Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, mang lại điểm (A(3; 4)). Hãy xác định vị trí tương đối của đường tròn((A; 3)) và những trục tọa độ.

Bạn đang xem: Bài 18 trang 110 sgk toán 9


*

Kẻ (AH ⊥ Ox, AK ⊥ Oy).

Vì(AH=y_A = 4 > R = 3) nên đường tròn trọng tâm (A) và trục hoành ko giao nhau.

Vì(AK=x_A = 3 = R) đề xuất đường tròn (A) với trục tung tiếp xúc nhau.

Xem thêm: Interest Rates Là Gì? Một Số Điều Bạn Cần Biết Về Interest Rates

Nhận xét:

Gọi d là khoảng cách từ đường tròn trọng điểm O mang đến đường trực tiếp (Delta)

+ nếu d = R thì(Delta)tiếp xúc với con đường tròn (O);

+ giả dụ d (Delta)cắt (O);

+ nếu như d > R thì(Delta)và (O) ko giao nhau.


Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài xích 4: Vị trí kha khá của đường thẳng và con đường tròn khác • Giải bài 17 trang 109 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Điền vào các chỗ... • Giải bài 18 trang 110 – SGK Toán lớp 9 tập 1 trên mặt phẳng... • Giải bài bác 19 trang 110 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang đến đường trực tiếp xy.... • Giải bài 20 trang 110 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang lại đường tròn...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số cửu •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số cửu •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình mong - Hình học tập 9