Hướng dẫn giải bài bác §4. Đường thẳng tuy nhiên song và mặt đường thẳng cắt nhau, chương II – Hàm số bậc nhất, sách giáo khoa toán 9 tập một. Nội dung bài bác giải bài đôi mươi 21 22 trang 54 55 sgk toán 9 tập 1 bao hàm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài xích tập phần đại số gồm trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học sinh học giỏi môn toán lớp 9.

Bạn đang xem: Bài 20 trang 54 sgk toán 9 tập 1


Lý thuyết

1. Đường thẳng song song

Hai mặt đường thẳng (y=ax+b(a eq0)) cùng (y=a’x+b"(a’ eq0)) song song với nhau khi còn chỉ khi (a=a’) với (b eq b’) và trùng nhau khi và chỉ khi (a=a’) với (b=b’).

2. Đường thẳng cắt nhau

Hai mặt đường thẳng (y=ax+b(a eq0)) và (y=a’x+b"(a’ eq0)) giảm nhau khi còn chỉ khi (a eq a’).

Chú ý: Khi (a eq a’) với (b=b’) thì hai đường thẳng có cùng tung độ gốc, do đó chúng cắt nhau tại một điểm trên trục tung bao gồm tung độ là b.

Dưới đấy là phần hướng dẫn vấn đáp các thắc mắc có trong bài học cho các bạn tham khảo. Chúng ta hãy gọi kỹ thắc mắc trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 53 sgk Toán 9 tập 1

a) Vẽ đồ thị của những hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ: (y = 2x + 3;y = 2x – 2.)

b) lý giải vì sao hai tuyến đường thẳng (y = 2x + 3) và (y = 2x – 2) tuy nhiên song với nhau ? (h.9)

Trả lời:

a) Hình vẽ:

*

b) Ta thấy hai tuyến phố thẳng trên không tồn tại điểm bình thường với nhau phải chúng song song.


2. Trả lời thắc mắc 2 trang 53 sgk Toán 9 tập 1

Tìm những cặp mặt đường thẳng giảm nhau trong những đường thẳng sau:

$y = 0,5x + 2;$

$y = 0,5x – 1;$

$y = 1,5x + 2.$

Trả lời:

Các cặp con đường thẳng cắt nhau là:

$y = 0,5x + 2$ cùng $y = 1,5x +2$

$y = 0,5x – 1$ và $y = 1,5x +2$


Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài trăng tròn 21 22 trang 54 55 sgk toán 9 tập 1. Các bạn hãy hiểu kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

herphangout.com trình làng với các bạn đầy đủ cách thức giải bài tập phần đại số chín kèm bài bác giải đưa ra tiết bài đôi mươi 21 22 trang 54 55 sgk toán 9 tập 1 của bài xích §4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau vào chương II – Hàm số bậc nhất cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài bác tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài đôi mươi 21 22 trang 54 55 sgk toán 9 tập 1

1. Giải bài 20 trang 54 sgk Toán 9 tập 1


Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng giảm nhau và những cặp con đường thẳng tuy vậy song cùng với nhau trong số các đường thẳng sau:

a) $y = 1,5x + 2$; b) $y = x + 2$;

c) $y = 0,5x – 3$; d) $y = x – 3$;

e) $y = 1,5x – 1$; g) $y = 0,5x + 3$.


Bài giải:

– những cặp đường thẳng tuy vậy song là:

+ ((d_1) y = 1,5x + 2 Rightarrow a=1,5) với (b=2)

((d_2) y = 1,5x – 1 Rightarrow a’=1,5) và (b’=-1)

Vì (a=a’, b e b’) phải ((d_1)) tuy vậy song với ((d_2)).

+ ((d_3) y = x + 2 Rightarrow a=1) và (b=2)


((d_4) y = x – 3 Rightarrow a’=1) và (b’=-3)

Vì (a=a’, b e b’) phải ((d_3)) song song với ((d_4)).

+ ((d_5) y = 0,5x – 3 Rightarrow a=0,5) cùng (b=-3)

((d_6) y = 0,5x + 3 Rightarrow a’=0,5) và (b’=3)

Vì (a=a’, b e b’) bắt buộc ((d_5)) tuy vậy song với ((d_6)).

– các cặp mặt đường thẳng giảm nhau là:


+ ((d_1) y = 1,5x + 2 Rightarrow a=1,5)

((d_3) y = x + 2 Rightarrow a’=1)

Vì (a e a’) cần ((d_1)) cùng ((d_3)) cắt nhau.

+ ((d_5) y = 0,5x – 3 Rightarrow a=0,5)

((d_3) y = x + 2 Rightarrow a=1)

Vì (a e a’) cần ((d_5)) với ((d_3)) giảm nhau.

+ ((d_1) y = 1,5x + 2 Rightarrow a=1,5)

((d_6) y = 0,5x + 3 Rightarrow a’=0,5)

Vì (a e a’) cần ((d_1)) và ((d_6)) giảm nhau.

2. Giải bài 21 trang 54 sgk Toán 9 tập 1

Cho hàm số số 1 $y = mx + 3$ và $y = (2m + 1)x – 5$.

Tìm cực hiếm của m đựng đồ thị của nhì hàm số đã đến là:

a) hai đường thẳng tuy nhiên song với nhau.

b) hai tuyến đường thẳng cắt nhau.

Bài giải:

a) Ta có:

+ (y = mx + 3 Rightarrow left{ matrixa = m hfill crb = 3 hfill cr ight.)

+ (y = (2m + 1)x – 5 Rightarrow left{ matrixa’ = 2m + 1 hfill crb’ = – 5 hfill cr ight.)

+ Để nhì hàm số đã cho là hàm hàng đầu thì ta cần phải có các hệ số (a) và (a’) khác (0), tức là:

(left{ matrixm e 0 hfill cr2m + 1 e 0 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixm e 0 hfill cr2m e – 1 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixm e 0 hfill crm e dfrac-12 hfill cr ight.)

Để hai tuyến phố thẳng song song thì:

(left{ matrixa = a’ hfill crb e b’ hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixm = 2m + 1 hfill cr3 e – 5 hfill cr ight.)

( Leftrightarrow left{ matrixm – 2m = 1 hfill cr3 e – 5 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixm = – 1 (tmđk)hfill cr3 e – 5 (luôn đúng) hfill cr ight.)

Vậy (m=-1) thì hai đường thẳng trên tuy nhiên song cùng với nhau.

b) Để hai đường thẳng giảm nhau thì:

(a e a’ Leftrightarrow m eq 2m+1)

(Leftrightarrow m-2m eq 1)

(Leftrightarrow -m e 1) (Leftrightarrow m e -1)

Kết hợp với điều kiện trên, ta tất cả (m e -1, m e 0, m e dfrac-12) thì hai tuyến phố thẳng trên giảm nhau.

3. Giải bài bác 22 trang 55 sgk Toán 9 tập 1

Cho hàm số $y = ax + 3$. Hãy khẳng định hệ số a trong mỗi trường phù hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số tuy nhiên song với con đường thẳng $y = -2x$.

b) lúc $x = 2$ thì hàm số có giá trị $y = 7$.

Bài giải:

Hàm số (y = ax + 3) ((a e 0))

a) Ta có:

Đồ thị hàm số (y = ax + 3) và (y = -2x) song song với nhau

(Leftrightarrow left{ matrixa = a’ hfill crb e b’ hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixa = – 2 hfill cr3 e 0 (luôn đúng) hfill cr ight.)

Khi kia hàm số trở thành: (y = -2x + 3).

Vậy (a=-2).

b) Thay (x = 2), với (y = 7) vào cách làm hàm số, ta được:

(7=2a+3Leftrightarrow 2a=7-3)

(Leftrightarrow 2a = 4) (Leftrightarrow a = 2)

Khi đó hàm số trở thành: (y=2x+3).

Xem thêm: Phã¢N Tã­Ch Nhã¢N Tố Khã¡M Phã¡ Efa Là Gì, Tổng Quan Về Phân Tích Nhân Tố Khám Phá Efa

Vậy (a=2).

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài tốt cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 9 với giải bài 20 21 22 trang 54 55 sgk toán 9 tập 1!