Cho mặt đường tròn trung khu O nửa đường kính 25cm, dây AB bởi 40cm. Vẽ dây CD tuy vậy song cùng với AB với có khoảng cách đến AB bởi 22cm. Tính độ nhiều năm dây CD.

Bạn đang xem: Bài 14 trang 106 sgk toán 9


*

Gợi ý:

- cách 1:Kẻ(OE ⊥ AB, OF ⊥ CD). Tính EA, EF.

- bước 2: Tính OE, OF.

- bước 3:Áp dụng định lí Pitago trong tam giác vuông OFD, tính FD. Từ đó tính CD

Kẻ (OE ⊥ AB, OF ⊥ CD).

(Rightarrow EA=EB=dfracAB2=20,left( centimet ight))(định lí đường kính và dây cung)

Ta thấy(E, O, F) trực tiếp hàng phải EF là khoảng cách giữa nhì dây AB với CD(Rightarrow EF=22cm).

Xem thêm: ✅ Sách Giáo Khoa Toán Lớp 7 Hình Học Tập 2 Trang 53, Học Bài Toán 7 Tập 2

Áp dụng định lí Pitago trong tam giác vuông OEB có:

(eginaligned và OB^2=OE^2+EB^2 \ & Rightarrow OE=sqrtOB^2-EB^2=sqrt25^2-20^2=15,left( cm ight) \ endaligned)

(Rightarrow OF=EF-OE=22-15=7,left( cm ight))

Áp dụng định lí Pitago trong tam giác vuông OFD có:

(eginaligned & OD^2=OF^2+FD^2 \ & Rightarrow FD=sqrtOD^2-OF^2=sqrt25^2-7^2=24,left( centimet ight) \ endaligned)

(Rightarrow CD=2FD=2.24=48,left( cm ight) )(định lí đường kính và dây cung)


Xem đoạn clip bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này ở đây để học tốt hơn.
Tham khảo giải thuật các bài tập bài bác 3: contact giữa dây và khoảng cách từ chổ chính giữa đến dây khác • Giải bài 12 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cho đường tròn... • Giải bài 13 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang lại đường tròn (O)... • Giải bài bác 14 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang đến đường tròn... • Giải bài 15 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang lại hình 70 trong đó... • Giải bài 16 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cho đường tròn...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình mong - Hình học 9
bài xích trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 9
Bài 3: liên hệ giữa dây và khoảng cách từ trung khu đến dây
• Giải bài xích 12 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 13 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 14 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 15 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài bác 16 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1
Giải bài tập SGK Toán 9
Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc tía Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông Chương 2. Hàm số hàng đầu Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn Chương 3: Góc với mặt đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình ước
Giải bài tập SGK Toán 9
Giải bài tập SGK Toán 9 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 9 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài tập Môn vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12