Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia AB rước một điểm D sao để cho AD = AC. Vẽ con đường tròn trung khu O ngoại tiếp tam giác DBC. Trường đoản cú O theo thứ tự hạ những đường vuông góc OH, OK cùng với BC với BD((Hin BC,Kin BD))

a) chứng minh rằng(OH > OK.)

b) đối chiếu hai cung bé dại BD với BC.

 

 
Bạn đang xem: Bài 12 sgk toán 9 tập 2 trang 72

Hướng dẫn:

- áp dụng bất đẳng thức tam giác: "Trong một tam giác, độ lâu năm một cạnh luôn nhỏ tuổi hơn tổng nhị cạnhvà to hơn hiệu nhì cạnh."

- Định lý về dây cung và khoảng cách từ dây đến trọng tâm đường tròn.

*

a)

Trong tam giác ABC, ta có:

(BC mà(AC=AD) yêu cầu (BC.

Trong đường tròn nước ngoài tiếp tam giác BDC có(BD > BC) nên(OK (định lí liên hệ giữa dây và khoảng cách từ trung ương đến dây)

b)

Trong mặt đường tròn nước ngoài tiếp tam giác BDC có:

(BC(dây to hơn căng cung khủng hơn)


Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài xích 2: contact giữa cung với dây khác • Giải bài 10 trang 71 – SGK Toán lớp 9 tập 2 a) Vẽ mặt đường tròn tâm... • Giải bài 11 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai đường tròn... • Giải bài 12 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang đến tam giác ABC. Bên trên tia... • Giải bài bác 13 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 chứng minh rằng: Trong... • Giải bài xích 14 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 a) minh chứng rằng...


Xem thêm: Tế Bào Học Chọc Hút Bằng Kim Nhỏ ( Fna Là Gì, Chọc Hút Bằng Kim Nhỏ (Fna)

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số cửu •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình mong - Hình học tập 9