrightarrow left{eginmatrix -2x + 3sqrt2.y = -sqrt2& và \ 2x + sqrt2y = -2 và & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix -2x + 3sqrt2.y+2x+ sqrt2.y = -sqrt2-2& & \ 2x + sqrt2y = -2 và & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix 4sqrt2.y = -sqrt2 - 2& & \ 2x + ysqrt2 = -2& và endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix y = dfrac-sqrt2 - 24sqrt 2& & \ 2x + ysqrt2 = -2 và & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix y = dfrac-1-sqrt24& & \ 2x = -ysqrt2 -2 & và endmatrix ight. )

(Leftrightarrow left{eginmatrix y = dfrac-1-sqrt24& & \ 2x =- dfrac-1-sqrt24.sqrt2 -2 & & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix y = dfrac-1-sqrt24& & \ 2x =dfracsqrt 2 -64& và endmatrix ight. Leftrightarrow left{eginmatrix x = -dfrac34 + dfracsqrt28& & \ y = -dfrac14 - dfracsqrt24& và endmatrix ight.)

Vậy hệ phương trình vẫn cho tất cả nghiệm độc nhất vô nhị là: (left( -dfrac34 + dfracsqrt28; -dfrac14 - dfracsqrt24 ight))

b) Nhân nhị vế của phương trình trước tiên với (sqrt2), rồi cùng từng vế nhị phương trình.

Ta bao gồm (left{eginmatrix 5xsqrt3+ y = 2sqrt2& & \ xsqrt6 - y sqrt2 = 2& và endmatrix ight.)

Suy ra

(left{eginmatrix 5sqrt 6 x + y sqrt 2 = 4 & & \ x sqrt 6 - y sqrt 2=2 và & endmatrix ight. Leftrightarrow left{eginmatrix 6 sqrt 6 x=6 và & \ x sqrt 6 -y sqrt 2 =2 & & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix x= dfracsqrt 66 và &\ y sqrt 2 = x sqrt 6 -2& & endmatrix ight. )

(Leftrightarrow left{eginmatrix x= dfracsqrt 66 và &\ y sqrt 2 = dfracsqrt 66. sqrt 6 -2& và endmatrix ight.)

( Leftrightarrow left{eginmatrix x= dfracsqrt 66 và &\ y =- dfracsqrt 22& & endmatrix ight.)

Vậy hệ phương trình vẫn cho gồm nghiệm nhất là ( left(dfracsqrt 66; -dfracsqrt 22 ight))
Xem thêm: Maã Hộ Gia Đình Là Gì - Xem Mã Hộ Gia Đình Ở Đâu

Mẹo tìm kiếm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + herphangout.com"Ví dụ: "Bài 21 trang 19 SGK Toán 9 tập 2 herphangout.com"