a) Vẽ thiết bị thị của các hàm số(y=2x;y=2x+5;y=-dfrac23x)và(y=-dfrac23x+5 )

trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) tư đường trực tiếp trên cắt nhau tạo ra thành tứ giác OABC (O là nơi bắt đầu tọa độ). Tứ giác OABC liệu có phải là hình bình hành không? vị sao ?
Bạn đang xem: Bài 15 trang 51 sgk toán 9

Đồ thị của hàm số (y=-dfrac23x+5 )là một con đường thẳng trải qua hai điểm bao gồm tọa độ((0;5)) với ((3;3)).
*

Vì mặt đường thẳng(y=2x) song song với mặt đường thẳng(y=2x+5) và mặt đường thẳng(y=-dfrac23x) song song với đường thẳng(y=-dfrac23x+5) đề xuất tứ giác
Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài xích 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) khác • Giải bài bác 15 trang 51 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Vẽ đồ gia dụng thị của... • Giải bài 16 trang 51 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Vẽ đồ vật thị của... • Giải bài xích 17 trang 51 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Vẽ trang bị thị của... • Giải bài bác 18 trang 52 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Biết rằng... • Giải bài bác 19 trang 52 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Đồ thị của hàm...


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Diet Là Gì Trong Tiếng Anh? Nghĩa Của Từ Diet Trong Tiếng Việt

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số số 1 - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình mong - Hình học tập 9