Giải bài xích 19 trang 16 SGK Toán 9 tập 2. Biết rằng: Đa thức P(x) phân chia hết mang đến đa thức x - a khi và chỉ khi P(a) = 0.

Bạn đang xem: Bài 19 trang 16 sgk toán 9 tập 2


Đề bài

Biết rằng: Đa thức (P(x)) chia hết cho đa thức (x - a) khi và chỉ khi (P(a) = 0).

Hãy tìm các giá trị của (m) với (n) làm sao để cho đa thức sau đồng thời phân tách hết đến (x + 1) cùng (x - 3):

(P(x) = mx^3 + (m - 2)x^2 - (3n - 5)x - 4n)


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

Toán lớp 9: Giải bài toán bằng cách lập phương trình


Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình


Toán lớp 9: Phương trình quy về phương trình bậc 2


Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai


Toán lớp 9: Công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc 2 với luyện tập


Toán 9: rèn luyện phương trình bậc 2 một ẩn


Toán lớp 9: cách làm nghiệm của phương trình bậc hai


Tải sách tham khảo


*

Trọn bộ sách giáo khoa toán 9 tập 1,2


Tải về· 36,8K
*

Sách bài bác tập Toán 9 tập 1, tập 2


Tải về· 20,4K
*

Nâng cao và trở nên tân tiến toán 9 tập 1 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 20,3K
*

Nâng cao và phát triển toán 9 tập 2 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 12,2K

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh xuất sắc toán 9


Tải về· 11,6K

125 đề thi học tập sinh xuất sắc toán lớp 9 (có giải đáp và giải thuật chi tiết)


Tải về· 10,5K

Bồi chăm sóc Học Sinh giỏi Toán Hình học 9


Tải về· 9,6K

101 tư liệu luyện thi HSG Toán 9 với thi vào lớp 10 chuyên


Tải về· 9,34K

Bài giải liên quan


Lý thuyết Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
Bài 12 trang 15 SGK Toán 9 tập 2
Bài 13 trang 15 SGK Toán 9 tập 2
Bài 14 trang 15 SGK Toán 9 tập 2
Bài 15 trang 15 SGK Toán 9 tập 2
Bài 16 trang 16 SGK Toán 9 tập 2
Bài 17 trang 16 SGK Toán 9 tập 2
Bài 18 trang 16 SGK Toán 9 tập 2
Bài 19 trang 16 SGK Toán 9 tập 2
Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 1 - bài 3 - Chương 3 - Đại số 9
Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài xích 3 - Chương 3 - Đại số 9
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài bác 3 - Chương 3 - Đại số 9
Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài xích 3 - Chương 3 - Đại số 9
Trả lời thắc mắc Bài 3 trang 14 Toán 9 Tập 2
Trả lời thắc mắc Bài 3 trang 15 Toán 9 Tập 2
Trả lời câu hỏi 3 bài 3 trang 15 SGK toán 9 tập 2

Bài học liên quan


Bài 1. Phương trình hàng đầu hai ẩn
Bài 2. Hệ hai phương trình số 1 hai ẩn
Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương thức thế
Bài 4. Giải hệ phương trình bằng cách thức cộng đại số.

Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 44 Sgk Toán 9 Tập 1 Trang 44, Bài 1 Trang 44 Sgk Toán 9 Tập 1


Bài 5. Giải bài xích toán bằng cách lập hệ phương trình
Bài 6.Giải bài bác toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo)
Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)
Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).
Bài 3. Phương trình bậc nhị một ẩn
Bài 4. Cách làm nghiệm của phương trình bậc hai
Bài 5. Công thức nghiệm thu sát hoạch gọn
Bài 6. Hệ thức Vi-ét với ứng dụng
Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai
Bài 8. Giải bài xích toán bằng cách lập phương trình
Ôn tập chương III - Hệ nhị phương trình bậc nhất hai ẩn
Ôn tập chương IV - Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn
Đề kiểm 15 phút - Chương 3 - Đại số 9
Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đại số 9
Đề bình chọn 15 phút - Chương 4 - Đại số 9
Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đại số 9

Bạn học tập lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

Từ khóa