Cho mặt đường tròn tâm O, đường kính AB cùng S là một trong điểm nằm bên phía ngoài đường tròn. SA cùng SB lần lượt giảm đường tròn trên M, N. Gọi H là giao điểm của BM và AN. Chứng tỏ rằng SH vuông góc với AB.
Bạn đang xem: Bài 19 sgk toán 9 tập 2 trang 75

Hướng dẫn:

Sử dụng tính chất: "Trong một tam giác tía đường cao đồng quy"

*

Ta có:

(widehatAMB=90^o )(góc nội tiếp chắn nửa con đường tròn)

Suy ra(SMot HB )

(widehatANB=90^o)(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Suy ra(HNot SB )

Xét tam giác SHB có:

SM cùng HN là hai đường cao giảm nhau tại A.

Nên A là trực trung tâm của tam giác SHB

Suy ra(ABot SH)

 

 


Tham khảo lời giải các bài bác tập bài 3: Góc nội tiếp khác • Giải bài bác 15 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Các xác minh sau... • Giải bài xích 16 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 coi hình 19 (hai đường... • Giải bài bác 17 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Muốn khẳng định tâm... • Giải bài 18 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Một huấn luyện viên... • Giải bài 19 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại đường tròn tâm O,... • Giải bài trăng tròn trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai tuyến đường tròn (O)... • Giải bài 21 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai tuyến đường tròn... • Giải bài bác 22 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 trên đường tròn (O)... • Giải bài xích 23 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 đến đường tròn (O) và... • Giải bài bác 24 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Một cái cầu được... • Giải bài xích 25 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Dựng một tam giác... • Giải bài 26 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho(AB, BC, CA) là...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số cửu •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số chín •Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình mong - Hình học tập 9
bài trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 9
Bài 3: Góc nội tiếp
• Giải bài bác 15 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 16 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 17 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 18 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 19 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài trăng tròn trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 21 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 22 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 23 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 24 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 25 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 26 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2


Xem thêm: Interpreter Là Gì - Interpreter Nên Ghi Lại Những Gì Trước Khi Dịch

Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông Chương 2. Hàm số bậc nhất Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn Chương 3: Góc với đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình cầu