b) Gọi(I) là điểm thuộc dây AB thế nào cho (AI = 1cm). Kẻ dây CD đi qua (I)và vuông góc với AB. Minh chứng rằng (CD = AB).

Bạn đang xem: Bài 12 trang 106 sgk toán 9


*

Hướng dẫn: Định lí 2 lần bán kính và dây cung

Trong một con đường tròn, đường kính vuông góc với 1 dây thì trải qua trung điểm của dây ấy.

a) Kẻ OE vuông góc với AB trên E.

(Rightarrow AE=EB=dfracAB2=4,left( centimet ight))(định lí 2 lần bán kính và dây cung)

Áp dụng định lí Pitago vào tam giác vuông OBE có:

(eginaligned & OB^2=OE^2+EB^2 \ và Rightarrow OE=sqrtOB^2-EB^2=sqrt5^2-4^2=3,left( centimet ight) \ endaligned)

Vậy khoảng cách từ tâm O mang đến dây AB là (OE= 3cm).

b) Kẻ OF vuông góc cùng với CD trên F.

Tứ giác OEIF có:(widehatE=widehatI=widehatF=90^o) cần là hình chữ nhật

Ta có(IE = AE - AI = 4 - 1 = 3cm )

(Rightarrow OF = IE = 3cm)(tính chất hình chữ nhật)

Mà(OE =3cm) (chứng minh trên)

Suy ra(OE=OF Rightarrow CD = AB) (hai dây phương pháp đều tâm thì bởi nhau).

Xem thêm: Trust Là Gì, Nghĩa Của Từ Trust, Nghĩa Của Từ Trust Trong Tiếng Việt


Xem video bài giảng và có tác dụng thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học tốt hơn.
Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài bác 3: liên hệ giữa dây và khoảng cách từ trọng điểm đến dây khác • Giải bài 12 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cho đường tròn... • Giải bài 13 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cho đường tròn (O)... • Giải bài xích 14 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang đến đường tròn... • Giải bài bác 15 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cho hình 70 vào đó... • Giải bài 16 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang lại đường tròn...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số cửu •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số 9 •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình ước - Hình học tập 9
bài xích trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 9
Bài 3: tương tác giữa dây và khoảng cách từ vai trung phong đến dây
• Giải bài bác 12 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 13 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 14 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài bác 15 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài xích 16 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1
Giải bài tập SGK Toán 9
Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông Chương 2. Hàm số số 1 Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn Chương 3: Góc với mặt đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình mong
Giải bài tập SGK Toán 9
Giải bài tập SGK Toán 9 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 9 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ dùng Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12