Không giải phương trình, hãy khẳng định các hệ số a, b, c tính biệt thức( Delta) và khẳng định số nghiệm của từng phương trình sau:

a)(7x^2-2x+3=0)

b)(5x^2+2sqrt10x+2=0)

c)(dfrac 1 2 x^2+7x+dfrac 2 3=0)

d)(1,7x^2-1,2x-2,1=0)


Nhắc lại: Phương trình bậc hai một ẩn:(ax^2+bx+c=0) có:(Delta =b^2-4ac )

+) Nếu( Delta phương trình vô nghiệm.

Bạn đang xem: Bài 15 sgk toán 9 tập 2 trang 45

+) Nếu( Delta =0) phương trình bao gồm nghiệm duy nhất.

+) Nếu(Delta >0) phương trình có hai nghiệm phân biệt.

a)

Ta có:(a=7,,b=-2,,c=3)

Suy ra(Delta =left( -2 ight)^2-4.7.3=4-84=-80

Vậy phương trình vô nghiệm.

b)

Ta có:(a=5,,b=2sqrt10,,c=2 )

Suy ra(Delta =left( 2sqrt10 ight)^2-4.5.2=40-40=0)

Phương trình bao gồm nghiệm duy nhất.

Xem thêm: Tất Tần Tật Về Ngữ Pháp Câu Khẳng Định Tiếng Anh Là Gì ? Câu Khẳng Định Là Gì

c)

Ta có:(a=dfrac12,,b=7,,c=dfrac23 )

Suy ra(Delta =7^2-4.dfrac12.dfrac23=dfrac1433>0 )

Phương trình có hai nghiệm phân biệt

d)

Ta có:(a=1,7,,b=-1,2,,c=-2,1 )

Suy ra( Delta =left( -1,2 ight)^2-4.1,7.left( -2,1 ight)=15,72>0 )

Phương trình bao gồm hai nghiệm phân biệt

 


Xem video bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này ở đây để học giỏi hơn.
Tham khảo giải mã các bài xích tập bài 4: phương pháp nghiệm của phương trình bậc hai khác • Giải bài xích 15 trang 45 – SGK Toán lớp 9 tập 2 ko giải phương... • Giải bài bác 16 trang 45 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Dùng cách làm nghiệm...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số cửu •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn - Đại số cửu •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình mong - Hình học 9
bài trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 9
Bài 4: bí quyết nghiệm của phương trình bậc hai
• Giải bài 15 trang 45 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 16 trang 45 – SGK Toán lớp 9 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 9
Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông Chương 2. Hàm số hàng đầu Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn Chương 3: Góc với mặt đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình cầu
Giải bài xích tập SGK Toán 9
Giải bài xích tập SGK Toán 9 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 9 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12