Bài 17 trang 49 SGK Toán 9 tập 2 được giải do ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và xem thêm đáp án bài 17 trang 49 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2.

Bạn đang xem: Bài 17 sgk toán 9 tập 2 trang 49


Đáp án bài 17 trang 49 SGK Toán 9 tập 2 được biên soạn bởi Đọc Tài Liệu nhằm mục đích mục đích tham khảo cách thức làm bài. Tài liệu cũng giúp các bạn ôn tập nội dung kiến thức trong Toán 9 chương 4 phần đại số về công thức nghiệm thu gọn.


Đề bài bác 17 trang 49 SGK Toán 9 tập 2

Xác định (a, b", c) rồi dùng công thức sát hoạch gọn giải các phương trình:

a) (4x^2 + 4x + 1 = 0);

b) (13852x^2 - 14x + 1 = 0);

c) (5x^2 - 6x + 1 = 0);

d) ( - 3x^2 + 4sqrt 6 x + 4 = 0).

» bài xích tập trước: bài xích 16 trang 45 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài xích 17 trang 49 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn phương pháp làm


Xét phương trình: (ax^2+bx+c=0) ((a e 0)) cùng với (b=2b") cùng biệt thức: (Delta" =(b")^2-ac.)

+) ví như (Delta" > 0) thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

(x_1=dfrac-b"+sqrtDelta"a; x_2=dfrac-b"-sqrtDelta"a)

+) ví như (Delta" thì phương trình vô nghiệm.

+) giả dụ (Delta" =0) thì phương trình tất cả hai nghiệm kép: (x_1=x_2=dfrac-b"a).


Đáp án bỏ ra tiết

Dưới đây là các phương pháp giải bài 17 trang 49 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và đối chiếu bài làm của mình:

a) (4x^2 + 4x + 1 = 0)

Ta có: (a = 4, b" = 2, c = 1)


Suy ra (Delta" = 2^2 - 4.1 = 0)

Do kia phương trình gồm nghiệm kép:

(x_1 = x_2 = dfrac - 24 = - dfrac1 2).

b) (13852x^2 - 14x + 1 = 0)

Ta có: (a = 13852, b" = - 7, c = 1)

Suy ra (Delta" = ( - 7)^2 - 13852.1 = - 13803  

Do đó phương trình vô nghiệm.

c) (5x^2 - 6x + 1 = 0)

Ta có: (a = 5, b" = - 3, c = 1)

Suy ra (Delta " = ( - 3)^2 - 5.1 = 4 > 0).

Xem thêm: Giải Bài 19 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 75 76 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Bài 19 Trang 75

Do kia phương trình có hai nghiệm phân biệt:

(x_1 = dfrac3 + sqrt 45=dfrac55 = 1)

(x_2 = dfrac3 - sqrt 45=dfrac15.)

d) ( - 3x^2 + 4sqrt 6 x + 4 = 0)

Ta có: (a = - 3, b" = 2sqrt 6 , c = 4)

Suy ra (Delta " = (2sqrt 6 )^2 - ( - 3).4 = 36 > 0)

Do đó phương trình có hai nghiệm phân biệt:

(x_1 = dfrac - 2sqrt 6 + 6 - 3 = dfrac2sqrt 6 - 63)

(x_2 = dfrac - 2sqrt 6 - 6 - 3 = dfrac2sqrt 6 +6 3)

» bài bác tiếp theo: bài xích 18 trang 49 SGK Toán 9 tập 2

Trên đây là hướng dẫn cách làm và đáp án bài xích 17 trang 49 Toán đại số 9 tập 2. Những em cũng đều có thể tham khảo thêm các bài xích tập tại phân mục giải Toán 9 của herphangout.com.


Bạn còn vụ việc gì băn khoăn?
Vui lòng cung ứng thêm tin tức để công ty chúng tôi giúp bạn