a) Vẽ đồ vật thị những hàm số (y = x) với (y = 2x + 2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

Bạn đang xem: Bài 16 sgk toán 9 tập 1 trang 51

b) điện thoại tư vấn (A) là giao điểm của hai thứ thị nói trên, tìm kiếm tọa độ điểm (A).

c) Vẽ qua điểm (B(0; 2)) một con đường thẳng tuy nhiên song với trục (Ox), giảm đường trực tiếp (y = x) tại điểm (C). Search tọa độ của điểm (C) rồi tính diện tích tam giác (ABC) (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimét). 


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


a) bí quyết vẽ thiết bị thị hàm số (y=ax+b, (a e 0)): Đồ thị hàm số (y=ax+b , , (a eq 0)) là mặt đường thẳng:

+) cắt trục hoành tại điểm (A(-dfracba; , 0).)

+) cắt trục tung trên điểm (B(0;b).)

Xác định tọa độ nhì điểm (A) và (B) sau đó kẻ đường thẳng đi qua hai đặc điểm đó ta được đồ thị hàm số (y=ax+b , , (a eq 0).)

b) Đồ thị hàm số (y=ax) với (y=a"x+b") giảm nhau trên (A) thì hoành độ điểm (A) là nghiệm của phương trình: (ax=a"x+b".) Giải phương trình kiếm tìm (x), rồi thay vào một trong những trong hai cách làm hàm số trên tìm được tung độ điểm (A). 

c) +) Đường thẳng đi qua điểm (B(0; b)) tuy vậy song cùng với trục (Ox) có phương trình là: (y=b).

+ diện tích tam giác (ABC): (S=dfrac12.h.a)

với (h) là độ dài đường cao, (a) là độ dài cạnh ứng với con đường cao.


Lời giải đưa ra tiết

a) +) Hàm số (y=x):

Cho (x= 1 Rightarrow y=1 Rightarrow M(1; 1))

(Rightarrow ) vật dụng thị hàm số (y=x) là đường thẳng đi qua gốc tọa độ (O(0;0)) và điểm (M(1; 1)).

+) Hàm số (y=2x+2) 

Cho (x=0 Rightarrow y=2.0+2=2 Rightarrow B(0; 2)).

Cho (x=-1 Rightarrow y=2.(-1)+2=-2+2=0 Rightarrow (-1; 0))

Đồ thị hàm số (y=2x+2) là con đường thẳng đi qua hai điểm gồm tọa độ là (B(0; 2)) cùng ((-1; 0)).

Xem thêm: Lai Quần Là Gì - Cách Lên Lai Quần Thế Nào

Đồ thị như hình bên.

*
 

b) search tọa độ giao điểm (A):

 Hoành độ giao điểm (A) là nghiệm của phương trình:

(x = 2x + 2)(Leftrightarrow x -2x = 2)(Leftrightarrow -x =2) (Leftrightarrow x =-2)